FÉLIX MOLITOR

Ez a száj...

ez a száj láthatót lehel

ez a lehelet

reggeli köddé válik

ez a fény megtoldja tekintetedet

mely így a jajdulásig ér

ez a kéz gyengédsége

mintázza a vízre

fehérlő boltív tavirózsa

gyökereinek lassú ereszkedése


A máshol...

a máshol

mint várakozás

felhőn fennakadt madár

formája mint egy kéz

mely épp szétnyílna már


a minden korsajának

másai csak az összezárt szárnyak

és az összeszövődött gyökerek


izzó árnyak öble

markod méri a kristályt

felcsapó láng közül szabadul ki

kitölti az isteni szív

homorú csillagközi hívogatását


Földhelyét...

földhelyét keresi a kristály

összeszövődését lángja hevét

kettős várakozás gyümölcse

egyazon létszomj kötözi össze őket

ár ellen

és a rigó dala

derengő kezdetekkor

a hajnal szemében

virágfakadás tejét szürcsöli búza

magvai közt mint hóba öltözötten


kapuban állni

megkockáztatni gyermeki mosolyt

nehéz cipelni a vedret

ha szomjunk sóváran kívánja

LACKFI JÁNOS fordításai