MAGYAR NAPLO

Megjelenik havonta
ISSN 0865291 0

Szerkesztőbizottság: Jókai Anna elnök, Báger Gusztáv, Bella István, Csontos János, Fehér Béla, Horváth Antal, Jávorszky Béla, Kő Pál, Rosonczy Ildikó, Szakály Sándor

Főszerkesztő: Oláh János
Főmunkatárs: Szalai Judit

Regionális szerkesztők: Faludi Ádám (2800 Tatabánya, Madách Imre utca 33.); Körmendi Lajos (5300 Karcag, Kossuth Lajos tér 15. I. em. 2.); Pék Pál (8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 12/B.); Rott József (5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 9/C.); Sarusi Mihály (5600 Békéscsaba, Kvasz Antal utca 37.).

Határon túli szerkesztők: Barabás Zoltán (Erdély, Románia 3700 Ap.19., Jud. Bihar, Oradea, Str. Republicü Nr. 12.); Kolumbán Miklós (Amerikai Egyesültállamok Somerville, N.Y. 08876, 150 West Summit); Luka László (Svájc CH-1206 Geneve, 16 platen de Champel tel./fax: 077-379-1979); Mervel Ferenc (Svédország SE-141 44 Huddinge, Torsu. 1.A.); Nagy Zoltán Mihály (Kárpátalja, Ukrajna 295505 Csonkapapi, Mező u. 168.); Sulyok Vince (Norvégia, N-1344 Haslum, Oslo, Eilif Peterssens vei 7.) Tari István (Délvidék, Jugoszlávia 21200 Óbecse-Becej, Dimitrije Tucovic u. 6.).

Kereskedelmi vezető (terjesztés, hirdetés): László Marianna

Lapterv:
Molnár Kálmán

A szerkesztőség címe:
1062 Budapest VI., Bajza u. 18.
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 15.
Telefon/fax: 342-8768.
E-mail: magynap@elender.hu
Meg nem rendelt kéziratot nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Minden felbélyegzett, válaszborítékkal ellátott levélre válaszolunk.

Mutatópéldány kérhető,
megrendelés leadható
a szerkesztőségben.

Elektronikus változat:

pseudoweb

e-mail