inapló/mutató/ t


t

T. ÁGOSTON LÁSZLÓ: Lenkey kapitány. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Napút,2000/08. Szám.
Petőfi Sándor: Lenkey százada.

TABÁK ANDRÁS: Quislingek és egyéb mákvirágok. Martin Ros: A Harmadik Birodalom sakáljai. (szöveg)
[Kritika. ]
Ezredvég,2002 Június-Július.
Martin Ros: A Harmadik Birodalom sakálja című könyvéről.

TABÁK ANDRÁS: Sanzonköltészetünk legnagyobbja. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Ezredvég,XIII. évfolyam 8-9. szám 2003 szeptember.
Gábor Andor Tarka rímek c. műve.

TÁBOR ÁDÁM: A kiáltás tornya. (Az egzisztenciális áttörése Rába György költészetében). (szöveg)
[Tanulmány. ]
Alföld,52. évf. 2001. június
RábGyörgy költészete.

TÁBOR ÁDÁM: Nekrológ-feltámasztás. (szöveg)
[Dokumentum. Hajas Tibor emlékszám]
Orpheus,1999/21. Szám
Hajas Tibor halálára írt nekrológváltozatok.

TÁBORI GABRIELLA: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1931 március.]
Napút,II. évf. 10. szám. 2000. december.

TÁBORI ZOLTÁN: Torgyán József megpendíti a joghúrt. (szöveg)
[Interjú. ]
Mozgó Világ,2001 január

TAHIN SZABOLCS: Élőbeszédszerűség Mikszáth prózájában. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Tiszatáj,LVII. évf. 11. szám, 2003. november
Mikszáth Kálmán

TAHIN SZABOLCS: Élőbeszédszerűség Mikszáth prózájában. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Tiszatáj,LVII. évf. 11. szám, 2003. november
Mikszáth Kálmán

TAKÁCS FERENC: Ürességek Balás Eszter újabb munkáiról (szöveg)
[Kritika. ]
Balkon,2002 04.
Balás Eszter

TAKÁCS FERENC: Senkiföldjén. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 május

TAKÁCS FERENC: Antifukuyama. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 július

TAKÁCS FERENC: De nem abba halunk bele... (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 augusztus

TAKÁCS FERENC: Mintaszerző. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,30. évf. 8. sz.
Eco, Umberto : La Mancha és Bábel között. Barna Imre és Gecser Ottó fordítása.

TAKÁCS FERENC: A kassáki parabola. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 szeptember

TAKÁCS FERENC: A való színe. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,30. évf. 7. sz.
Békés Pál: A bűntárs

TAKÁCS FERENC: Szárnyaszegett posztmodern? (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 június

TAKÁCS FERENC: Csonk, csat, test, korona. (szöveg)
[Tanulmány. értekezés]
Mozgó Világ,2002.január.
Metaforák.

TAKÁCS FERENC: Magatartásból elégtelen. (szöveg)
[Kritika. Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás c. művének ismertetése]
Mozgó Világ,2003.augusztus
Kortárs magyar irodalom

TAKÁCS FERENC: Országok és keresztfák. (szöveg)
[Kritika. Könyvkritika.]
Mozgó Világ,2002. Március.
Arthur Griifith:Magyarország feltámadása:párhuzam Írország számára.

TAKÁCS FERENC: Halálhír. (szöveg)
[Esszé. ]
Mozgó Világ,200202
Ozsváth Zsuzsanna: Radnóti-életrajz

TAKÁCS FERENC: A dicső ész. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2002. Június.
Klein, Georg: Vak akarat és önző gén

TAKÁCS FERENC: Chere Mme Martha de Sévigné. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,30. évf. 9. sz.
Menedékház. Sárközi Márta emlékkönyv. Szerkesztette Széchenyi Ágnes

TAKÁCS FERENC: Egy önarckén ízlésformája. (szöveg)
[Kritika. Kritika Váncsa István szakácskönyvéről.]
Mozgó Világ,XXX. évf. 3.szám 2004.
Váncsa Imre, szakácskönyv.

TAKÁCS FERENC: Otthon kell maradni. (szöveg)
[Kritika. Rengeteg. 95 perces magyar játékfilm]
Mozgó Világ,2003.október
Márai Sándor

TAKÁCS FERENC: Hézag. (szöveg)
[Kritika. Flann O'Brien: A harmadik rendor c. művének ismertetése]
Mozgó Világ,2003.szeptember
Török Gábor, Brian O'Nolan

TAKÁCS FERENC: Új-Pecsovicsiában. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 október

TAKÁCS FERENC: Az utolsó udege. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 április
Szerdahelyi István 65 válogatott morfondírozása

TAKÁCS FERENC: Savanyú bukolika. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001.november.
Bacher György:Az elhagyott falu című műről.

TAKÁCS FERENC: Nagy a kaszabolás. (szöveg)
[Kritika. könyvkritika]
Mozgó Világ,2001.december.
Tarján Tamás:Kopaszok és hajasok világharca című műről.

TAKÁCS FERENC: Aki pult mögé született. (szöveg)
[Kritika. ]
Mozgó Világ,2001 február
Rejtő Jenő: Megyek Párizsba, ahol még sohasem haldokoltam

TAKÁCS FERENC: Apai-anyai. (szöveg)
[Esszé. ]
Mozgó Világ,2001 március
Andahazi-Kasnya: A harmadik nővér

TAKÁCS GERGELY: Diákszemmel. Szegedi-Kovács György értelmezések. (szöveg)
[Tanulmány. Tanulmány.]
Árgus,2003 március - április.
Szegedi-Kovács György.

TAKÁCS GÉZA: A múlt sötétülő rengetegében. Válogatott tanulmányok. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Árgus,2002 január.

TAKÁCS IMRE: A kolzsmonostori konvent pecsétnyomója 1575-ből. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Korunk,2001. Július.
Kolozsmonostori konvent, pecsétnyomó, 1575.

TAKÁCS ISTVÁN: Az elektronikus kormányzás szakértői támogatása az USA-ban. (szöveg)
[Esszé. A világ tudománya magyar diplomaták szemével]
Magyar Tudomány,48. évf. 10. szám, 2003. október
Tudománypolitikai pioritás, szakmapolitika, döntési folyamat.

TAKÁCS JÓZSEF: Adalékok az újabb Petőfi-kutatáshoz. Levélfeldolgozás. (szöveg)
[Esszé. Reflexió.]
Árgus,2001 január - február.
Petőfi-kutatás.

TAKÁCS MÁRTA: Egy csodálatos világrend. Jegyzetek Kodolányi János Pogány tűz című munkájához (szöveg)
[Tanulmány. ]
Napút,III. évf. 6.szám, 2001. Augusztus
Kodolányi János: Pogány tűz.

TAKÁCS TIBOR: Egy trilógia harmadik kötete. (szöveg)
[Kritika. ]
Ezredvég,XI. évfolyam 3-4. szám - 2001. március-április.
Bíró András: Szétszaggatva, megtaposva, megmaradva.

TAKÁCS ZSUZSA: Találkozások. (szöveg)
[Esszé. Részlet.]
Liget,2003. január

TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS: A nagy átalakulás. (szöveg)
[Esszé. ]
Napút,IV. évf. 4. szám. 2002. május.
Polányi Károly aktualitása.

TAKÁTS JÓZSEF: Citrom Bandi védelmében . (szöveg)
[Tanulmány. ]
Jelenkor,47.évf.
Vári György Sorstalanság-értelmezéséről

TÁL GIZELLA: A monumentális szobrok mestere-Marton László műtermében. (szöveg)
[Interjú. ]
Új Horizont,XXX. évf. 2002. 1. sz.
Marton László

TÁL GIZELLA: Könyvespolc. Törött életek törött tükörben. (szöveg)
[Esszé. Könyvismertetés.]
Új Horizont,XXXI.évfolyam 3. szám.
Kálnay Adél új könyvének ismertetése.

TALLÁR FERENC: Kölcsönösség és testvériség . (szöveg)
[Esszé. Az esszé a szerző készülő könyvének bevezető fejezete.]
Mozgó Világ,30. évf. 9. sz.
Az igazságosság elmélete Arisztotelésztől a XX. századig.

TAMÁS ATTILA: Bodnár György: Kaffka Margit. (szöveg)
[Kritika. ]
Alföld,53. évf. 2002. április
KaffkMargitról szóló nagymonográfirecenziója.

TAMÁS ATTILA: KÍSÉRő SOROK AZ ILLYÉS-LEVELEKHEZ. (szöveg)
[Esszé. ]
Irodalomismeret,2002/1. szám.
levelek

TAMÁS ATTILA: Mi fán terem az ihlet? Fehér M. István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája. (szöveg)
[Tanulmány. Tanilmány József Attila esztétikai írásairól.]
Hitel,XVII. Évf. 1. szám, 2004. január
esztétika, József Attila

TAMÁS ATTILA: A százéves Illyésről. (szöveg)
[Esszé. Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából.]
Tiszatáj,LVI. évf. 11. szám.
Illyés Gyula.

TAMÁS FERENC: Ettél citromalmát?. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Kortárs,2000 4. szám.
Nemes Nagy Ágnes verséről

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: A szakszervezeti kérdés a huszonegyedik században. (szöveg)
[Esszé. ]
Ezredvég,2002 Március.
Szakszervezet - történet.

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: Az átkozott hazugság. (szöveg)
[Esszé. ]
Mozgó Világ,2001 május

TAMÁS ILDIKÓ: Jojkáló számik. Európa legősibb énekes hagyományának őrzői. (szöveg)
[Tanulmány. Az ősi arktikus énekkultúra fennmaradt, sőt, a 70-es évek óta virágzásnak indult.]
Napút,III. évf. 4.szám, 2001.május
Népzene - lappok zenéje, a legősibb énekes hagyomány: jojkálás.

TAMÁS ISTVÁN: Mivé lennénk a hit nélkül...? Szent Bernadette-színmű előszava. (szöveg)
[Esszé. Tamás István 70. születésnapja alkalmából megemlékezés.]
Új Horizont,2002. 5. szám.
Tamás István

TAMÁS PÁL: Új állami szerepek a magyar innovációpolitikában. (szöveg)
[Tanulmány. Vélemények a kutatásvezetői elitben az innovációs törvény előkészítéséről és csomópontjairól.]
Magyar Tudomány,48. évf. 10. szám, 2003. október
Kutatáspolitika, K+F rendszer, európai projektek, vezetői interjúk.

TAMÁS PÁL: Kreatív iparok a közép-európai információs társadalmakban. (szöveg)
[Tanulmány. Az informatikai fordulat hatásai. A művészeti, tömegkultúra-formáló és informatikai részterület összeolvadásából létrejött "kreatív szektor".]
Magyar Tudomány,48. évf. 12. szám, 2003. december
Globalizáció, új gazdaság, kreatív iparok

TANDORI ARNOLD: A kapitány a barátom volt - Koszovó felett kék az ég, Koszovó alatt sárga a föld. (szöveg)
[Esszé. ]
Az Irodalom Visszavág,1999 nyár

TANDORI ARNOLD: Collateral damage. Egy potenciális collateral hulla feljegyzéseiből. (szöveg)
[Esszé. ]
Az Irodalom Visszavág,1999 nyár

TANDORI DEZSŐ: Louise Bourgeois. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Balkon,2002. szeptember
Bourgeois, Louise

TANDORI DEZSŐ: Cy Twombly nyomában (szöveg)
[Kritika. Ismertetés]
Balkon,2002 02-03.
Képzőművészet, Cy Twombly

TANDORI DEZSŐ: Mi kerül a mube?. (És mibe kerül a mu?). (szöveg)
[Tanulmány. "e rózsa-e rózsa-e rózsa-e rózsa-e rózsa- v. csak: ró"]
Balkon,2003.november
Tandori Dezső, Duchamp, Klee.

TANDORI DEZSŐ: A szellemköztársaság elégikusa. Robert Motherwell. (szöveg)
[Kritika. ]
Balkon,2001. december
Motherwell, Robert

TANDORI DEZSŐ: Mint - az - van .(2004 április) - Montaigne XXI felé . (szöveg)
[Esszé. ]
Jelenkor,47. évfolyam 9. szám
Mű-befogadás ; műértés

TANDORI DEZSŐ: Ottlik, a festő . (szöveg)
[Esszé. ]
Balkon,[12. évf.] 3. sz.
Ottlik Géza

TANDORI DEZSŐ: Ottlik, a festő . (szöveg)
[Esszé. ]
Balkon,[12. évf.] 3. sz.
Ottlik Géza

TANDORI DEZSŐ: IFJ. BUFFENBACH-RYBENKO (szöveg)
[Esszé. ]
Holmi,2000. Augusztus.
Gerstey-Gráf János.

TANDORI DEZSŐ: Megtaláltuk. Nincs. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Forrás,2003. január
Kritikaírás és filozófia.

TANDORI DEZSŐ: Weöres Sándor 90 éve. (szöveg)
[Esszé. ]
Forrás,2003 június.
Weöres Sándor műveinek jellemzése.

TANDORI DEZSŐ: SZEGÉNY, SÉRÜLT ÁHÍTAT?. (szöveg)
[Esszé. ]
Liget,2002. Szeptember.
Kosztolányi évforduló ősszel.

TANDORI DEZSŐ: Függelék az Illyés-versek-hez (itt). (szöveg)
[Tanulmány. ]
Forrás,2002. november
Illyés Gyula 100 éve született.

TANDORI DEZSŐ: Fénykör. Válasz a Napút kérdésére. (szöveg)
[Esszé. önjellemző szócikk.]
Napút,2001/01. Szám.

TANDORI DEZSŐ: Lábon vett filozófia. (szöveg)
[Esszé. Borgyöngyök.]
Napút,IV. évf. 6. szám.

TANDORI DEZSŐ: Természetes hely; Diptihon Diptihonovics. (szöveg)
[Esszé. ]
Tiszatáj,2002. Szeptember.

TANDORI DEZSŐ: Két kísérlet(I. A kör négyszögesedésének kérdésköréről). (szöveg)
[Esszé. ]
Tiszatáj,2003.5.sz.
Vadai István.

TANDORI DEZSŐ: Élők Hol(t)ja. (szöveg)
[Kritika. Györe Balázs: Halottak apja című regényéből.]
Új Forrás,35. évf. 8.szám, 2003. október
Györe Balázs, Halottak apja.

TANDORI DEZSŐ: Két kísérlet (II.Folytatás és befejezés). (szöveg)
[Esszé. ]
Tiszatáj,2003.7.sz.

TANDORI DEZSŐ: Pintér-Schéner, Schéner-Pintér. (szöveg)
[Esszé. Képzőművészet.]
Tiszatáj,LVII. évfolyam 3. szám.
Schéner Mihály, Pintér Lajos.

TANKA ENDRE: Mi lesz veled, magyar föld?. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Valóság,XLVI. évfolyam 10. szám
Uniós tagságunk

TAR PATRÍCIA: Ferdinandy György:. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Kortárs,2004 október
Balzacról

TAR PATRÍCIA: Bodor Béla: Városablak. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Kortárs,2004 november
Bodor Béla: Városablak

TARAPCSÁK ILONA: Gael nyelvű hungarikák Írországban; Hazatalál-e Basil Rákóczi? (szöveg)
[Tanulmány. ]
Új Horizont,XXX. évf. 2002. 2. sz.
Hungarikák Írországban.

TARBAY EDE: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1932 Március.]
Napút,III. évf. 10. szám. 2001. december.
Tarbay Ede visszaemlékezése.

TARCZALI ANDREA: Egy legenda szerkezete - Dracula era Elekes Károly kiállítása (szöveg)
[Kritika. Imsertetés]
Balkon,2002 02-03.
Elekes Károly

TARDA ORSOLYA: elsőre megértettem. fölösleges a dramatizálás ezzel a háromszorossággal (szöveg)
[Kritika. ]
Az Irodalom Visszavág,2001 nyár
Zalán Tibor: Hal, vér, festék

TARI LUJZA: Megzenésített Vörösmarty-versek a kortárs és későbbi 19. Századi dalgyűjteményekben. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Magyar Napló,2000/10-11-12.
Vörösmarty versek korabeli megzenésítései.

TARI MÁRTA: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1932 Május.]
Napút,III. évf. 10. szám. 2001. december.
Tari Márta visszaemlékezése.

TARJÁN LÁSZLÓNÉ, DR. DR. TAJNAFŐI ANNA: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1932 Augusztus.]
Napút,III. évf. 10. szám. 2001. december.
Dr. Tarján Lászlóné Dr. Tajnafői Anna visszaemlékezése.

TARJÁN TAMÁS: Után szabadon.Tandori Dezso: Hét fejlövés; Hol élsz te?. (szöveg)
[Kritika. Tandori Dezso: Hét fejlövés; "Hol élsz te?]
Bárka,XI. évf. 6.szám, 2003.
Tandori Dezso: Hét fejlövés; "Hol élsz te?

TARJÁN TAMÁS: Én voltam Út - A "-tól/-ig értelmezési dilemmái Térey János válogatott verseiben (Sonja útja a Saxonia mozitól a Pirnai térig). (szöveg)
[Kritika. ]
Kortárs,2004 szeptember
Térey János válogatott versei

TARJÁN TAMÁS: A paródiától a paródiáig. Adalékok e mufaj 1960 utáni hazai történetéhez. (szöveg)
[Tanulmány. Adalékok e mufaj 1960 utáni hazai történetéhez.]
Bárka,XI. évf. 5.szám, 2003.
paródia

TARJÁN TAMÁS: Álmok, rémek, rémálmok Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka (szöveg)
[Kritika. ]
Kortárs,2002.október
Rakovszky Zsuzsa: kígyó árnyékcímű művéről

TARJÁN TAMÁS: Elég a jóból. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Forrás,2003. február
Magyar badar.

TARJÁN TAMÁS: Philoktétész nem tér vissza-Orbán Ottó búcsúja. (szöveg)
[Esszé. Orbán Ottó utolsó kötetéről]
Kortárs,47.évf.10.szám,2003. október
Orbán Ottó, vers

TARJÁN TAMÁS: Életmű - mű-élet helyett. Beszélgetés Jókai Annával. (szöveg)
[Interjú. ]
Magyar Napló,2003. nov.
Jókai Anna.

TARJÁN TAMÁS: Lábjegyzet negyedszázad távolából. (szöveg)
[Esszé. ]
Magyar Napló,2001/1. Szám (Január - Február - Március.
Rózsa Endre: Elsüllyedt csatatér. - egy ver több szemszögből.

TARJÁN TAMÁS: Az oszlop és az angyal. (szöveg)
[Kritika. ]
Tiszatáj,LVII. évfolyam 2. szám.
Sándor Iván: Drága Liv.

TARJÁN TAMÁS: A nyelv mint élet és ítélet: A szöveg kezelésének és önmozgásának néhány sajátossága Jókai Anna Napok című regényében. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Tiszatáj,LVI. évf. 11. szám.
Jókai Anna Napok

TARTA ORSOLYA: elsőre megértettem,fölösleges a dramatizálás ezzel a háromszorossággal.Zalán Tibor:Hal,vér,festék. (szöveg)
[Kritika. Megjelent IV8.]
Az Irodalom Visszavág,Új folyam 14.sz.Vadnyugati
Zalán Tibor:Hal,vér,festék.

TARTO, ENN: Eszméltető röplapok. Ötvenhat ősze Budapesten és Tartuban. (szöveg)
[Esszé. Ismerjük-e az észteket? -tematikus szám.]
Napút,III. évf. 5.szám, 2001.június
56 - észtek.

TA©IĆ, VESNA: Mexikó ragyogó. Beszélgetés Xhevdet Bajraj koszovói albán költővel. (szöveg)
[Interjú. ]
Nagyvilág,2002/02. Szám.
Bajraj, Xhevdet.

TASNÁDI ATTILA: Üzenet a mának. Csekovszky Árpád lovas szobrai. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Napút,III. évf. 9. szám. 2001. november.
Csekovszky Árpád szobrai.

TATAI ERZSÉBET: Kim Sooja: A Laundry Woman (szöveg)
[Kritika. ]
Balkon,2002 04.
Sooja, Kim

TATAI MÁRIA: MEO és A.P.A.! a kortárs művészet első budapesti magánpalotái. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Balkon,2002. szeptember
Építészet.

TATÁR SAROLTA: Önreprezentáció az Én halála után. (szöveg)
[Kritika. ]
Az Irodalom Visszavág,2004 Tél

TEFNER ZOLTÁN: Változásigény és mozdulatlanság Ausztria-Magyarország lengyel külpolitikájában (1900-1914) II. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Valóság,XLVI. évfolyam 8. szám
Ausztria-Magyarország lengyel külpolitikájában

TELEGDI ÁRON: A szkepticizmus harmadik megközelítése. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Korunk,2002. Március.
szkepticizmussal való bánásmód.

TELLER EDE: Szép új világ. (szöveg)
[Esszé. ]
Új Horizont,2002. 4. szám.
Teller Ede atomelmélete.

TÉREY JÁNOS: A Nibelunk-lakópark (Fantázia Richard Wagner nyomán). (szöveg)
[Esszé. ]
Tiszatáj,2003.7.sz.

TERMÉKENY PILLANAT: A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium diákjai Kálnay Adél Lent című novellájáról. (szöveg)
[Kritika. ]
Árgus,2001 május - június.
Kálnay Adél: Lent.

THIENEMANN TIVADAR: Magyar szimbólum volt. (szöveg)
[Dokumentum. ]
Irodalomismeret,2002/2. szám.
Levélrészlet.

THOMA LÁSZLÓ: A baloldal dilemmája:a szakszervezet. (szöveg)
[Tanulmány. politika]
Mozgó Világ,2002.január.
Szakszervezetek.

THOMAS ELSAESSER: Dada/film. (szöveg)
[Tanulmány. fordította: Ragó Anett]
Metropolis,2000.III.01
Dadaizmus. Film

THOMKA BEÁTA: A SAJÁT TÖRTÉNETEN KÍVÜL, BELÜL. Mészöly Miklós: Párbeszédkísérlet (szöveg)
[Kritika. Interjúkészítő Szigeti László]
Jelenkor,1999. október.
Mészöly Miklós: Párbeszédkísérlet

THOMKA BEÁTA: Kései Mészöly-töredék. (szöveg)
[Kritika. Jegyzet.]
Jelenkor,2004. év 47. évfolyam 1 .szám.
Mészöly Miklós.

THURÓCZY KATALIN: A Gyulai Várszínház. Sík-korszaka (1973-94). (szöveg)
[Tanulmány. "Sík-korszaka (1973-94)]
Bárka,XI. évf. 6.szám, 2003.
Gyulai Várszínház

TILLESS BÉLA: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1932 December.]
Napút,III. évf. 10. szám. 2001. december.
Tilless Béla visszaemlékezése.

TILLMANN J. A: Átitatom magam velük . (szöveg)
[Interjú. ]
Jelenkor,47.évf.
Szemző Tiborral Tillmann J. A. beszélget

TILLMANN J.A: Milyen lehetne?. Válasz az Anthology of Art körkérdésére. (szöveg)
[Tanulmány. A városok éjszakai megvilágítása miatt a Föld túlnyomó részén már nem használható a kutatáshoz csillagászati távcso, ezért aztán - mint a Hubble urtávcso esetében történt - a világurbe kell telepíteni.]
Balkon,2003. szeptember
fényszennyezés, a jövő kultúrája

TIM CUMMING: Nem az út, csak idézése. (szöveg)
[Esszé. CORE rovat.]
Az Irodalom Visszavág,IV. évf. 10. szám. 2001/3.
Smith, Ken költészete.

TIMÁR GYÖRGY: Kilenc megrázó fejezet. (szöveg)
[Kritika. Ablak.]
Napút,IV. évf. 6. szám.
Nyerges András: Voltomiglan.

TIMÁR GYÖRGY: A kastély előtt. (szöveg)
[Kritika. Ablak.]
Napút,IV. évf. 3. szám. 2002. április.
Gergely Ágnes: A kastély előtt.

TÍMÁR GYÖRGY: Um das Reimes willen. (szöveg)
[Kritika. ]
Napút,2001/01. Szám.
Győrei Zsolt Morgenstern fordításairól.

TIMÁR KATALIN: Lettre arc+kép. A hímzés forradalmasítása - Imre Mariann munkáiról. (szöveg)
[Kritika. ]
Magyar Lettre International,2002/tavasz
Imre Mariann munkáiról, képzőművészet.

TÍMÁR KATALIN: A művész mint etnográfus. Beöthy Balázs munkái. (szöveg)
[Kritika. ]
Magyar Lettre International,2002 nyár
Beöthy Balázs képeiről.

TÍMÁR MÁTYÁS: Visszapillantás a magyar bankreform folyamatára (1975-1988). (szöveg)
[Tanulmány. ]
Ezredvég,2002 Június-Július.
bankreform (1975-1988).

TÓBIÁS ÁRON: Leborulunk a Nemzet nagysága előtt. (szöveg)
[Dokumentum. ]
Az Irodalom Visszavág,2004 Ősz

TÓDOR JÁNOS: Ötven után. (szöveg)
[Kritika. Horváth János képzőművész kiállításának kritikája]
Árgus,2003. November
Horváth János

TÓDOR JÁNOS: John Surman és a Velence klarinétosa. Jazz-fesztiválok Székesfehérváron (1967-2003). (szöveg)
[Esszé. Szöveg és képek.]
Árgus,2003 augusztus.
Székesfehérvári jazz fesztiválok történései.

TÓDOR JÁNOS: A fehérvári tetőfedő legkisebb fia. Hováth Lajos: A föl-földobott Kű. (szöveg)
[Kritika. ]
Árgus,2002. május-június
Horváth Lajos.

TÓDOR JÁNOS: Egy véreres szem tükrében. (szöveg)
[Kritika. ]
Az Irodalom Visszavág,2002. tavasz-nyár (11. szám).
Bartis Attila: A nyugalom

TÓDOR JÁNOS: Lassan, tűnődve. (szöveg)
[Kritika. ]
Árgus,2004.09
Marton László Távolodó: Ezeregy rémes éjszakám legszebb meséi

TÓDOR JÁNOS: Köszönet Fortinbrasnak. (szöveg)
[Esszé. A 70 éves Sobor Antal köszöntése.]
Árgus,2003.V.évf. 1.
Sobor Antal:Papírrepülő: válogatott novellák.

TÓDOR JÁNOS: Mi legálisan adjuk el a kábítószert. Tódor János interjúja Ganxsta Zolee-val (szöveg)
[Interjú. ]
Az Irodalom Visszavág,1999 nyár
Ganxsta Zolee.

TÓDOR JÁNOS: A költő fonákja. (szöveg)
[Kritika. Tóth László: Kéttucat c. versekötetének kritikája.]
Árgus,2003. December
Tóth László

TÓDOR JÁNOS: Szkínhedszelidítő. Nemzeti, konzervatív pogó(Budapest - Angyalföld) (szöveg)
[Dokumentum. Szöveg és képek.]
Árgus,2003 szeptember.
Szkínhead életérzés Magyarországon és Németországban.

TÓDOR JÁNOS: Rajongók bibliája. (szöveg)
[Kritika. A fehérvári sport aranykönyve c. kötet kritikája.]
Árgus,2004.Január-Február
Székesfehárvár, sporttörténet

TÓDOR JÁNOS: Egy búvárhalász kalandos élete. Beszélgetés Csomós Róbert prózaíróval. (szöveg)
[Interjú. ]
Árgus,2002.IV.évf.11-12.
Csomós Róbert.

TÓDOR JÁNOS: Egy közép-kelet- európai Jean d'Arc beolvas. (szöveg)
[Kritika. ]
Árgus,2003 június-július.
Kocsis Klára: Kelet-európai noteszlapok.

TÓDOR JÁNOS: A cigány szó hallatán még sokáig felébredhet bizonyos gyanakvás:. (szöveg)
[Interjú. a cigányság asszimilációja]
Árgus,2003. November
cigányság asszimilációja

TÓDOR JÁNOS: A magányos önkéntes kényszere. beszélgetés a hazatalált Ferdinandy Györggyel . (szöveg)
[Interjú. ]
Árgus,2002 január.
Ferdinandy Györggyel .

TÓDOR JÁNOS: Egy peremmagyar feljegyzései. (A 2002-es naplóból) (szöveg)
[Esszé. Jelenleg nem közölhető]
Az Irodalom Visszavág,2002-2003. tél (12-13. szám).

TÓFALVI ZOLTÁN: Északi kisebbségi modell nincsen! Beszélgetés Jávorszky Bélával, a volt finn-, majd észtországi nagykövettel. (szöveg)
[Interjú. ]
Hitel,17. évf. 8. sz.
kisebbségi kérdés

TÓFALVI ZOLTÁN: Megbűnhődött magyarság. Hazaárulási kirakatperek Erdélyben. (szöveg)
[Tanulmány. 1956 visszhangja a korabeli román irodalomban.]
Napút,III. évf. 8.szám, 2001.október
56 Erdélyben, kirakatperek.

TOLNAY GÁBOR: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1931 január.]
Napút,II. évf. 10. szám. 2000. december.

TOLNAY IMRE: A világra nyomott ablak. 6. Nemzetközi Rajz-és Grafikai Biennále. (szöveg)
[Kritika. ]
Balkon,2001. december
Nemzetközi Rajz-és Grafikai Biennále, 6.

TOLSZTAJA, TATYJANA: A négyzet. (szöveg)
[Esszé. A mai orosz kispróza legeredetibb képviselője.]
Az Irodalom Visszavág,Új folyam 15.sz.2003 Tavasz-Nyár

TOLVALY ERNŐ: Mi van a felületen? Horváth Anna képeiről. (szöveg)
[Tanulmány. Közelítés Galéria, Pécs]
Balkon,[12. évf.] 3. sz.
Horváth Anna

TOLVALY ERNŐ: Időlemezek. Kiss Endre képeiről . (szöveg)
[Tanulmány. Közelítés Galéria, Pécs, 2003. okt. 7.-okt. 26.]
Balkon,[12. évf.] 3. sz.
Kiss Endre

TOMBI BEÁTA: A plurális nyelvi horizontok meggyőző funkciója. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Világosság,42. évf. 11-12.
Retorika ; nyelvelmélet

TOMKISS TAMÁS - HAKLIK NORBERT: Itt vége van mindennek. Interjú Szerbhorváth Györggyel. (szöveg)
[Interjú. ]
Az Irodalom Visszavág,1998 ősz/tél
Szerbhorváth Györggyel.

TOMKISS TAMÁS: Szertelenül és elbizonytalanodva. (szöveg)
[Kritika. ]
Az Irodalom Visszavág,1998 ősz/tél
Száraz Miklós György: Az Ezüst Macska

TOMKISS TAMÁS: Fantom Rádió Budapest. Tomkiss Tamás interjúja Csiszár Jenővel. (szöveg)
[Interjú. ]
Az Irodalom Visszavág,1999. tavasz (2. szám)
Csiszár Jenő.

TOMKISS TAMÁS: Kortárs magyar irodalom a weben. (szöveg)
[Esszé. ]
Árgus,2003 augusztus.
kortárs magyar irodalom a világhálón.

TOMKISS TAMÁS: Praepatvar: Théleme, Poszt-théleme, Pre-prae. Tomkiss Tamás interjúi a Théleme és a Prae szerkesztőivel (szöveg)
[Interjú. ]
Az Irodalom Visszavág,2000 tél
Folyóiratok, fiatal írók.

TOMKISS TAMÁS: Amint van. (szöveg)
[Kritika. Szűgyi Zoltán költő verseskötetének bemutatása]
Árgus,2003. November
Szügyi Zoltán

TOMKISS TAMÁS: A szamizdat visszavág (Esszészamizdat - 2000). (szöveg)
[Esszé. ]
Az Irodalom Visszavág,2000 nyár

TOMKISS TAMÁS: Jönnek a gyökerek. Tomkiss Tamás interjúja „A”-val (szöveg)
[Interjú. ]
Az Irodalom Visszavág,1999 nyár

TOMKISS TAMÁS: A zöldek száz év múltán megrögzött reakciósok lesznek. (szöveg)
[Kritika. ]
Az Irodalom Visszavág,2000 tél
Basara, Svetislav: Feljegyzések a biciklistákról

TOMKISS TAMÁS: A zöldek száz év múltán megrögzött reakciósok lesznek.Svetislav Basara:Feljegyzések a biciklistákról. (szöveg)
[Kritika. Megjelent IV7.]
Az Irodalom Visszavág,Új folyam 14.sz.Vadnyugati
Svetislav Basara:Feljegyzések a biciklistákról.

TOMPA ANDREA: Itt új formákra vannak bejelentve az igények Néhány gondolat a budapesti évadról. (szöveg)
[Esszé. ]
Jelenkor,47. évfolyam 6. szám
Színház

TOMPA ANDREA: Élet-képek. Ceaucescu gyermekei. (szöveg)
[Kritika. Ismertetés.]
Balkon,2002 01.
Klich, K. kiállítása Ceaucescu tevékenységéről.

TOMPA ANDREA: Nabokov két etűdje. (szöveg)
[Esszé. ]
Nagyvilág,2001/6. Szám.
Nabokov, Vladimir két előadása elé.

TOMPA ANNA: A környezeti ártalmak és a daganatos betegségek megelőzése. (szöveg)
[Tanulmány. Szellemi és fizikai környezetszennyezés, a személyi érzékenység, a genetikai adottságok egyaránt szerepet játszanak a betegségek, így a rák kialakulásában. A rákbetegség gyógyításának kulcsa a megelőzés. Helyes táplálkozás, káros szenvedélyek elkerülése,]
Magyar Tudomány,48. évf. 11. szám, 2003. november
Rákprevenció, rákrizikó, immuntoxikológia, kemoprevenció.

TOMPA MÁRIA: A porszemtől az Androméda ködökig. (szöveg)
[Esszé. ]
Forrás,2002 03. szám.
Szentkuthy Miklós.

TOÓT H. ZSOLT: Elmúlt idők és széthullott terek. Prózaporond. (szöveg)
[Kritika. ]
Napút,2001/01. Szám.
Malgot István: Barangolások Cambodiában.

TOÓT H. ZSOLT: Nyomozás nyomok nélkül. Prózaporond. (szöveg)
[Kritika. ]
Napút,III. évf. 4.szám, 2001.május
Lábass Endre: A Tolvajnők piaca.

TOÓT H. ZSOLT: Rum, szivar, idő. (szöveg)
[Kritika. ]
Napút,III. évf. 5.szám, 2001.június
Serdián Miklós György: Havannai napló.

TOÓT H. ZSOLT: Barakkba zárt üzenet. (szöveg)
[Kritika. ]
Napút,2000/08. Szám.
Kukorelly Endre: Rom.

TOPOLÁNSZKY ÁKOS: Nem csak ép testben. (szöveg)
[Esszé. Szemelvények az egészség és a betegség fogalmának viszonylagosságáról Tatán az olimpiai edzőtáborban 2000. május 6-11-én rendezett konferencia előadásaiból.]
Új Horizont,2001. 2. szám.
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem konferencia.

TORDAI S. ATTILA: Say Hello to Peace and Tranquility (szöveg)
[Kritika. ]
Balkon,2002 05.
videoművészet

TORDAI S. ATTILA: unstable narratives (szöveg)
[Kritika. ]
Balkon,2002 05.
videoművészet

TORDAY ALIZ: Profán apokrif. (szöveg)
[Esszé. ]
Napút,IV. évf. 6. szám.
Hauser Beáta textilje.

TORDAY ALIZ: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1931 június.]
Napút,II. évf. 10. szám. 2000. december.

TORDON ÁKOS: Hol a honom. (szöveg)
[Esszé. ]
Napút,IV. évf. 6. szám.

TORGYIK JUDIT: Romák Európában. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Valóság,XLVII. évfolyam 5. szám
Romák

TORKOS MATILD: Bombák és Narancsok. Torkos Matild beszélgetése Bojtár B. Endrével (szöveg)
[Interjú. ]
Az Irodalom Visszavág,1999 nyár
Bojtár B. Endre.

TORKOS MATILD: Botrányt!. (szöveg)
[Esszé. ]
Az Irodalom Visszavág,1998 ősz/tél

TORNAI JÓZSEF: Nyílt levél a Szerkesztőséghez. (szöveg)
[Dokumentum. ]
Kortárs,2004 szeptember
Somogyi Győző

TORNAI JÓZSEF: Hatalmas, piros sziromcsóvák. (szöveg)
[Kritika. ]
Kortárs,2001/7. Július
Ágh István: Ahogy a vers mibennünk;
Csűrös Miklós: Intarzia;
Lator László: Kakasfej vagy filozófia?

TORNAI JÓZSEF: Csillagok hosszú házsora. Egy küzdelem lenyomatai 1963-2001. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Forrás,2003 július-augusztus.
Ady és kortásai életpályájának ismertetése.

TORNAI JÓZSEF: A XXI. századi ember valóságképmásai. A bábeli nyelvzavar mint metafora. (szöveg)
[Esszé. ]
Kortárs,2002 4. szám, Április.

TORNAI JÓZSEF: A csoda, az Abszolút, a semmi. (szöveg)
[Esszé. ]
Kortárs,2001/4. Április

TORNAI JÓZSEF: A létegész kertje. (szöveg)
[Esszé. ]
Kortárs,47.évf. 9.szám, 2003. szeptember
Tornai József, vers, elemzés

TÓTFALVI ZOLTÁN: Fényörvény életünk. (szöveg)
[Interjú. ]
Magyar Napló,2003. január
Sulyok Vince.

TÓTH ÁGNES VERONIKA: Lázadás az érzékelés tunyasága ellen . (szöveg)
[Tanulmány. ]
Balkon,[12. évf.] 3. sz.
Társművészetek találkozása

TÓTH ÁGNES VERONIKA: A minoséget nézzük. Szabó Györggyel, a Trafó igazgatójával beszélget Tóth Ágnes Veronika, a Kortárs Muvészetek Háza ötödik születésnapján. (szöveg)
[Interjú. Öt éves lett a Trafó]
Balkon,2003.oktober
Kortárs Muvészetek Háza, Trafó, Szabó György, Tóth Ágnes Veronika

TÓTH ÁGNES VERONIKA: Káosz-brigád. Lantos Lászlóval beszélget Tóth Ágnes Veronika. (szöveg)
[Interjú. A Romos avantgarde programsorozattal nyitott a Merz Ház, a város új kortárs muvészeti centruma. A hely vezetése Triceps (Lantos László) és Gas (Gastner János), az egykori Black-Black Galéria két gurujának kezében van. Beszélgetopartnerem Triceps, az Opál]
Balkon,2003. szeptember
Lantos László, Tóth Ágnes Veronika, Merz Ház,

TÓTH ÁGNES VERONIKA: Durvulás. Budapesti Oszi Fesztivál - Kortárs japán estek I-II., MU Színház, Budapest 2003. október 21-22. . (szöveg)
[Kritika. A négy produkciót - Tanno Ken'ichi és Hiroaki Umeda szólója, a Nomade-s táncszínháza és az Erehwon kísérleti zajperformance- mutatja beTóth Ágnes Veronika]
Balkon,2003.november
MU Színház, Tanno Ken'ichi és Hiroaki Umeda szólója, a Nomade-s táncszínháza és az Erehwon kísérleti zajperformance,

TÓTH ÁKOS: A szabad-iskola-kerülő (Tandori Dezső: Hol élsz te?). (szöveg)
[Tanulmány. ]
Tiszatáj,LVII. évf. 12. szám, 2003. december
Tandori Dezső

TÓTH ÁKOS: A szabad-iskola-kerülő (Tandori Dezső: Hol élsz te?). (szöveg)
[Tanulmány. ]
Tiszatáj,LVII. évf. 12. szám, 2003. december
Tandori Dezső

TÓTH ÁKOS: A Paulus-hasonlat. Térey János könyvéről. (szöveg)
[Kritika. ]
Új Forrás,2002. Október.
Térey János; Paulus.

TÓTH ÁKOS: Hát áidő aranykor. Kovács András Ferenc: Aranyos vitézi órák (Versek, 1998-2001). (szöveg)
[Kritika. ]
Tiszatáj,2002. Október.
Kovács András Ferenc: Aranyos vitézi órák (Versek, 1998-2001).

TÓTH ÁKOS: A nem látható és a láthatatlan . (szöveg)
[Kritika. ]
Új Forrás,30. évf. 8.
El Kazovszkij művészete

TÓTH ÁKOS: A megtalált elégia. (Vörös István: A Vécsey utcai évkönyvből) (szöveg)
[Esszé. ]
Új Forrás,35. évf. 4. szám

TÓTH CSABA: Pénzverés I. István korában. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Árgus,2002 január.
Pénzverés I. István korában.

TÓTH DEZSŐ: Horváth zsenialitása - és a kettős könyvelés. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Irodalomismeret,2002/2. szám.
Politikai légkör.

TÓTH DEZSŐ: Kedvenc Pessoa-utánérzéseim. (szöveg)
[Esszé. ]
Forrás,2002 03. szám.
Szentkuthy Miklós.

TÓTH ERZSÉBET: Az angyalok mintha késtek volna. (szöveg)
[Esszé. Az író egyenleget von az elmúlt időszak irodalmáról, politikájáról, 1956-ról és annak ünnepléséről.]
Hitel,XVII. Évf. 3. Szám, 2004. Március
irodalom, politika, forradalom

TÓTH ÉVA KATALIN: Hogy leheletfinoman érintsék a jelek.... (szöveg)
[Tanulmány. ]
Prae,2001/1-2. Szám.
Abécassis, Eliette: Kumrán.

TÓTH GYULA: Minden gondolatában humanista író. Bor Ambrus, 1921-1995. (szöveg)
[Esszé. ]
Ezredvég,2002 Február.

TÓTH GYULA: Charles, a jógi. Tamkó Sirató Károly küzdelme a gyilkos vírus ellen. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Ezredvég,XIII. évfolyam 8-9. szám 2003 szeptember.
Tamkó Sirató Károly.

TÓTH JUDIT: A jelképes jogállam. (szöveg)
[Esszé. ]
Mozgó Világ,2002. Március.
Jog.Ünneplés.Műemlék.

TÓTH JUDIT: Státusmagyarság. (szöveg)
[Esszé. ]
Mozgó Világ,2001 április

TÓTH KRISZTINA: Törésvonal . (szöveg)
[Dokumentum. elbeszélés]
Jelenkor,47.évf.

TÓTH KRISZTINA: Tetovált könnycsepp . (szöveg)
[Interjú. ]
Jelenkor,47.évf.
Scherter Judittal Tóth Krisztina beszélgetése

TÓTH LÁSZLÓ: Októberből Európába. Vonások Peéry Rezső életrajzához (szöveg)
[Tanulmány. Peéry Rezső a Németországi Magyar Írók Munkaközösségének elnöke, az 1956 után Ausztriában majd Németországban töltött emigráció évei.]
Forrás,2002 01. szám.
Peéry Rezső

TÓTH PÁL PÉTER: Magyarország népessége 1850-től napjainkig. Részlet egy tanulmányból. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Korunk,2002. Február.
népességszám alakulása.

TÓTH SÁNDOR: A Seuso-kincsek kálváriája: Régészeti szenzáció és bűntény. (szöveg)
[Esszé. Szociográfia.]
Árgus,2004.Január-Február
Seuso-kincsek

TÓTH SZABOLCS: A Székely Nemzeti Múzeum az első világháborút követő válságos években és a román állammal való viszonya. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Korunk,2001. Július.
MúzeumügyTrianon után Erdélyben.

TÓTH TAMÁS: Esztétika ínyenceknek. (szöveg)
[Esszé. Borgyöngyök.]
Napút,IV. évf. 6. szám.

TÓTH TAMÁS: Lehetséges-e jó retorika?. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Világosság,43. évf. 1.
Retorika

TÓTH VEREMUND: Horváth János, 1878-1961. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Irodalomismeret,2002/2. szám.
Tárgyi hűség és az önelvűség.

TÓTH ZOLTÁN: A rög alá búvó világvándor. (szöveg)
[Kritika. ]
Magyar Napló,2001/2. Szám (Április, Május, Június)
Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot - A rög alatt

TÓTH ZOLTÁN: Szegény magyar Élektra. (szöveg)
[Tanulmány. Nyitott Műhely - Egy Németh László regény értelmezése]
Magyar Napló,2001/2. Szám (Április, Május, Június)
Németh László: Gyász.

TÓTH ZSÓFIA: Korkép és kórkép. (szöveg)
[Kritika. ]
Az Irodalom Visszavág,2004 Tél

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Paul Kurtz: Kompatíbilis-e a tudomány és a vallás? Természet Világa, 2003. Január. (szöveg)
[Esszé. Az amerikai "szkeptikus" előadásának ismertetése.]
Hitel,XVII. Évf. 2. Szám, 2004. Február
naturalizmus

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Neoliberalizmus és demokrácia. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Hitel,17. évf. 9. sz.
Neoliberalizmus

TÖRÖK BÁLINT: História, história.... (szöveg)
[Esszé. ]
Kortárs,2001/1. Január
Magyar Nemzetben megjelent téves történelmi adatok.

TÖRÖK BÁLINT: Krónikás ének 2000-ből. (szöveg)
[Esszé. ]
Kortárs,2001/4. Április
Közélet.

TÖRÖK BÁLINT: Demokrácia Magyarországon 1945-47. (szöveg)
[Tanulmány. Magyarország 1945-47 közötti történelmét elemzi, s értékeli bel-és külpolitikai összefüggések feltárásával a szerző.]
Magyar Napló,2003. április
Történelem, 1945-47, Magyarország, demokrácia, Tildy-kormány, Dinnyés-kormány, földosztás.

TÖRÖK BÁLINT: Az értől az óceánig. Száz éve született Nagy Ferenc miniszterelnök. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Magyar Napló,2003. nov.
Nagy Ferenc.

TÖRÖK ENDRE: A tanácstalan ember. (szöveg)
[Esszé. Részlet.]
Liget,2003 július.
Filozofikus kor-kommentár.

TÖRÖK LAJOS: Az olvasás regénye. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Prae,1999/1-2. szám.
Eco, Umberto: A tegnap szigete.

TÖTTÖSSY CSABA: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1931 július.]
Napút,II. évf. 10. szám. 2000. december.

TŐZSÉR ÁRPÁD: Meditáció párizsi esőben. (szöveg)
[Esszé. ]
Kortárs,2001/6. Június
Párizs ma.

TŐZSÉR ÁRPÁD: Az angyal száll, de az elejtett verssor már a földön marad. Orbán Ottó halálára. (szöveg)
[Esszé. Emlékezés Orbán Ottóra.]
Kortárs,2002 6. szám, Június.
Orbán Ottó.

TŐZSÉR ÁRPÁD: Elsüllyedt műfaj. (szöveg)
[Esszé. ]
Magyar Napló,2001/1. Szám (Január - Február - Március.
Rózsa Endre: Elsüllyedt csatatér. - egy ver több szemszögből.

TŐZSÉR ÁRPÁD: Kedves jó magyarjaimnak a távolból avagy Hogyan lehet valamivé lenni a nyelv által. Hizsnyai Zoltán új verskötetéről (szöveg)
[Kritika. Benyovszky Krisztián, H. Nagy Péter, Németh Zoltán széljegyzeteivel.]
Tiszatáj,LVII. évf. 1. szám
Hizsnyai Zoltán; Bárka és Ladik.

TRAMPUS PÉTER: A reaktortartály szerkezeti integritása. (szöveg)
[Tanulmány. A tanulmány a reaktortartály szerkezeti integritásának elemzése mellett bemutat egy koncepciót a tartály biztonságának elemzésére.]
Magyar Tudomány,48. évf. 11. szám, 2003. november
Reaktortartály, szerkezeti integritás, élettartam-kimerülés, sugárkárosodás, roncsolásmentes vizsgálat.

TREMBECZKI ISTVÁN: Globális politika és világrendszer-elmélet. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Valóság,XLVI. évfolyam 10. szám
Globális politika

TRENCSÉNYI BALÁZS: 2000 leütés. (szöveg)
[Esszé. ]
2000,2004. június
Európa és Magyarország

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE: Horváth János. (szöveg)
[Esszé. ]
Irodalomismeret,2002/2. szám.
Tudós és pedagógus Horváth.

TRENKNER, JOACHIM: NDK-nosztalgia. (szöveg)
[Esszé. Tudósítások]
Magyar Lettre Internationale,2003. tavasz, 48.
Erich Honecker, NDK, Berlin, Alexanderplatz, tömegfelvonulás

TRÓCSÁNYI SÁRA: A hatalom lelke. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Valóság,XLVI. évfolyam 9. szám
Pszichológia az állambiztonság működési rendszerében

TROGMAYER OTTÓ: Érlelő századévek. (szöveg)
[Esszé. ]
Napút,III. évf. 6.szám, 2001. Augusztus
Trogmayer Ottó. Önvallomás.

TROGMAYER OTTÓ: Kass 75 (szöveg)
[Esszé. Kiállításmegnyitó.]
Tiszatáj,LVII. évfolyam 2. szám.
Kass János 75 éves.

TROGMAYER OTTÓ: Bajor Gizella, a keresztény világ kezese. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Új Horizont,2001. 2. szám.
Gizella királyné élete.

TROJAN MARIAN JÓZSEF: írása a Napút - Jeles Hetvenesek évkönyvében. (szöveg)
[Esszé. Született: 1931 április.]
Napút,II. évf. 10. szám. 2000. december.

TRUSS, LYNNE: Fanfár az Új Férfinak: a Fociláz újraolvasása. (szöveg)
[Esszé. Futballmozaik.]
Nagyvilág,2001/8. Szám.
Hornby, Nick: Fociláz.

TURAI HEDVIG: Jól vagyok. Dolgozom. Waldsee 1944 - Nemzetközi levelezolap kiállítás . (szöveg)
[Tanulmány. 2B Galéria, Budapest, 2004. máj. 19.-júl. 3.]
Balkon,[13. évf.] 5. sz.
Waldsee 1944

TURCHANY GUY - BERANEK LÁSZLÓ: A fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság?. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Valóság,XLVII. évfolyam 6. szám
fenntartható fejlődés

TURDA, MARIUS: Faj és nemzet. (szöveg)
[Tanulmány. A nemzeti felsobbrenduség a 19. század végi Magyarországon]
2000,2004. június
Magyarország, 19. század, történelem

TÚRY FERENC: A magatartásorvoslás helye a magatartástudományok keretében. (szöveg)
[Tanulmány. A modern orvoslásban a magatartástudományok szerepe, a biopszichoszociális modell gyakorlati következménye, a kapcsolatközpontú gyógyítás, valamint a magatartásorvoslás főbb területei.]
Magyar Tudomány,48. évf. 11. szám, 2003. november
Magatartástudomány, magatartásorvoslás, pszichoszomatika, pszichoterápiák

TÜSKÉS GÁBOR: Kohán György : Supka Magdolna monográfiájáról. (szöveg)
[Kritika. ]
Tiszatáj,LVIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
Supka Magdolna: Kohán György. Gyula : Gyula Város Önkormányzata, 2001. 174 p. 3500 Ft.; Művészet; Festészet; Kohán életmű

TÜSKÉS TIBOR: A Sorsunk székesfehérvári száma. (szöveg)
[Tanulmány. A Sorsunk c. pécsi folyóirat 1947. évi januári számáról]
Árgus,2004. Március
Sorsunk c. folyóirat, Székesfehárvár, irodalmi élet a háború után

TÜSKÉS TIBOR: A csillagok éggömbje alatt Rajnai László: Fekete könyv. Napló . (szöveg)
[Kritika. ]
Jelenkor,47. évfolyam 7-8. szám
Rajnai László: Fekete könyv. Napló

TÜSKÉS TIBOR: Tisztelt Szerkesztőség! (szöveg)
[Dokumentum. Olvasói levél.]
Kortárs,48. évfolyam 2004. január 1. szám
Szávai Dorottya korábbi írása, minősítés visszautasítása

TÜSKÉS TIBOR: A levélíró Fodor András. (szöveg)
[Tanulmány. Fodor András költő és Barcs János, illetve Fodor András és Németh László levelezéséről írt tanulmányt Tüskés Tibor.]
Hitel,XVII. Évf. 3. Szám, 2004. Március
Fodor András, Barcs János, Németh László, levelezés

TÜSKÉS TIBOR: Kodolányi János nyelvi tudatossága. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Kortárs,2001/1. Január
Kodolányi János.

TÜSKÉS TIBOR: Az ablakmosó története. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése tükrében. (szöveg)
[Kritika. Jegyzet. Néhány sor egy barátságról. Meg lehet tudni, Mészöly Miklós mely folyóiratokban publikált.]
Jelenkor,2004. év 47. évfolyam 1 .szám.
Mészöly Miklós. Tüskés Tibor.

TÜSKÉS TIBOR: Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezéséből. (szöveg)
[Dokumentum. A jegyzeteket Tüskés Tibor készítette. A levelek Mészöly Miklós Az ablakmosó című burleszk-tragédiájának történetével kapcsolatosak.]
Jelenkor,2004. év 47. évfolyam 1 .szám.
Mészöly Miklós: Az ablakmosó. Tüskés Tibor.

TÜSKÉS TIBOR: Weöres Sándor színháza. A holdbeli csónakos. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Kortárs,2003 augusztus.
Weöres Sándor színháza. A holdbeli csónakos.

TÜSKÉS TIBOR: Két Pilinszky-dokumentum. (szöveg)
[Tanulmány. Ablak.]
Napút,IV. évf. 3. szám. 2002. április.
Pilinszky - két dokumentum közlése.

TÜSKÉS TIBOR: Bronzburjánzás. (szöveg)
[Esszé. ]
Magyar Napló,2001/1. Szám (Január - Február - Március.
Rétfalvi Sándor szobrászművész új kapuja a pécsi Dómban.

TÜSKÉS TIBOR: Németh László öt kiadatlan levele. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Tiszatáj,LVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
Németh László öt kiadatlan levele.

TÜSKÉS TIBOR: Két kaszasuhintás. (szöveg)
[Esszé. ]
Árgus,2002 március.

TÜSKÉS TIBOR: Németh László öt kiadatlan levele. (szöveg)
[Esszé. ]
Tiszatáj,LVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
Németh László

TÜSKÉS TIBOR: Öt Weöres-reprint. (szöveg)
[Esszé. ]
Új Horizont,XXXI.évfolyam 2. szám.
Weöres Sándor könyveinek reprint kiadásáról.

TÜSKÉS TIBOR: ha ez nincs...-Tatay Sándor Répcelakon. (szöveg)
[Esszé. ]
Új Horizont,XXX. évf. 2002. 1. sz.
Tatay Sándor.

TÜSKÉS TIBOR: Kelet és Nyugat határán. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Új Forrás,35. évf. 8.szám, 2003. október
Magyarságtudat.

TÜSKÉS TIBOR: Mészöly Miklós és Erdély. (szöveg)
[Kritika. Erdély szerepe Mészöly Miklós műveiben]
Új Forrás,35. évf. 10.szám, 2003. december
Mészöly Miklós, Erdély.

TVERDOTA GYÖRGY: Az út Baudelaire-től Petriig. (szöveg)
[Esszé. ]
Alföld,52. évf. 2001. május

TVERDOTA GYÖRGY: Huszonnégy sor a testi szenvedésről. József Attila: [Szól a szája szólitatlan...]. (szöveg)
[Tanulmány. ]
Kortárs,2003 július
József Attila: [Szól a szája szólitatlan...].