BENDEFY László: [Az ismeretlen Julianus.]

BOLLNOW, Otto Friedrich: [Az egzisztenciálfilozófia.]

CONQUEST, Robert: [Kegyetlen évszázad. A XX. század története.]

FORGÁCS József (szerk.): [Gondolatok és érzelmek. Az emóció szerepe a szociális gondolkodásban.]

HÓMAN Bálint: [Ősemberek, ősmagyarok. Első hazai kiadás!]

MENKE, Karl-Heinz: [Jézus Krisztus egyszerisége.]

MINUCIUS, Felix: [Octavius.]

NOLTE: [A fasizmus.]

PASCHASIUS-RATRAMNUS: [Az Úr testéről és véréről.]

PIKÓ Gábor: [Mindent Jézusról.]

PINCKAERS, Servais O.P.: [A keresztény erkölcsteológia forrásai.]

SUSO, Henrik: [Prédikációk és levelek.]

Takáts Gyula: [Római levél (Egzegézis).]

THIBON, Gustave: [Jákob lajtorjája.]

USPENSZKIJ, L. A.: [Az ikon teológiája.]

Végh Attila: [A süllyedés metafizikája.]

ZÉTÉNYI Zsolt: [Magyarország Szent Koronája.]