SALVATORE QUASIMODO

Thanatosz athanatosz*

Vajon tagadnunk kell téged, tumorok

Istene, az élő virág Istene,

és azzal kezdeni, hogy nemet mondunk

a sötét "én vagyok" köré, és beleegyezni

a halálba, és minden sírra ezt írni

egyetlen bizonyosságként: "Thanatosz athanatosz"?

Sehol a név, név felidézni

a nyitott kérdések legyőzte

ember álmait, könnyeit, lázongását?

Párbeszédünk elnémult. Most már

lehetséges a képtelenség: Amott

túl a füstölgő ködön, a fák lombjában

eleven a levelek hatalma,

a partot valódi folyó feszíti.

Az élet nem álom. Valódi az ember

és csendre féltékeny panasza.

Csend Istene, tárd ki a magányosságot!

* Halhatatlan halál.

Halott gitárok

Folyók préselik földemet a tengerhez,

más helynek nincs ilyen lágy szava,

lábaim itt bolyongnak tétován

csigák alatt lehajló sás között.

Hisz ősz van: a fel-felsüvítő szélben

halott gitárok tépik húrjaik

fekete száj felett, és egy kéz

tűzujjai villognak.

A hold tükrében

narancskeblű leánykák fésülködnek.

Ki sír? Ki korbácsolja a lovakat

a vörös égen? Megállunk a parton

füvek füzére mentén, és te szerelmem,

ne vígy a végtelen tükör elé:

éneklő ifjak nézik maguk benne

meg égbe nyúló fák és folyók.

Ki sír? Én nem, higgy nekem: a folyókon

vad ostorcsattogás visszhangzik,

sötét lovak ágaskodnak zöld villogásban.

Én nem, az én fajtám fényes késekkel jár,

szeszélyes ez a nép és sajognak égő sebei.

Nap nap után

Nap nap után: átkozott szavak és vér

és arany. Rátok ismerek, hozzám hasonlók,

földünk szörnyei. Harapástoktól dőlt le a pietŕ

és hagyott el minket a szelíd kereszt.

És többé nem térhetek vissza az elíziumba.

Sírokat hantolunk a folyóparton és a dúlt mezőkön,

de egy szarkofágot sem, hol hősök pihennek.

Többször játszott velünk a halál:

levelek monoton zörgése hallatszott

a légben, mint a bozótban, mikor hőség idején

felhőkbe röppen a mocsári szárcsa.

1944. január 19.

Antik költők derűs verseit olvasom Neked

és szőlőhegyen született költeményeket,

kelet folyói partján a sátorponyvák

gyászosan elhagyatottan összeesnek

e mély háborús éjszakában, ahol senki,

még a halál angyala se száll az égen,

közben a szél pusztító rohamokkal

rázza fenn az erkély rácsait,

a kihalt utcákon közelgő járőrök lövése,

majd kutyák fájdalmas nyüszítése hallatszik lentről.

Valaki él. Talán valaki él. De mi itt

bezárkózva antik verseket hallgatunk,

jelet keresünk, mely túlmutat az életen,

a föld homályos átokhelyén,

ahol még a romok sírhalmai közt is

él és virágzik a mérges növény.

Leszáll az este: ismét itt hagytok,

ó, földünk kedves képei, fák,

állatok, szegény katonaköpenybe

burkolózott férfiak, sírástól

szikkadt ölű anyák.

És a rétekről a hó idevilágít,

mint a holdfény. Ó, ezek a halottak!

Üssétek homlokotok, verjétek szívetek!

Ordítson legalább valaki a csendben,

a tetemek e fehér fénykörében.

Látható, láthatatlan

Látható, láthatatlan

a szekeres a láthatáron

az út karjaiban - szólít,

válaszol a szigetek szavára.

Én sem sodródom céltalan

a köröttem kavargó világgal,

számolom elmúlt éveim, mint

az éjjeliőr az esős órákat.

Vannak boldog percei a titoknak

s nagy tervei, nehéz vonzalmai.

Útjaim és tájaim kegyetlen lakói mosolyognak, életem

ajtóin nincs kilincs, se zár.

Nem készülök a halálra,

ismerem a dolgok kezdetét,

a vég csupán a felszín, ahol

árnyékom ellensége jár.

S én árnyékokat nem ismerek.

Virágok közé hanyatlott ifjú asszony

Megsejthettük a titkos évszakot

éjjeli esők zihálásából,

fent szálló felhők szeszélyéből -

bölcsőkként ringtak álompuhán

s halott voltam én.

Félig felhők közt lebegő város

utolsó menedékem,

és szólongattak mindenfelől

hajdani kedves nők

és az anyám, ki ismét fiatal,

drága keze rózsát szedett,

s fejem köré fonta a legfehérebbeket.

Kinn éjszaka volt,

a csillagok pontosan követték

titkos pályájuk aranyívét,

s párává vékonyult létezők

csaltak rejtekhelyükre engem,

hogy kitárult kertekről szóljanak

meg az élet értelméről;

de nekem fájt a virágok közé dőlt

asszony utolsó mosolya.

SZABÓ FERENC fordításaiFrancis Bacon: Lucian Freud portréja