saját honlap >


IrodalomismeretKözreadja: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Tanári és Bölcsészhallhatói Tagozata

Indult: 1. évf. 1989. (1990.nov./dec.)
Előbb: Társasági Tájékoztató (1986. febr. 24.-1988. nov. 18.)
Címváltozat a kolofonban: Iris
Főszerk.: Kovács Sándor Iván
Szerk.: Kiss Farkas Gábor, Laczházi Gyula
Szerkesztőség címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Tel.: 337-7819
Megjelenik évente hat számban, három füzetben

ISSN 0865-6886 (Nyomtatott)
ISSN 1588-077X (Online)
Internet: http://www.c3.hu/1-iris

Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1986 óta rendszeresen tájékoztatja tagjait a fontosabb eseményekről, amelyeket először -Társasági tájékoztató- címmel jelentetetett meg. Később felmerült az igény, hogy a -Historiához-, vagy az -Édes Anyanyelvünkhöz- hasonló tudományközvetítő és népszerűsítő folyóiratot adjon ki. Így 1989-ben a -Társasági Tájékoztató- -Irodalomismeret- címmel olyan folyóirattá alakult át, amely az irodalomtörténet eseményeit, irányait és eredményeinek megismertetését tűzte ki célul. Elsősorban irodalmi tanulmányokat, esszéket, kritikákat közöl.