JEGYZETEK

     1
A válogatás alapja: Hermann Broch: Briefe über Deutschland 1945-1949. Die Korrespondenz mit Volkmar von Zühlsdorff. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.
     2
Hermann Broch 1886-ban született, a levél írásának idején ötvennyolc éves volt.
     3
Hermann Broch: Massenwahntheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik, Kommentierte Werkausgabe Bd. 12. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979.
     4
A tömegpszichózis elméletéről szóló munka (l. az előző lábjegyzetet) egyik fejezete a megtérés elméletével foglalkozik.
     5
Hermann Friedrich Broch de Rothermann (szül. 1910) a háború európai befejezése után az amerikai hadsereg katonájaként Ausztriában állomásozott.
     6
1945-ben jelent meg Broch nagy regénye, a Vergilius halála.
     7
Kurt Baschwitz: Der Massenwahn. Ursache und Heilung des Deutschenhasses. München, Beck, 1923.
     8
James Harold Doolittle (szül. 1896), amerikai tábornok. Ő volt a parancsnoka annak a bombázószázadnak, amely 1942. április 18-án Tokiót és más japán városokat lebombázta. Később az Észak-Amerikában állomásozó Strategic Air Forces, majd az Eight Air Force parancsnokának nevezték ki.
     9
Brochot 1938 márciusában letartóztatták.
     10
Erich Ludendorff (1865-1937) porosz tábornok. Az első világháború után tevékenyen részt vett az antiszemita német népi mozgalomban. 1923-ban részese volt a Hitler-puccsnak. A nemzetiszocialisták őt jelölték 1925-ben a birodalmi elnökválasztáson. Később kilépett a náci pártból és 1926-ban megalapította a Tannenberg-szövetséget.
     11
Az amerikaiak a levél megírásának napján dobták le Nagaszakira az atombombát, miután két nappal korábban Hirosimával is ugyanez történt.
     12
Broch itt arra gondol, hogy a szövetségesek is át kényszerültek venni Hitler eszközeit, aminek egyik megnyilvánulása az atombomba ledobása volt.
     13
Hubertus zu Löwenstein herceg (1906-1984).
     14
Helga Maria zu Löwenstein hercegné.
     15
Zühlsdorff tanácsára Broch gyűjtést szervezett az amerikai - elsősorban zsidó származású - német emigráció körében, hogy élelmiszersegélyekkel támogassák a Németországban éhezőket. Broch a pénzt Zühlsdorffnak juttatta el, és az élelmiszercsomagokat ő adta fel.
     16
Alma Werfel, Franz Mahler és Franz Werfel egykori felesége az elsők között támogatta a segélyakciót húsz dollárral.
     17
James Franck (1882-1964) felhívásáról van szó. Franck Gustav Hertz-cel közösen 1925-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. 1933-ig a göttingeni egyetem kísérleti fizikai intézetének igazgatója volt, majd emigrált az Egyesült Államokba és Chicagóban a fizikai kémia profeszszoraként oktatott. 1946 elején felhívástervezetet juttatott el néhány Amerikában élő tekintélyes német értelmiségihez, hogy közösen tiltakozzanak az ellen a módszer ellen, ahogyan a potsdami béke értelmében Csehszlovákiához, illetve Lengyelországhoz csatolt korábbi német területek lakosságát kitelepítették, és hogy élelmiszersegélyt juttassanak Németországba és Ausztriába.
     18
Az ENSZ újjáépítési és rehabilitációs hivatala, amelyet azért hoztak létre, hogy az elhurcoltakról és a hontalanokról gondoskodjék.
     19
Congress of Industrial Organisation, 1935-ben létrejött amerikai szakszervezeti szövetség, amely a háború után részt vett az Európába irányuló élelmiszersegélyek megszervezésében.
     20
Zühlsdorff itt Hölderlin Hüpérionjából idéz.
     21
A German-American Bund 1933-ban alakult, majd 1935-ben a Friends of the New Germany nevet vette fel. A szövetség a háború alatt is mindvégig az amerikai náciszimpatizánsok egyesületeként működött, csökkenő taglétszámmal.
     22
New Yorknak az a része, ahol a német amerikaiak éltek.
     23
Hubertus Prinz zu Löwenstein könyve, 1945-ben jelent meg New Yorkban. Németül is megjelent Német történelem címmel. A német kiadás elkészítésében Zühlsdorff is részt vett.
     24
Hubertus zu Löwenstein herceg írása 1947. január 29-én jelent meg az America Herald lapjain. A beszélgetések Fritz Sidonnal készültek, aki 1924-ben született, és a háború végén főhadnagyként szolgált a Wehrmachtban. Az America Herald német nyelvű hetilap volt, amely a Minnesota állambeli Winonában jelent meg Otto Hoermann főszerkesztésében.
     25
Katolikus segélyszervezet. A küldemények főként Löwenstein hercegnek az America Heraldban megjelent cikkei nyomán érkeztek.
     26
Broch Vergilius halála című regényéről van szó.
     27
Alvarez de Vayo: Nazi Plots and French Plans. Nation, 1947. 3. 8., 266-269.