Fernando Pessoa

Az ég nyugodt...

Az ég nyugodt, csendes az este,

Az éj közel, ha nem is sejteném,

Magamon töprenkedem egyre,

Lássam, mi volnék, s mi volna enyém.

Múltamon végignézve láttam,

Nem voltam más, mint mások körülem,

Magam utáni kusza vágyam

Adott csak ezt-azt lényemből nekem.

Régi magam tárt könyv előttem,

Forgatom, mint már olvasott lapot,

Az igazság kihalt belőlem,

Vége-hossza nincs, fájó vágy vagyok.

Utas, ki útján elmerengett -

Két úton jártam párhuzamosan,

Része voltam tájnak, tereknek,

Emléktelenül, vakon, társtalan.

Helyemre értem, már ma sejtem:

Formátlanságom más és más alak.

Saját utam keresztbe szeltem,

Nem látom magamban múlt-magamat.

Én lennék - hisz nincs lehetetlen -

E száz világból jött százféleség

Egy érző pontba sűrítetten,

Mely én vagyok, lévén, hogy élek épp?

Én lennék az agy, mely a létet

Felfogja, s csak sustorgó, mind nagyobb

Perce az időbeli létnek,

Melynek elevensége én vagyok?


Keresztút

III

Ékkő-díszes tőrök régi korokban...

Becses kezek közt opálként forogtam,

Lázas higany oltáráldozatokban,

Kihalt fedélköz, málhák tornyozottan...

Opálok meghitt csendje lángra lobban,

Kincses Kelet útja ezer hurokban,

Szorongó vágy fénylő útkanyarokban,

Termek sora, álomi vontatottan...

Császári menet hosszú sora léptet,

Lándzsák között hézagot les a nép,

És tudva, hogy ott megy zsarnoka, éljent

Üvölt, magasba tartva gyermekét...

De megakad a billentyűzeten

Tétovázó kezed, és elpihen...


VIII

A sorsom legyen végképp ismeretlen

Baldachin közt (hídra lehessen látni),

Zárt gyűrű, körül ametiszt szikrái,

Egy fals mondat posztumusz énekemben...

Virágozzék ostobán, de szünetlen

Szirmok halma dicső lépcsőn, s a nászi,

Lomha fukarság hordja messze bárki

Lelkét kristálylelkemtől ihletetlen...

Ilyen legyen dús tunyaságom, falvak

Róma mezőin, tógán a redő

Rézsút vonala (életünk merő

Baleset), nyugtalan ujjak matatnak...

S közben nem halt meg Kleopátra sem

Ott, hol a hajnal hasad vörösen...


IX

Szívem csorba csarnoka oszlopoknak,

Tenger fölé túl magasan szökell,

Lelkemben fölös gyertyák tűnnek el,

Mind ugyanarra haladva lobognak.

Hullása rézsút árnyaknak, zajoknak,

A lég most áttetsző magányt lehel,

Az éjben csillagok raja kikel,

Az oszlopcsarnok messzi égre roskad.

Antillák pálmái derengenek fel,

Ametiszt álomfüggönyökön át,

Ha nem takarod el szemed kezeddel,

S nem ellensúlyozzák a tág teret, nem,

Dicső középre emelt trófeák

Az éljenező, lármázó tömegben...


X

Végtelen magasból nézve az élet

Megtörtént velem. Sűrűdő ködökben,

Magány kusza füstjében lépve jöttem

Győztesen, halk rítusok körbeértek.

Csillagain árnyéknak, pisla fénynek -

Illó jajok, nosztalgiák köröttem

S az isteni lényeg pörög körökben -

Vagyok számkivetett, csalóka lélek.

A múlt vagyok, melyben eső pereg,

Alacsony ég lapálya, hóesés

Lélektájon, mely tán enyém lehet.

Oka-nincs létem az árnynak meséltem.

Puszta lettem, Isten a feledés

Fővárosát bennem emelte régen...

                 LACKFI JÁNOS fordításai