David Ives

Változatok Trockij halálára

Trockij dolgozószobája a mexikóvárosi Coyoacánban. Íróasztal könyvekkel, papí­rokkal borítva. A falon tükör. Balra egy ajtó. A színpad hátterében zsalugá­teres ablakok. A nyitott réseken át trópusi lombokra, növényzetre látni. A nagy fali naptár 1940. augusztus 21-ét mutat. Fény Trockijra, aki az asztalnál ül és buzgón ír. Bozontos hajú, kecskeszakállas, kis szemüveget és sötét öltönyt visel. Egy hegymászó balta nyele áll ki a fejéből

Első változat

TROCKIJ (fel se néz) "A proletariátusnak igaza van. És mindig igaza is kell, hogy legyen. És örökké folytatni kell a proletariátus elnyomók elle­ni forradalmát. Örökkön-örökké."

Bejön Trockijné. Kedves nénike, bokáig érő ruhában és fűzős cipőben. Nagy

könyvet tart a kezében

TROCKIJNÉ Lev...

TROCKIJ "Mindörökké!"

TROCKIJNÉ Lev, épp a nagylexikont olvastam.

TROCKIJ Melyik címszót?

TROCKIJNÉ Trockij, Lev Davidovics.

TROCKIJ Helyes. Az rólam szól.

TROCKIJNÉ Ezt hallgasd meg. (Felolvas) "1940. augusztus 20-án Mexikóváros egyik peremkerületében, Coyoacánban egy Ramón Mercader nevű spanyol kommunista hegymászó baltát vágott Trockij koponyájába. Trockij másnap meghalt."

TROCKIJ Mikori kiadás az a lexikon?

TROCKIJNÉ (megnézi a könyv gerincét) 2001-es (ill. a mindenkori közlés, előadás éve).

TROCKIJ Furcsa.

TROCKIJNÉ Az.

TROCKIJ És érdekes, hiszen én Trockij vagyok.

TROCKIJNÉ Igen, drágám.

TROCKIJ Ez pedig a mi házunk, Coyoacánban.

TROCKIJNÉ Úgy van.

TROCKIJ És van egy spanyol kertészünk, akit Ramón...

TROCKIJNÉ Ramónnak hívnak. Igen.

TROCKIJ Hm. És ugye nincs még egy Trockij Coyoacánban?

TROCKIJNÉ Nem. Ezen a néven nincs.

TROCKIJ Hányadika van ma?

TROCKIJNÉ (ránéz a naptárra) 1940. augusztus 21-e.

TROCKIJ Akkor semmi baj! A szövegben az áll, hogy tegnap történt, ami azt jelenti, hogy tegnap kellett volna megtörténnie.

TROCKIJNÉ De Lev...

TROCKIJ És ma halott lennék. Egy hegymászó baltával a koponyám­ban!

TROCKIJNÉ De Lev...

TROCKIJ Hát a kapitalista sajtó már sose lesz pontos?! (Folytatja az írást)

TROCKIJNÉ De Lev, hát nem egy hegymászó balta áll ki a kopo­nyád­ból?

TROCKIJ (belenéz a tükörbe) Hát, nagyon úgy néz ki... És tudod, tegnap itt járt Ramón, és a hegymászó túrájáról mesélt. És most, hogy belegondolok, hegymászó balta volt nála. És nem emlékszem, hogy amikor elment, a kezében lett volna... (Elgondolkodik) Jelentkezett ma Ramón munkára? (Arccal az asztalra bukik és meghal)

Gong

Második változat

TROCKIJ (ír) "Senki nincs biztonságban. Erőszakot kell alkalmazni. És örökké folytatni a proletariátus elnyomók elleni forradalmát. Örökkön-örökké."

TROCKIJNÉ Lev...

TROCKIJ "Mindörökké!"

TROCKIJNÉ Lev, épp most olvastam a nagylexikont.

TROCKIJ Az Encyclopaedia Britannicát?

TROCKIJNÉ Ezt hallgasd meg.

TROCKIJ (a közönséghez) A világegyetem a nyertesek szemszögéből.

TROCKIJNÉ "1940. augusztus 20-án Mexikóváros egyik peremkerületében, Coyoacánban egy Ramón Mercader nevű spanyol kom­munista hegymászó baltát vágott Trockij koponyájába. Troc­kij másnap meghalt."

TROCKIJ Igen. És?

TROCKIJNÉ Azt hiszem, épp egy hegymászó balta van a koponyádban.

TROCKIJ Tudtam! Amikor reggel megborotválkoztam, úgy vettem ész­re, hogy egy balta áll ki a fejem hátuljából. Egy pillanatig azt hittem, jégcsákány, és nagyon megijedtem.

TROCKIJNÉ Nem, ez nem jégcsákány.

TROCKIJ Ki se ejtsd ezt a szót. Ismered a visszatérő rémálmomat.

TROCKIJNÉ Igen, drágám.

TROCKIJ A koponyámba vert jégcsákányról.

TROCKIJNÉ Igen, drágám.

TROCKIJ Ezért tiltottam meg a személyzet minden tagjának, hogy jégcsákányt hozzon a házhoz.

TROCKIJNÉ De Lev...

TROCKIJ Hogy senkit ne lássak jégcsákánnyal ennél a háznál. Legke­vésbé spanyol kommunistát.

TROCKIJNÉ De Lev...

TROCKIJ Megvagyunk jég nélkül. Hűtetlenül isszuk a tequilát, melegen a coca-colát. Kit érdekel, hogy augusztus van Coyoacánban? Egész jó dalcím: "Augusztus Coyoacánban". (Felírja) Vagy szerzünk jeget, de nem daraboljuk. Csak tömbökben jö­het, de se törni, se faragni nem fogjuk, semmilyen körülmé­nyek között, legalábbis jégcsákánnyal nem. Jégkockatálca is jöhet, ha már feltalálták. Lefogadom, hogy ez a szöveg egy szóval sem említi, hogy jégkockatálca lenne a koponyámban.

TROCKIJNÉ Hát, nem.

TROCKIJ Ugye hogy nem?

TROCKIJNÉ Tényleg nem.

TROCKIJ Hah! Kibabráltam a végzettel. (A közönséghez) Ez az egész nem egyéb, mint a status quo kapitalista értelmezése.

TROCKIJNÉ Lev...

TROCKIJ No, ezt nézd meg! (Az egyik fiókból egy koponyát vesz elő) Tudod, mi ez?

TROCKIJNÉ Nem.

TROCKIJ Egy koponya.

TROCKIJNÉ Azt látom, de...

TROCKIJ Megvettem. Az én tulajdonom. Szóval, akkor mi ez?

Csönd

TROCKIJ és TROCKIJNÉ (egyszerre) Trockij koponyája.

TROCKIJ Ha egy kertésznek álcázott spanyol kommunista bármit a koponyámba akarna meríteni, legyen az akár egy (majdnem ki­mondja, hogy jégcsákány) hadd ne mondjam, mi, vagy valami más, akkor ez lesz itt csalinak. Meglátja ezt a koponyát; tudja majd, hogy az enyém, beleveri azt a valamit, aztán megy a dolgára, és én is az enyémre. Hát nem eredeti?

TROCKIJNÉ Csak részben.

TROCKIJ Újabb ötven év Trockijnak.

TROCKIJNÉ Lev, nagyon rossz hírem van számodra. (Megmutatja neki, amit ír a lexikon)

TROCKIJ Hegymászó balta!? Nagyon eredeti! (Meghal)

Gong

Harmadik változat

TROCKIJ Különös. Mindig azt hittem, jégcsákány.

TROCKIJNÉ Hegymászó balta! H e g y m á s z ó b a l t a! Hogyan verjem bele abba a kemény fejedbe?!

Trockij meghal

Gong

Negyedik változat

TROCKIJ (fel-alá mászkál) Ez nagyon rossz hír. Ez már súlyos.

TROCKIJNÉ Lev, mi súlyos?

TROCKIJ Hegymászó baltát vertek a koponyámba!

TROCKIJNÉ Vágtak. Így mondják helyesen. Ramón baltát vágott - és nem vert - a koponyádba. Így áll a szövegben.

TROCKIJ Jó, jó. Most mit csináljak?

TROCKIJNÉ Talán egy kalap eltakarná. Tudod, egy olyan pörge vadászkalap, madártollal. (Látja, hogyan néz rá a férje, és abba­hagyja)

TROCKIJ A lexikon szerint ma halok meg?

TROCKIJNÉ 21-én. Az ma van.

TROCKIJ Azt nem írja, hogy hánykor?

TROCKIJNÉ Nem.

TROCKIJ Ez ám a hasznos lexikon! Na jó, akkor legkésőbb éjfélig van időm.

TROCKIJNÉ Mit mondjak a szakácsnak a vacsorával kapcsolatban?

TROCKIJ Hát, a levest nyugodtan elhagyhatja. (Trockij a padlóra zuhan, és meghal)

Gong

Ötödik változat

TROCKIJ De hiszen ez az ember kertész.

TROCKIJNÉ Igen, az.

TROCKIJ Legalábbis annak adta ki magát.

TROCKIJNÉ Igen.

TROCKIJ Nem teszi ez a proletariátus tagjává?

TROCKIJNÉ De, azt hiszem, igen.

TROCKIJ Akkor miért ver hegymászó baltát a koponyámba?

TROCKIJNÉ Fogalmam sincs. Nem nyomtad el?

TROCKIJ Miért épp Ramón tenne ilyet velem? (Hamlet-szerűen felemeli a koponyát)

TROCKIJNÉ Lehet, hogy literális.

TROCKIJ Hogy micsoda?

TROCKIJNÉ Literális. Lehet, hogy tegnap összefutott Manuellel. Tudod, a főkertésszel.

TROCKIJ Tudom, ki Manuel.

TROCKIJNÉ Tudom, hogy tudod, ki Manuel.

TROCKIJ "Senora Trockij, arany virág..."

TROCKIJNÉ Lehet, hogy Ramón megkérdezte tőle: Mit gondol, lesz ma ideje Trockij úrnak megnézni a sarkantyúvirágokat? Mire Manuel azt mondta: Csak aki a fejébe lát, az tudná megmon­dani. Hahaha.

TROCKIJ Nagyon vicces.

TROCKIJNÉ Vagy virágnyelven szólva: lehet, hogy téves volt a baltacím.

TROCKIJ Jaj de vicces.

TROCKIJNÉ Vagy csak igénybe akarta venni a szürkeállományodat. Hihihi, hahaha.

TROCKIJ Hagyd abba, hagyd abba! (Meghal)

TROCKIJNÉ Hihihi, hehehe, hahaha.

Gong

Hatodik változat

TROCKIJ Hívd ide Ramónt.

TROCKIJNÉ Ramón!

TROCKIJ Gyorsabban, kérlek. Egy hegymászó balta van a koponyám­ban.

TROCKIJNÉ Ramón, gyere gyorsan!

Bejön Ramón - csizma, poncho, gitár, sombrero

TROCKIJ Jó napot, Ramón.

RAMÓN Jó napot, senor. (Kezet fognak)

TROCKIJ Foglaljon helyet. (Trockijnéhez) Látod, milyen remek mun­kaadó-munkavállaló viszonyban vagyunk? (Ramónhoz) Ra­món, te verted ezt a hegymászó baltát a koponyámba?

RAMÓN Én nem vertem, senor. Én belevágtam.

TROCKIJ Hogyan?

RAMÓN Látja? Most is látszik a nyele.

TROCKIJNÉ Ez igaz, Lev. A balta nem tűnt el teljesen.

RAMÓN Ezért nem mondhatjuk, hogy vertem, csak azt, hogy bele­vágtam vagy beleállítottam.

TROCKIJ Jó, jó. De miért tetted ezt?

RAMÓN Azt hiszem, a lexikonban olvastam róla.

TROCKIJ (a közönséghez) Az írott szó hatalma!

RAMÓN Jégcsákányt akartam használni, de egy se volt a háznál.

TROCKIJ De miért? Tudod te, kivel van dolgod? Tudod te, hogy egy jelentős történelmi személyiség koponyájába vágtad ezt a bal­tát? Az orosz forradalom vezetője voltam. Sztálinnal küzdöt­tem. Jelentős politikai teoretikus voltam. Miért tetted ezt? Politikai ellenszenvből? Anti-ellenforradalmi felbuzdulásból?

RAMÓN Tulajdonképpen... szerelemből, senor.

TROCKIJNÉ Így igaz, Lev. (Ramónnal megfogják egymás kezét) Csak azt sajnálom, hogy így kellett megtudnod.

TROCKIJ Nem!

TROCKIJNÉ De igen.

TROCKIJ Nem!

RAMÓN Sí, seńor.

TROCKIJ Egek ura, hogy én milyen ostoba voltam! (Meghal)

Gong

Hetedik változat

TROCKIJ Ramón, tulajdonképpen miért tetted ezt?

RAMÓN Azt maga sose tudja meg, Senor Trockij.

TROCKIJ Micsoda rémálom!

RAMÓN De szerencséje van, mert mindjárt véget ér.

Trockij meghal

Gong

Nyolcadik változat

TROCKIJ Jól van, Ramón. Elmehet.

RAMÓN (elindul kifelé, de megáll) Senor Trockij...

TROCKIJ Igen?

RAMÓN Gondolja, hogy lesz ma ideje megnézni a sarkantyúvirágo­kat? Igazán gyönyörűek.

TROCKIJ Nem hiszem, Ramón. De azért megpróbálom.

RAMÓN Köszönöm, senor. Hasta la vista. Jobban mondva, buenas noches. (Kimegy)

TROCKIJ Nos, jó. Rendben. 1940. augusztus 21-e. Halálom napja. Érdekes. Belegondolni, hány augusztus 21-én jutottam túl már az életben, mintegy átlépve saját síromon...

TROCKIJNÉ Lev, jó volt a nejednek lenni.

TROCKIJ Köszönöm, Trockijné.

TROCKIJNÉ Bár a te történelmi személyi­séged nejének lenni néha nehéz volt.

TROCKIJ Sajnálom, hogy olyan sokszor voltam távol, a forradalom érdekében.

TROCKIJNÉ Megértem.

TROCKIJ És sajnálom, hogy többnyire itthon sem az érzelmeim vezéreltek.

TROCKIJNÉ (finoman tiltakozik) Hagyd ezt, kérlek...

TROCKIJ És hogy olyan gyakran nem tudtam kifejezni az érzéseimet.

TROCKIJNÉ Ó, én sem tudtam megfelelni minden elvárásnak.

TROCKIJ Most, hogy hegymászó baltát vertek a koponyámba, kicsit ké­ső bánat ez.

TROCKIJNÉ Vágtak. Így mondják helyesen.

TROCKIJ Szóval mégse a végelgyengülés, a rák visz el, vagy a jég­csákány, amitől éveken át rettegtem. Hanem egy balta, amit egy kertésznek álcázott spanyol kommunista vágott a koponyám­ba.

TROCKIJNÉ Ezt igazán nem sejthetted, Lev.

TROCKIJ Szóval még egy bérgyilkos is tud virágot nevelni. A kertész hamis volt, viszont a kert, amelyet ápolt, valóságos. Fogal­mam sem volt, hogy ő lesz a gyilkosom, pedig naponta elmen­tem mellette. Miből gondoltam volna, hogy a férfi, aki a sar­kantyúvirágokat ápolja, megfoszt attól, hogy meglássam, mi­lyen idő lesz holnap? Miből gondoltam volna, hogy egyszer se látom a Casablancát, amely csak 1942-ben készül majd el, és amelyet egyébként is utáltam volna? Miből gondol­tam volna, hogy sose hallok a bombáról és Hirosima nyolc­vanezer halottjáról. Meg a rock and rollról, Gorbacsovról és Izrael Államról? Miből gondoltam volna, hogy törölnek ha­zám történelemkönyvei-ből...?

TROCKIJNÉ Melyekbe, ha töredékesen is, később visszakerülsz.

TROCKIJ Egyszer mindenki belép egy szobába, melyet többé sose hagy el. Vagy épp kilép egy szobából, viszont akkor ez lesz az utolsó szoba, amit elhagy. (Körülnéz) Nekem ez az a szoba.

TROCKIJNÉ De te nem itt vagy, Lev.

TROCKIJ Ezek a könyvek, ez a naptár...

TROCKIJNÉ De te nem itt vagy, Lev.

TROCKIJ Besüt a nap a zsalugáterek résein...

TROCKIJNÉ Az tegnap volt. Kórházban vagy. Eszméletlenül.

TROCKIJ A virágok a kertben. Ahogy itt állsz...

TROCKIJNÉ A tegnapot látod.

TROCKIJ Mit is mond az a szócikk? Felolvasnád még egyszer?

TROCKIJNÉ "1940. augusztus 20-án, Mexikóváros egyik peremkerületében, Coyoacánban egy Ramón Mercader nevű spanyol kom­munista hegymászó baltát vágott Trockij koponyájába. Troc­kij másnap meghalt."

TROCKIJ Azért, ugye, ez némi reményre ad okot, már ami a világot il­leti. Hogy egy ember, akinek hegymászó baltát vágtak a kopo­nyájába, még egy egész napig élhet... Lehet, hogy megné­zem a sarkantyúvirágokat. (Meghal)

A kert kis időre felragyog a zsalugáterek rései mögött,

majd fokozatosan elsötétül a színpad

SZILÁGYI MIHÁLY fordítása