Dán Págisz

Megtérés

Nem és nem. Ezek emberi

lények voltak.

Zubbonyban. Szíjjal.

Rangjelzéssel. Mind.

Hogy mondjam? Isten

képmása szerint.

Árny voltam köztük.

Teremtőm irgalma belém

nem oltott megölhetőt.

S magához emel most

kék-könnyen lebegve

mindenható füst

lengő végtelen.

Béke van végre. Megengesztelődhetsz.

Lényeddé váltam,

Örök képtelen.

Szavak - szavaim

A hallgatás hosszú nyara után ezen a szeles reggelen végre újra meg tudok szólalni. Ablakot nyitok - de máris átfog a szél, s kitépi a szavakat a számból. Mint mindeddig.

De ma nem hagyom magam. Ragaszkodom hozzájuk. Valamennyihez. Csak azt fogom visszavonni, amit elhallgattam.

Agy

1

És hirtelen a

koponyasötétben

felfogja,

hogy megszületett.

Nehéz perc.

Azóta szüntelen gondolkodván

azt gondolja, hogy gondolkodik,

s kering mindegyre egyetlen körében:

merre lehet a kezdet és a vég?

Ha létezne bármi is a világon,

biztos nagyon tudná szeretni, úgy véli.

És nevet adna mindennek, ami van.

Például így: te vagy az agy

és én vagy,

és így vagyok én,

aki én vagyok.

Száműzött lesz hát,

jóllehet szeretné meglelni

a megnyugvás helyét.

2

Vajon mitől mozog a sötétség?,

kérdi a boldog magasságban lengve,

míg mély üregek támadnak

előtte a koponyán: két seb. A szemek.

Vakon dermed beléjük még sokáig,

majd felfogja: igaz, szilárd világ

tárul ki ott abban a külső létben,

ahol mindössze egy méter hatvan centi

tátong közte és a talaj között.

Szédülés fogja el, fojtó iszony.

Egyedül van a mélységek fölött.

3

Fél, hogy az egész koponyavilágban

rajta kívül más agy nem létezik.

És retteg tőle: önmagában

megannyi agyat

hordoz bezárva, melyek

belőle kiszakadva árulóként

körülveszik és végül agyonnyomják.

S még nem tudja,

melyik a kisebb rossz.

4

Való igaz, szépnek nem mondható,

külsőre azonban érdekes,

megannyi szürke-fehér tekervény

hálózza be e kicsiny kocsonyát.

Ősz fürtű fej a koponyabensőben?

Dehogy, hisz senkire sem hasonlít,

vagy ha mégis, hát a vékonybélre.

5

Ez hát egy hegy. Ez pedig egy nő.

De rögtön látja: kifordított völgy.

S egy test és vonagló végtagok,

egymáson sikló idegvégződések

láza serkenti a vad szenvedélyt

s a síkos hártyák mögött lüktető vért.

9

A koponyabelső erezete elér az agyfal elejéig, itt három irányban ágazik szét. Az agykéregben, jóllehet módfelett vékonyan, összpontosul az idegrendszer neuronállománya: az embernek mintegy tízmillió ilyen sejtje van.

Az agy az idő testrésze.

Egy kutya, amelynek eltávolítják az agyvelejét, egy darabig még tovább él: a jelenben.

Az egész kutyamúlt menten kihuny, s a kutyajövő sem létezik többet.

Most ásít,

megilletődve a dicsőségtől.

Milyen szépek is ezek a betűk!

Ugyan ki találhatta ki őket?

Az agy, ugye. No és a papírt?

Ugyancsak ő, ki más?

No és engem?

Ez támadás már, védekezni kell.

Jelt ad hát gyorsan: Immár legyen sötét!

Így lesz. És jó. Sietve becsukja

a kéz az enciklopédiát.

10

Kié a rettegés, ha

kezem enyém?

Enyém, miként enyém mindkét kezem.

Kié az éles kés, az ütőéré?

Ő is enyém, mint patakzó vérem.

11

Magában lesz hűséges

önmagához,

emléktelen, szabad,

üres tükör.

12

S hold mindaddig,

míg egyik felét

sötétbe borítja a másik.

13

Maga számlálja idejét az úton,

az égitestek közti perceket

s a homokórán pergő esztendőket.

Fényév valamennyi

leghosszabb útján

önnönmagához.

KISZELY GÁBOR fordításai