Lambert Schlechter

Itt, az olyan mint a sehol

"Wittgenstein: You mean it clicks?

When things don't click,

take clicker from your pocket and click it."

John Cage: Diary. 1969, Part V.A mentőslegény tanúvallomása

1


sose tudni mikor, sose tudjuk vajon...

ekkora nagy kövek az égből hullanak

könnyedén szalad a felhő mint még soha

a nyárfán egy rigó hallgat, hallgat csupán


késik az üzenet, sok sürgöny kavarog

bicebócán döcög egy félkarú pasas

lámpaoltogató pálca a kezében

jó éjszakát kíván, jó sötétet nekünk


könnyedén szalad a felhő mint még soha

ott fent japáni hold játszik búgócsigát

sose tudni mikor, sose tudjuk vajon...

a feketerigó fehér nótát dalol


a fácskák ágain rilkei cafatok

kinek nincs fedele most az erdőbe megy

késik az üzenet, sok sürgöny kavarog

mentőkocsi utat tör, de nincs benn sofőr


ekkora nagy jegek az égből hullanak

könnyedén szalad a felhő mint még soha

hűvös erdő mélyén majd egy házat találsz

- házat talán, ha a rigó be nem csapott


2


sose tudni mikor, sose tudjuk vajon...

s hogy netán ólom-e a fellegszürke fenn

s hogy tán nem rogy-e ránk robajjal az egész

sose tudni mikor, de tudjuk, egy napon...


a rigó becsapott, füttyög fehéreket

mentő Manhattanben mentő Budapesten

s persze hogy van sofőr mexikói vagy lengyel

megmentünk, öregem, adunk majd újra vért


kel a japáni hold Mezopotámia felett

évek óta sehol antibiotikum

hullottak az égből ekkora nagy jegek

késik az üzenet, sok sürgöny kavarog


az árokparton addig is eltemetjük a gyerekeket

a pipacs vörös lesz mint még soha, soha

könnyedén szalad a felhő, akár a gőz

szürke rigó fütyül fehérlő siratót


az itt olyan mint sehol, de itt, az mindenütt

az itt az itt és most, de mindenkor soha

felhőbben szalad a felhő, mint még soha

és ott amott a hold holdabb mint valaha


3


megmentünk, öregem, adunk majd újra vért

vörössel fröcsköli a rajzát Schiele most

áll a tükör előtt, vérjajok, vérjelek

amíg körülölel a jó fekete éj


leglágyabb vagina lágysága, női mély

szürke szmog, de aztán hirtelen kiderül

késik az üzenet, sok sürgöny kavarog

sose tudni mikor, sose tudjuk vajon...


megmen tünk, öregem, hívunk mentőt, oké

nem érti nyelved a sofőr, de jó helyre visz

adunk majd újra vért, New York vagy Budapest

díszlik fekete hold fehér éj hátterén


Schiele tükör előtt megment majd öregem

szétnyílt lábad közé tesz egy kis vöröset

kivirágzott szoba, belakná szívesen

ilyen nagy utcakő jég zúzza be fejét


késik az üzenet, sürgöny nem ér oda

sárgább mint valaha, a fű, és szomjazunk

szomjazunk éjt-napot, fagyott víz, hó mindenütt

de vért adni nekünk nem jön már senki sem


4


és a galaxisok tágulnak szüntelen

pipacsok nyílnak az árokban egy napon

nagyra nyitja a gyerek holdat leső szemét

valaki jön, gyerek, és kapsz majd újra vért


voltam mentősofőr Manhattanben soká

hogy mi történt, tudom, egy téli reggelen

a negyvenkettedik körút sarkán hó mindenütt

de arról a reggelről szót se soha-soha


az itt akár sehol, ez galaxisunk egy tája

levelezőlap és rajta Schiele rajza

cellux tartja odúm gipszkarton falán

kínoz a visszavágy oda, ahol vörös


késik az üzenet, hallgat minden madár

csak egy üzenetet hallottam mindig is

némely estéken a csúfondáros rigót

sok sürgöny kavarog, semmit nem hallani


havazott most, egész éjszaka havazott

robbant a horizont szélén japáni hold

senki nem merte felidézni az árokparti pipacsokat

nem ment a tegezés, hát felhagytunk vele


5


el kéne szánni, és mindent leoltani

ha jön a félkarú lámpaoltogató

és rövidzárlatot okoz majd mindenütt

késik az üzenet, sok sürgöny elakad


sose tudni mikor, sose tudjuk vajon...

hogy most lesz-e talán, és itt lesz-e netán

ekkora nagy jegek majd égből hullanak

beszélek már egy kis ideje


míg nézem a Schiele festette levlapot

rajta a fekete-vörös vonalakat

üzenet kavarog, hó egész éjszaka

a mentő nem halad, elakad, beragad


beszélek már egy kis ideje

senki nem hallja meg, üzenet elakad

és jön a hold, és megy a hold

ügyel rá, hogy hogyan billeg galaxisunk


mielőtt még a jég fejünket beveri

tán marad egy fél pillanat

a rigó f üttye még, rajzon cseppnyi vörös

majd szétfolyik, s meg is fagy rögtön agyvelőnk