PIERRE JORIS

Anton Webern születésnapja

egy másik

túlontúl reggeli

szombati napra esik

a világon. Én

iszom itt Amerikában

a feketémet, nézem,

amint az ég rózsaszínre vált,

lazacszínbe öltözik,

a Catskills fölé

lendül.

Most meg az információk.

     Ez a most is információ.


Nincs több információ

& az összes

ma éjszakai álmok is

elfeledve.


Az éjszaka

információ, az

éjszaka, melyben

nyugalomra helyezzük

negyven körüli

testünk,

nőkről álmodunk

fiatalokról, csitri

démonokról, egy nyársnyi

eseménysor sustorgása

ama másik világban

mindaz amit már nem teszünk

hacsak álmunkban nem

a kígyó viszont

- Kékulé vagy Delawares állata -

már ekkor sem látogat meg.


Próbálunk emlékezni

& semmi se történik

az emlékezést magát kivéve.

Megjött a hó

& el is tűnt

se nem láttam

se nem hallottam

de éreztem

fejemben havazik

- csupán a képzelet

a jeti eltűnt lábnyoma

az eltűnt hóban.


Lökdösődve, ta-

pogatózva, de ugyan mi

felé?

Még több reggel,

jöjjön megint a hó, a

napfény

felé havazok, dél

felé, már túl gyorsan is,

Earl Grey-féle este, egy puska-

lövés vet véget a

háborúnak. Anton

Webern hátra-

zuhan.


     Gondolj arra,

aki szivarra gyújtott &

ekkor megölték. Mire

gondolhatott a házból

kilépve, szivarra

gyújtva, haldokolva?


Valami zenei dolog

lehetett

vagy házi perpatvar

vagy csak egy félmosoly

amiért hamaro san

vége a háborúnak?


Vajon amely gondolat közben ér a halál

azon

lovagolunk azután

egy örökkévalóságon át?

     Zongorahangok,

ereszkedő skála.

Bagolyhuhogás a fekete

billentyűk között. Tér.

Sokasodó terek,

széllel határos

szobák.

A szeszélyes, gyász-

ruhás elme hallani

vél valamit, úgy hívja,

dallam.

     Hideg dallam.

Hideg decemberi reggel.

Északkeletről északkeletre

fehér kondenzcsíkok

az értelmetlen

kéken át. Nincs más, csak a feledés

emlékezete.

LACKFI JÁNOS fordítása