saját honlap >


Új Horizont
Az első valódi kulturális folyóirat Veszprémben a rendszerváltozással indult, egy vézna tanácsi füzetből meg-Új-ított Horizont. 1990 óta általában kéthavonta jelenik meg, az utóbbi időben 128 oldalon 1000-3000 példányban, 80 grammos ofszet papíron, színes kartonált borítóval. Kedvező anyagi helyzetben bővített terjedelmű vagy különkiadások is, szükségből összevont számok látnak napvilágot. Előfizetéssel és bizományi árusítással forgalmazza a szerkesztőség.
Fenntartója az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány közhasznú szervezet, ám tőkeszegény. Szerény vagyonát a Veszprém Megyei Önkormányzat alapozta meg. Székhelyvárosának jelképes támogatását sem mindig élvezi. Főleg pályázati nyeremények, szponzori és előfizetési juttatások éltetik, s ehhez hozzájárul a szerzők többségének honorárium-lemondása. Mégis gyakran nyomasztja pénzhiány a kis szerkesztőséget, de 12 év óta folyamatosan megjelenik, nem szünetelt a lap.
Elsősorban a főhivatású szerkesztő, Raffai István gondoskodik az alapítvány működéséről, kuratóriumi irányítással és felügyelettel. Egy ügyintézővel és külső munkatársakkal készítik és terjesztik a folyóiratot és mecénálással könyveket is kiadnak. Tíz érdekfeszítő kötet ugyancsak fémjelzi az Új Horizont hírnevét. Köztük a Lőrincze Lajos életútját bemutató Megnől az ember szíve, három válogatás László Gyula történész-régész arckép és kézírás gyűjteményéből, Tamás István Anno Domini című naplójegyzetei a rendszerváltozás időszakáról, az erdélyi-svájci-felsőörsi Szöllősy Árpád pályaképe: Egy európai magyar, M. Tóth Antal a régi Veszprém zenéjéről: Újra hallom szép szavát, a Londonban élő Sárközi Mátyás 1976-2000 között írt naplója, esszéi: Feljegyzések a zöld füzetből, Bertalan Zoltán Csodaszer című regénye a privatizációról, a kortárs német klasszikus Uwe Johnson: Hogyan halt meg Jakob című, az 1956-os magyar forradalmat is megjelenítő regénye Ircsik Vilmos átültetésében az első műfordításkötet, kedvező olvasói és kritikai fogadtatásban részesült. Idén jelent meg Juhász László Mátyás király Bécsben című kötete. Eszerint Kölcsey tévedett: nem nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára, sőt a ő kormányzásának öt éve alatt virult ki az osztrák főváros... Karácsony előtt napvilágot lát Papp Sándor vegyészprofesszor esszégyűjteménye, a Fagyöngy-civilizáció, az iszkázi Dukai István tanár verseinek első válogatása és Sebő József tanárnak a három szomszédos megyét bemutató Királyi régió című könyve. S már készül egy nagyszabású antológia: Magyar sors francia földön, valamint Sorsunk és jellemünk címmel interjúfüzér Keresztury Dezső gondolatára.
Növekvő rokonszenv övezi a folyóiratot. Szerkesztősége alapító okiratának megfelelően hagyományápolással és főleg kortárs művek megjelentetésével szolgálja a művelődést, anyanyelvünk fejlesztését, kultúránk európai rangjának tudatosítását és gyarapítását, nemzetünk erkölcsi erejének megújítását és vidékünk szerves bekapcsolását a magyar szellemi élet vérkeringésébe. Nemzedéki, műfaji, politikai, stílus és egyéb megkötések nélkül, a minőség igényével szervez és terjeszt értékes és ígéretes irodalmi, művészeti, tudományos publikációkat. Különös tekintettel a Balaton-Bakony tájára és vonzáskörére, Marosvásárhelytől Chicagóig, csaknem 300 írástudót, képző- és fotóművészt foglalkoztatott 12 év alatt. A magyar szellemi élet hazai és külföldi kiválóságai - Borbándi Gyulától Csoóri Sándorig és Mádl Ferenctől Freund Tamásig - növelik az Új Horizont tekintélyét.
2003-tól nemcsak közvetlen előfizetéssel és bizományi forgalmazással, hanem standi árusítással is terjesztik a Veszprémben szerkesztett, országszerte és a határon túli magyarság körében is egyre kedveltebb kulturális folyóiratot.