ORPHEUS
IRODALMI FOLYÓIRAT
MUTATÓ

m


TANULMÁNY, ESSZÉ, KRITIKA

ALFÖLDY JENŐ
     A látható történet,
     avagy fejlődés-e a költészert históriája? 20. (1997 ősz) 149-160.
     Képek, szobrok - szavak
     Nemes Nagy Ágnes költésztének egyik rétege 17. (1995 tél-1996 tavasz) 138-148.
ANGYALOSI Gergely
     Impresszionista kritika a századeleji Magyarországon 1993/1/125-132
ASSMANN, Aleida
     Az innováció feltételei a kultúrában
     Schulcz Katalin fordítása 1994/2-3/181-190
ÁCS MARGIT
     Madár a vállán [Nemes Nagy Ágnesről] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 185-190.
BAAL, GEORGES
     Túl a testen: egyfajta íráson-túli. Antonin Artaud
     Zimonyi Péter fordítása 1993/2-3/45-49
BACSÓ BÉLA
     "A megismert megismerése"
     Egy hermeneutikai toposz értelmezéséhez 1992/1/114-122
BALASSA PÉTER
     "Arról álmodok, hogy életben maradok"
     Radó Éva versei elé 1993/4/153-154
     Az üveggyöngyjáték folytatása
     Hesse és Harnoncourt 1992/2-3/96-102
     Leverkühn és Orpheusz 1991/2-3/183-190
BÁLINT PÉTER
     "Gőgös papjai a Lantnak"
     Az Orpheusz-mítosz lélektani realitásai 1991/2-3/129-141
BÁN ANDRÁS
     Egy mozgás nyoma
     [A hetvenes évek képzőművészetéről] 1990/4/126-130
     EMlékkönyv [Erdély Miklós] 1994/2-3/214-215
BÁNYAI JÁNOS
     Mi lobbant fel? "A legújabb magyar irodalom"
     és az irodalomtörténet 20. (1997 ősz) 91-100.
BÁRDOS LÁSZLÓ
     Versfordítás mint alkotás [Somlyó György] 18. (1996 ősz-tél) 137-138.
BÁRON GYÖRGY
     Tragédián innen és túl
     Az irónia az újabb magyar filmekben 1990/4/39-45
BÁTHORI CSABA
     A Szimorg útja [Somlyó György] 18. (1996 ősz-tél) 91-96.
BEKE LÁSZLÓ
     A Flu usról 1993/1/56-59
     A "kegyetlen"-től a "játékos"-ig
     A miskolci játékkiállításról 1992/2-3/116-118
     Levél az iróniáról 1990/4/37-38
     Tele /1. [Szentjóby Tamással 1993/1/59-65]
BENEDEK KATALIN
     Velence játszik 1992/2-3/242-249
BENEY ZSUZSA
     Patak, szél, vadkacsák. Mágikus elemek
     Nemes Nagy Ágnes költészetében 17. (1995 tél-1996 tavasz) 33-46.
BERKES TAMÁS
     Álmok és eksztázisok ereje
     Brezina helye a cseh irodalomban 1993/1/167-171
BIKÁCSY GERGELY
     "A hitetlenség misztikusa"
     Bunuel portréjához 19. (1997 tavasz-nyár) 143-160
     Három megszólítás (Györe Balázs naplóregényeiről) 1994/2-3/149-155
     Orpheusz tükörben. A Cocteau-filmek mitológiája 1991/2-3/254-258
     Öntagadás mint alkotás. Kertész Imre
     avagy a nevetés kegyelme 1993/2-3/162-169
BLEIBTREU-EHRENBERG, GISELA
     Férfigyermekágy, nőapák, machoismo. Apaszerepek
     a különböző kultúrákban. Süvegh Veronika fordítása 1994/4/21-34
BODOR BÉLA
     Egyedül vagyunk, mint a porcukor
     Kukorelly Endre istenképéről 1993/1/1320
BOSS, GILBERT
     Játék és filozófia
     Klopfer Ágnes fordítása 1992/2-3/158-187
BÖHM VIKTOR
     Csoportkontroll 1994/2-3/216-234
BÖHME, ROBERT
     Az "Orpheus-kérdés"-ről
     V. Horváth Károly fordítása 1991/2-3/8-22
BRODSZKIJ,Vagyim
     Jeljáték. Krasztev Péter fordítása 1993/2-3/145-148
CHEYMOL, PIERRE
     Orpheusz magánya - a semmiben
     Kemény Katalin fordítása 1991/2-3/90-93
CZIGÁNY GYÖRGY
     De nézni! Nemes Nagy Ágnes rögtönzései 17. (1995 tél-1996 tavasz) 223-228.
DAMJANOV, SZAVA
     Konrád György posztmodern rejtjele
     Jósvai Lídia fordítása 1994/2-3/141-148
DAVIES, MARTIN L.
     Orpheusz vagy Klió? Elmélkedések a történelem hasznáról
     Babarczy Eszter fordítása 1991/2-3/54-86
DOMONKOS MÁTYÁS
     Regénytükör által homályosan
     A "létező szocializmus" magyar regényirodalma 1991/4/61-74
DON PÉTER
     Lépcsőház. Egy akció dokumentumaiból 1992/4/89,91
DUBY, GEORGES
     A történelem írása 1994/2-3/87-94
EISEMANN GYÖRGY
     A romantikától a modernség felé.
     Vonások a I . századi magyar líra korszakváltásához 20. (1997 ősz) 113-130.
ELEK TIBOR
     Szabadságszerelem (Kritikusss levél Grendel Lajosnak
     a Szakítások című regényéről) 1990/3/55-62
EPSTEIN, MIHAIL
     A kötetlen műfaj törvényei Az esszéirodalom és az esszéjelleg
     az újkor kultúrájában) Gránicz István fordítása 1993/2-3/176-211
ERDÉLYI MIKLÓS
     Lépcsőház. Egy akció dokumentumaiból 1992/4/89,91
ERDŐDY EDIT
     Szerelem, halál, szecesszió
     Molnár Ferenc két kisrefénye 19. (1997 tavasz-nyár) 95-106.
FEKETE J. JÓZSEF
     Identitás és tautológia [Szentkuthy Miklósról] 1994/1/91-96
FERENCZ GYŐZŐ
     Egy kívülálló, ha belül áll
     [Az iróniáról és Várady Szabolcs:
     Egy kívülálló, ha volna ilyen című verséről] 1990/4/57-59
FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ
     Egy modern Orpheusz. Goya Szaturnusza 1991/2-3/233-253
FRÁTER ZOLTÁN
     A hegyi költő közelében [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 239-248.
GÁBOR GYÖRGY
     "Atyáink mind ott voltak a felhő alatt"
     [Donáth Lászlónak és Kornis Mihálynak] 1994/4/40-51
GÉCZI JÁNOS
     Az individuum eltüntetése
     [Az iróniáról és Petri György: Apokrif című verséről] 1990/4/54-55
GRÁNICZ ISTVÁN
     Msztyiszlav Dobuzsinszkij 1993/1/100-102
GROYS, BORIS
     Oroszország mint a Nyugat tudatalattija
     Balogh Magdolna és Krasztev Péter fordítása 1991/4/182-197
GUILLEVIC, EUGÉNE
     A holnap költészete [Somlyó György]
     Tóth Krisztina fordítása 18. (1996 ősz-tél) 191-192.
GYÖRGY PÉTER
     Egy mondat értelmezéséhez. Kertész Imréről 1991/4/39-49
GYÖRGYEI KLÁRA
     Magyar dráma Amerikában; panaszkodás két közép-európai
     színházi bemutató ürügyén 1992/4/159-163
HAFNER ZOLTÁN
     Közreadói megjegyzések [a Pilinszky
     Rómában című összeállításhoz] 1993/4/65-66
HAJDÚ GERGELY
     Az irónia lebegése (Sziveri János: Bábel) 1991/1/97-100
HAMVAS BÉLA
     Orpheus 1991/2-3/39-53
HARMAT PÁL
     A sekélység és a mélység (Kosztolányi
     és a pszichoanalízis) 1993/2-3/25-40
     Cipőcsokor, májas hurka, agytumor.
     Karinthyék és a pszichoanalízis 1994/4/103-110
HATÁR GYŐZŐ
     Emberóra. Összeállította: Határné Prágai Piroska 1993/4/4-9
     A játék nem megy babra 1992/2-3/10-40
HATVANI ÉVA, M.
     A dehistorizált Mary Stuart (Wolfgang Hildesheimer) 1991/1/138-142
HEGYI KATALIN
     - bevezető sorai
     Szentkuthy Miklós: Jegyzetek, 1956. október, november
     című írásához 1991/4/82-83
HELLER ÁGNES
     A mindenevő modernség 1992/4/11-20
     Mi baj történt a szép fogalmával? 19. (1997 tavasz-nyár) 35-54.
HORGAS BÉLA
     Mellébeszélés [Weöres Sándor: Önéletrajz című verséről] 1990/4/26
HORKAY HÖRCHER FERENC
     "Őszinte szívjátékkal". Esti Kornél játékbölcseletéről 1992/2-3/103-115
     Kis szekszepilek és izolált dzéták
     Boldogságfogalmak Ottlik prózájában 1991/1/28-38
     Kitalált történetek nincsenek
     Lengyel Péter prózája 1991/4/108-122
     A személyiség hitele Nemes Nagy Ágnes költészetében.
     Az Ekhnáton ciklus
     és a költői hagyaték összevetése 17. (1995 tél-1996 tavasz) 74-84.
HUBAY MIKLÓS
     Szentkuthy-éji álom 1994/1/151-152
IMRE LAJOS
     Egy tapasztalt Orfi és egy tapasztalt Eura
     Dino Buzzati: Képes poéma 1991/2-3/259-262
IVANOV, VJACSESZLAV
     Az orfikus Dionüszosz. Krasztev Péter fordítása 1991/2-3/25-38
JANÁKY ISTVÁN
     A szent világiasság 1993/4/173-178
JÁNOS ISTVÁN
     Orpheusz (Egy mítosz évezredeiből) 1991/2-3/113-126
JÁNOSSY LAJOS
     A vers születése
     Simon Balázs A mi lakománk - Lectisternium 19. (1997 tavasz-nyár) 7-16.
JÁNOSY ISTVÁN
     "Én istenem, te szép híves patak".
     Nemes Nagy Ágnes kiáltása Istenhez 17. (1995 tél-1996 tavasz) 272-276.
JÁSZ ATTILA
     A Mester(ség) mestersége(ssége). Egy nyomozás
     története - avagy az identitás és az imaginált
     szonettek Somlyó György költészetében 18. (1996 ősz-tél) 121-131.
JENEI LÁSZLÓ
     "Mintha történne munka vagy valami..."
     Az irónia az elmúlt harminc év magyar költészetében 1990/4/46-53
     Szellemi haza és a páneurópai gondolat
     (Vázlat a fiatal Márai németországi éveiről. 1919-1923) 1990/2/47-49
JÓKAI ANNA
     "s maszk nem takarta már, hogy visszanézett"
      A korai és az utolsó [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 285-287.
JOVÁNOVICS GYÖRGY
     Nemes Nagy Ágnes-vers kőben, bronzban 1993/4/111-117
Juhász Anikó
     Lét és líra.
     Rilke-Heidegger-Nemes Nagy Ágnes 17. (1995 tél-1996 tavasz) 111-136.
KARÁDI ZSOLT
     Apa és fiú. Áprily Lajos és Jékely Zoltán 1994/4/111-120
Kántor Zsolt
     Szökőkút, tölgyfa, hattyú
     Nemes Nagy Ágnesről 17. (1995 tél-1996 tavasz) 269-271.
KEMÉNY KATALIN
     A magány három arca. Bevezetés
     Pierre Cheymol esszéjéhez 1991/2-3/87-89
KERESZTURY TIBOR
     A kétely alátámasztása
     A pályakezdő Petri és a körülmények 20. (1997 ősz) 175-194.
     Az e tremitás bája [Garaczi Lászlóról] 1990/4/63-64
     Őszutói gondnok (Petriről, az Ami kimaradt ürügyén) 1990/1/33-36
     Kettős portré 1993/1/163-166
     Kiterjeszthető-e a historikus mozgalom?
     Cage és az autentikus interpretáció 1993/4/181-188
KLEIST, HEINRICH VON
     A gondolat fokozatos születése a beszéd folyamán.
     Klemm László fordítása 1992/1/109-113
KÖNCZÖL CSABA
     Utószó Szolzsenyicin tanulmányához
     [Szolzsenyicin, Ale andr: Miért veszélyes
     a Nyugatra nézve Oroszország hibás megítélése.
     20. (1997 ősz) 35-84.] 20. (1997 ősz) 85-90.
KRASZTEV PÉTER
     A normalitás túloldalán
     Zsidó írók harmadik nemzedéke
     Közép- és Kelet-Európában 19. (1997 tavasz-nyár) 73-86.
     "Nincsen idő váramban". A közép-és kelet-európai
     szimbolizmus mint utópia 1993/4/35-52
     Boris Groys, a "kultúra konkvisztádora" 1991/4/179-181
     "... mítosz, semmi más ..."
      [M. Bulgakov: A Mester és Margarita című regényéről,
     Szilárd Lénával közösen] 1991/2-3/170-182
     Vjacseszlav Ivanov (1866-1949) 1991/2-3/23-24
     Krasztev, Pierre Ménard fordítója 1992/1/54-56
KRUCSONIH, ALEKSZEJ
     Az értelmentúli nyelv deklarációja
     Szilágyi Ákos fordítása 1992/2-3/61-62
     Deklaráció No4 (A megcsuszamokról)
     Szilágy Ákos fordítása 1992/2-3/63-65
KRÜGER, MICHAEL
     Az eszméletre térés története.
     Kurdy Fehér János fordítása 1993/1/2124
KULCSÁR SZABÓ ERNŐ
     Az egyéniség foglalata
     Márai személyiségfelfogásának szerkezetéhez 1991/1/21-27
     Mérték és hangzás. Az orfikus tárgyiasság
     Rilke kései lírájában 1991/2-3/152-169
KUNT ERNŐ
     A kép keresése ... [Az Orpheus rovatterve.
     Bevezetés Georg Gerster fotóihoz] 1990/3/41-42
     Merre nyit utat a blokád? (A pillanat néprajzához)
     [Bevezetés és jegyzetek a ta isblokád fényképeihez] 1990/4/65-94
KURDY FEHÉR JÁNOS
     Fejszökevények és fejcsavargók.
     Michael Krüger költészetéről 1992/1/31-33
KURDY FEHÉR JÁNOS
     Szökevények és fejcsavargók (Michael Krüger költészetéről) 1993/1/31-33
LAKATOS ISTVÁN
     Még egy sírvers (Jékely Zoltán: Sírfelirat) 1992/4/120
     Jékely asztalánál 1992/2-3/235-238
     Levélváltás Máraival 1993/4/62,64
LENGYEL BALÁZS
     Kálnoky iróniája 1990/4/28-30
     - bevezetés Nemes Nagy Ágnes: Telefonok
     1989. jún. 27-től című naplójához 1991/4/4-5
     Két sorsforduló Márai Sándor portréjához 1993/4/53-52
     Rímjátékok [Nemes Nagy Ágnes, Vas István] 1993/4/125-128
     Megjegyzés Bibó István filmnovellájáról
     [lásd Révész Zsuzsa tanulmányát] 1994/2-3/71
LENKEI JÚLIA
     A lélekkel vajúdó matéria táncai
     Balázs Béla két kiadatlan tánclibrettója 1993/1/133-136
LUKOVSZKI JUDIT
     Hozzászólás egy Artaud-olvasathoz 1993/4/191-196
MARGÓCSY ISTVÁN
     "Estvéli gondolatok". Változatok a VIII. század végi
     magyar líra poétikájában, Csokonai versei kapcsán 20. (1997 ősz) 103-112.
MARNO JÁNOS
     A transzironikus Tandori 1990/4/32-35
MÁRTON LÁSZLÓ
     Az elsikkasztott idő 1992/4/43-50
MÁRVÁNYI JUDIT
     A "Ház a hegyoldalon"
     Nemes Nagy Ágnes mitológiájában 17. (1995 tél-1996 tavasz) 97-108.
MATT, PETER VON
     Züllött fiúk, romlott lányok. A család mint
     törvényszék az irodalomban. Sarankó Márta fordítása 1994/4/121-134
Mohai V. Lajos
     A vidéki élet kilusszái. Egy tematikus szál
     Kosztolányi korai költészetében 20. (1997 ősz) 131-136.
Mohás Lívia
     Viking [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 209-213.
MOMIGLIANO, ARNALDO
     A régiségbúvárkodás eredete.
     Mészáros F. István fordítása 1994/2-3/111-133
NAGY ANDRÁS
     Az abbamaradt Cicero [Szentkuthy Miklósról] 1994/1/97-102
     A lepisszegett titán
     Gustav Mahler budapesti "intermezzo"-ja 18. (1996 ősz-tél) 221-235.
NEMES NAGY ÁGNES
     Laudáció Lakatos István Graves-díja alkalmából 17. (1995 tél-1996 tavasz) 177.
OLASZ SÁNDOR
     Newton almája. Nemes Nagy Ágnes
     "tűnődései" a modern költői nyelvről 17. (1995 tél-1996 tavasz) 230-238.
OTTLIK GÉZA
     A mondhatatlan és a nehezen mondható.
     Nemes Nagy Ágnesről 1993/4/119-124
PÁLYI ANDRÁS
     Kaland, refle ió, mítosz. Sziveri Jánosról 1991/1/94-96
PETERNÁK MIKLÓS
     Ki (volt) az áldozat, ki (volt) a tettes és mi történt?
     A nyolcvanas évek magyar művészetéről 1993/1/73-81
PETŐ ANDREA
     Lehet-e leszbikus az összekötő?
     Magyarországi női traumák 1947-ben 19. (1997 tavasz-nyár)115-123.
PETŐCZ ANDRÁS
     Az iniciatikus halál
     (Jegyzet Hamvas Béla írása nyomán) 1993/1/96-99
PETRI GYÖRGY
     A fölösleg nem fölösleges [a játékról] 1992/2-3/3-8
PILINSZKY JÁNOS
     Simone Weilről 1993/4/95-96
     Korunk színházáról 1993/4/96-98
POLCZ ALAINE
     Három anagramma 17. (1995 tél-1996 tavasz) 178-184.
POMOGÁTS BÉLA
     Chiliasztikus groteszk. Sebeők János Hisztériumjátéka 1993/4/167-171
     Küzdelem a személyiség integritásáért [Somlyó György] 18. (1996 ősz-tél) 185-190.
PORKOLÁB TIBOR
     Kunt Ernő (1948-1994) 1994/4/144
     Eszmény és küldetés (Márai Sándor: Szindbád hazamegy) 1990/2/50-53
     Literátor-koktél - avagy az irodalomtörténet-írás
     módozatai (Benedek Marcell: Délsziget) 1990/3/63-68
     "Nincs itt bűn, csak végzet és történelem"
     (A politikai pikareszkről) 1991/4/128-134
     Orpheus küldetése. Kazincy lapkísérletéről 1991/2-3/266-272
     Példázat a menekülő emberről (Krasznahorkai László:
     Az ellenállás melankóliája) 1990/1/37-42
     Szép irodalom [Bevezetés írók kézvonáshoz] 1991/1/64-65
POSZLER GYÖRGY
     Tudattalanok találkozása (Elégia az iróniáról) 1990/4/106-115
     Objektív líra - szubjektív mítosz
     Nemes Nagy Ágnesről - konzervatív kommentár 17. (1995 tél-1996 tavasz) 288-316.
RADNÓTI SÁNDOR
     Magyaróra 1991/4/75-79
REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS
     A hattyúnyakú parado on.
     Fiatal írók tanácskozása - Lillafüred, 1969 1992/4/32-42
RÉVÉSZ ZSUZSA
     A teremtés könyörtelen olvasata
     (Artaud színházesztétikája) 1993/2-3/61-77
RÓNAY LÁSZLÓ
     Szétszórt cetlik. Mándy Iván elbeszélései 1991/1/55-63
     A valóság mögöttese. Nemes Nagy Ágnes
     prózájáról 17. (1995 tél-1996 tavasz) 249-254.
RUGÁSI GYULA
     Kant és az egér. Az "új epika" körvonalai
     Szentkuthy fiatalkori műveiben 1994/1/65-90
     Déli tájfantázia. A művészet "orpheuszi arca"
     Szentkuthy írásaiban 1991/2-3/191-207
SCHEIN GÁBOR
     Nemes Nagy Ágnes költészetének fogadtatása 17. (1995 tél-1996 tavasz) 15-30.
SEBEŐK JÁNOS
     Elefántcsonttorony: Zimmer frei
     Az értelmiség mint kisebbség 1993/4/160-166
     Euridiké fonala? [Szentkuthy Miklósról] 1994/1/163-168
SEBŐK ÉVA
     Ki volt (Cyprian Norwidról) 18. (1996 ősz-tél) 4-6.
SEGOVIA, FRANCISCO
     Új és modernebb antikvitás küszöbén [Simlyó György] 18. (1996 ősz-tél) 114-120.
SHEHU, BASHKIM
     Történelem és álcatörténelem 1994/2-3/95
SIMON ATTILA
     A képzelet szertartásai Talamon Alfonz első kötete 1990/2/61-63
     Ott is csak ez van? (Márton László: Tudatalatti megálló) 1990/3/13-20
     "Széljárta melankólia". Várady Szabolcs verseiről 1990/1/57-63
     Sztepptáncos - kényszerzubbonyban. Garaczi Lászlóról 1991/1/108-119
SIMON BALÁZS
     A kígyó pillantásáról. [Saulius Tomas Kondrotas] 1994/4/78-88
     Ekhnáton és a Szent 17. (1995 tél-1996 tavasz) 85-96.
SLOTERDIJK, PETER
     Tractatus psychologico-philosophicus
     Nemes Péter fordítása 1994/2-3/238-245
SOLGER, KARL WILHELM FERDINAND
     Az iróniáról. V. Horváth Károly fordítása 1990/4/98-105
SOMLYÓ GYÖRGY
     Brunelleschi az önarcképén dolgozott
     [Szentkuthy Miklósról] 1994/1/199-208
     Kettős portré [Füst Milánról] 1993/1/163-166
     Az elvitathatatlan hely [Az Orpheus-motívumról] 1991/2-3/142-151
     Valéry Füzetei - a Füzetek Valéryje 1992/4/126-136
SPIRÓ GYÖRGY
     Mentalitások (töredék) 1991/4/123-127
ST. AUBY TAMÁS
     1973. május 12-re tervezett és betiltott Flu koncert
     dokumentumai. (Előszó, Bevezető) 1993/1/52-56
     Tele /1. [Beke Lászlóval] 1993/1/59-65]
SULEIMAN, SUSAN RUBIN
     Két esszé (Kettős margón A nőírók és az avantgarde Franciaországban;
     Játék és modernitás) Kálmán C. György fordítása 1993/2-3/78-100
SZABOLCSI MIKLÓS
     Jegyzetek egy régi antológiáról
     [Hét évszázad magyar versei] 20. (1997 ősz) 161-166.
SZABÓ FERENC S. J.
     A költő és a keresztrefeszített. Pilinszky és Simone Weil 1993/4/90-94
SZABÓ ISTVÁN
     A magyar filmgyártás ma 1993/4/197-203
SZABÓ MAGDA
     Sztélé [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 318-325.
SZABÓ SZILÁRD
     A modernség fogalma Somlyó Györgynél 18. (1996 ősz-tél) 142-148.
SZÁNTÓ PIROSKA
     Vázlat Somlyó Györgyről 18. (1996 ősz-tél) 97-98.
SZÉCSÉNYI ENDRE
     Dialógus Weöres Sándor
     Grádicsok éneke című ciklusáról 1991/2-3/208-223
SZENTESI ZSOLT
     Mészöly Miklós prózája a hetvenes-nyolcvanas években 1990/1/51-56
SZENTKUTHY MIKLÓS
     Két esszé. Ben Jonson. Russel 1994/1/53-64
     Lear, az őrült ripacs 1994/1/121-138
SZEPESI ATTILA
     Sárga lepkék [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 219-222.
SZILÁGYI ÁKOS
     Légzőgyakorlat kezdő haldoklóknak
     Előhang a "Vo libri" kazettasorozathoz 1994/2-3/156
     "O, belle matičre fecale!"
     Alekszej Krucsonih szkatopoézise 1992/2-3/68-85
SZILÁRD LÉNA
     "... mítosz, semmi más ..." [M. Bulgakov:
     A Mester és Margarita című regényéről,
     Krasztev Péterrel közösen] 1991/2-3/170-182
SZILI JÓZSEF
     A leglaposabb epifánia, avagy Arany-versek másléte 1993/4/204-220
Szitányi György
     Középütt, maszkban s nélküle
     [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 278-284.
Szolzsenyicin, Ale andr
     Miért veszélyes a Nyugatra nézve Oroszország
     hibás megítélése. Könczöl Csaba fordítása 20. (1997 ősz) 35-84.
SZOMBATHY BÁLINT
     Tsúszó Sándor a virtuális apaság szerepkörében 1994/4/136-143
     A vég kezdete. Goranka Matić fotóihoz 18. (1996 ősz-tél) 22.
     Auschwitz után, Szarajevó után 18. (1996 ősz-tél) 58-60.
TAKÁCS FERENC
     Az ironikus kegyhely (A James Joyce Múzeum) 1990/4/140-147
TAMÁS FERENC
     "Kimondani s elrejteni".
     Létélmény és módszer
     Nemes Nagy Ágnes költészetében:
     a Paradicsomkert tanulságai 17. (1995 tél-1996 tavasz) 53-72.
TANDORI DEZSŐ
     A magam mindenkori és nem változó
     "Nemes Nagy Ágnes-képe" 17. (1995 tél-1996 tavasz) 9-14.
     Somlyó György "utazásai"
     Az utazás műfordításairól 18. (1996 ősz-tél) 139-140.
TARBAY EDE
     Rétegek [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 256-262.
TARJÁN TAMÁS
     Előhang [A líráról című összeállításhoz] 20. (1997 ősz) 101-102.
THOMKA BEÁTA
     Tekintetek története [Orpheuszról] 1991/2-3/6-7
TILLMANN J. A.
     Vándorvalóságok feltárása vonulás közben.
     Társas játék 1992/2-3/212-215
TOMPA MÁRIA
     A végső kérdések kulisszái 1994/1/45-52
     Szentkuthy Lear-előadása 1994/1/119-120
     Szentkuthy Miklós művei Franciaországban 1994/1/146-150
TROCKIJ, LEV
     Két 1911. évi kiállítás. Páll Erna fordítása 1993/1/117-124
UNGVÁRI TAMÁS
     Bökvers és haláltánc 1992/2-3/218-227
VAJDA MIHÁLY
     Ki játszik? a [játékról] 1992/2-3/41-46
VARGA DOMOKOS
     Foszló partok, omló határok
     [Nemes Nagy Ágnes] 17. (1995 tél-1996 tavasz) 263-268.
VASY GÉZA
     Az antológiák felettébb szükséges voltáról 20. (1997 ősz) 167-174.
VELTER, ANDRÉ
     Egy találkozás krónikája 1994/1/139-146
VERES ANDRÁS
     Irodalmunk ironikus természetéről 1990/4/3-9
VEZÉR ERZSÉBET
     Dienes Valéria (1879-1978) 1993/1/157-162
     Fenyő Miksa (1877-1972) 18. (1996 ősz-tél) 236-241.
VIKÁR RÓBERT
     Róbert, a serdülő: önarckép álarc nélkül
     [Szentkuthy Miklósról] 1994/1/27-32
VILCSEK BÉLA
     Szabad vers és szabadvers 20. (1997 ősz) 137-148.
WARBURG, ABY
     Dürer és az itáliai "antik"
     Széphelyi F. György fordítása 1991/2-3/225-229
WILHEIM ANDRÁS
     Eric Satie: Le Piége de Méduse 1994/2-3/191-193
     Kiterjeszthető-e a historikus mozgalom?
     Cage és az autentikus interpretáció 1993/4/181-187
®i®ek, Slavoj
     Áldozzunk az élvezetnek!
     Orzóy Ágnes fordítása 19. (1997 tavasz-nyár)130-142.
ZWICKL ANDRÁS
     Portrévázlat egy apáról - Ferenczy Károly 1994/4/99-102.
ZSOLDOS SÁNDOR
     A kettő többes száma
     Közelítések Somlyó György regényeihez 18. (1996 ősz-tél) 149-152.