KÖNYVEK HOLOKAUSZTJA - virtuális kiállítás p. 140/ 63.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendelettel próbálta érvényre juttatni a magyar kormány szempontjait. Két bizottságot állított fel, az egyik a még érintetlen boltok készleteit vette leltárba, a másik pedig a németek által már begyűjtött anyagot mérte fel. Utóbbi bizottságban a németek mellett, a nemzeti könyvtár, a Magyar Zsidókutató Intézet és a könyvkereskedők egyesületének képviselői vettek részt. Megállapították, hogy az anyag nagyobbik része modern, és feltűnően nagy benne az okkult és az erotikus témájú könyv, illetve ábrázolás - feltevésük szerint a túlbuzgó németországi könyvmegsemmisítések nyomán keletkezett hiányok pótlására.

*
Könyvharácsolás 3. / Corvina 1944. április 30. "Zsidó részére kiadott kiadói iparjogosítványok ... jelen rendelettel hatályukat vesztik."