KÖNYVEK HOLOKAUSZTJA - virtuális kiállítás p. 140/ 1.

Az első világháborúval a tömegek korszaka jött el és azzal együtt a nagy példányszámban terjesztett, új típusú hírlapoké. Ezeket sokan kárhozatták az erkölcsök fellazulásában és a társadalmi kohézió meggyengülésében feltételezett szerepük miatt. A "destruktív", "gátlástalan", "pénzéhes" újságvállalatok a vereség és a forradalmak bűnbakjaivá váltak, és ezt a sajátos hazai közegben heves zsidóellenes indulatok kísérték. Ezzel párhuzamosan a "keresztény-nemzeti" erők igyekeztek megteremteni saját propagandájuk új intézményrendszerét, és ha kellett, adminisztratív úton is kiszorítani a zsidó származású értelmiségieket a véleményformálás színtereiről.

*
Őrségváltás 1. / A Budapesti Hírlap reklámstandja, 1933. Kinszki Imre felvétele