Világirodalmi folyóirat
július-augusztus

ANDRÉ GIDE
Ingoványok
Napló, 1936-1948
Úgy legyen
GORILOVICS TIVADAR
Az irodalom mint életforma és gyógymód
André Gide a készülődés éveiben
JEANNINE HAYAT
Gide két bizalmas barátnője
BÁLINT PÉTER
Márai tükrében: André Gide

VITALIJ SENTALINSZKIJ
Goretity József interjúja
LUKÁCS EDIT ANNA
Pascal és a szerelem

2002/07-08. .

Az új szám tartalomjegyzéke

WEB Archívum


Főszerkesztő: FÁZSY ANIKÓ
Főmunkatárs: SCHOLZ LÁSZLÓ

Rovatvezetők:
IMREH ANDRÁS, KÖRTVÉLYESSY KLÁRA, LACKFI JÁNOS,
PÁLFALVI LAJOS, SCHEIN GÁBOR
Olvasószerkesztő: HERNÁD IMRE

Szerkesztőség:
H-1146 Budapest, Hermina út 57-59.
Telefon/fax: (36-1) 363-0621
E-mail: nagyv@matavnet.hu

Kiadja a Nagyvilág Alapítvány
Felelős kiadó: Fázsy Anikó

Nyomdai változat:
Tördeli Szmrecsányi Mária
Nyomja a Borsodi Nyomda Kft.

Terjeszti a HÍRKER Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a Hírlap-elő zetési és Lapellátási Irodánál (HELIR)
1089 Budapest, Orczy tér 1.
Postacím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.
vagy postautalványon, valamint átutalással
a POSTABANK Rt. 11991102-021002799
pénzforgalmi jelzőszámra.
Előfizetési díj egy évre 3600 Ft, fél évre 1800 Ft.

Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.

Mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták lapunkat, ezúton mondunk köszönetet. Adószámunk: 19671035-2-41

Elektronikus változat:
S Z I L F