Polcz Alaine élete, munkássága

 

 

 

 

Polcz Alaine

 

 

 

 

Polcz Alaine 1922. október 7-én született Kolozsváron. A második világháború szörnyűségeiből szabadulva pszichológia szakra iratkozik Férje, Mészöly Miklós, író, 1949-2001-ig. felnőtt elmebetegekkel folytat művészeti terápiát, majd gyermek-ideggondozóban játékdiognasztikával foglalkozik, játékteszteket dolgoz ki, a SOTE II. Sz.Gyermekklinikáján  a beteg, haldokló  gyermekek és hozzátartozóik pszichológusa. A Magyar Hospice Alapítvány elnöke Alapozó fontosságú műveket publikál a gyerekek haláltudatáról. Tanatológiai, pszichológiai munkái kézikönyveknek számítanak

A Magyar Hospice Mozgalom megalapítása és elindulása az Ő nevéhez fűződik.

http://www.hospicehaz.hu/hospice_magyarorszagon.htm

 

A Kharón- Thanatológiai Szemle alkotó szerkesztője.

 

http://www.hospice.hu/hosp42b.htm

 

Portréfilmet készített Róla Jelenczki István Úton a halállal I-II.(1994-1997)

 

http://www.artmozi.hu/art/html/taban/Holdtulsooldalan.html

 

Életrajzi adatai

 

http://www.jelenkor.com/Mag/Polcz.htm

http://www.pontkiado.hu/magyar/szerzo_nagy.php?szerzo_id=2&nyelv=magyar

Díjak, kitüntetések:

 

Déry Tibor-díj 1991.

Év Könyve díj 1992.

A Jelenkor Kiadó Könyvdíja 2000.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2001.

 

 

Munkái, tanulmányai:

 

A „kisoroszlán-játék” mint diagnosztikai és terápiás eszköz (1962)

 

 

A bábjáték alkalmazása a gyermekpszichodiagnosztikában és pszichoterápiában (1966)

 

 

Bábjáték és pszichológia (1966)

 

 

Csoportterápia játékos művészi foglalkozással. (tanulmány) Ideggyógyászati Szemle 23. 1970. 251.-257.p.

Dr. Peja Márta-Bacsóné Dobai Erzsébet: Gyógyfoglalkoztatás a gyermekrehabilitációban c. tanulmányában bemutatja osztályuk működését, ahol az általa kifejlesztett módszerrel gyógyítják a gyerekeket. Részletesen ismerteti a módszert is.

 

http://vitalitas.hu/olvasosarok/online/rehabilitacio/2000/3/62.htm#eleje

 

 

Aktív játékdiagnosztika és játékterápia (1974)

 

A könyv 3 fejezetből áll, az elsőben az aktív játékdiagnosztika és játékterápia lényegét fejtiki, A másodikban a bábjáték, mint diagnosztikai és terápiás módszer került vizsgálat alá. A harmadik fejezetben a világjáték rövid ismertetését, valamint ezzel a módszerrel végezhető vizsgálat technikai követelményeit, értékelési szempontjai olvashatjuk.

 

 

Orvosi pszichológia a gyakorlatban (Pertorini Rezsővel, 1976)

 

 

 

A rend és a rendetlenség az emberi cselekvésben (1987)

 

Minden megnyilvánulásunknak sajátos rend a jellemzője. Rend és rendszer nélkül nem tudunk élni. Olyannyira nem, hogy amit köznapian rendetlenségnek minősítünk, az sem a rend hiánya, mint inkább kiegészítője. Miért változik a saját , személyes rendünk? Miért zavar bennünket a mások rendje, rendetlensége? A rend rendszerének átfogó elemzése egyre időszerűbbé válik, amikor életformánk megváltozásával új típusú önismeretre van szükségünk.

 

 

A halál iskolája (1989)

 

Ebben a könyvében elemzi, hogy mit tudnak a gyermekek a halálról, hogyan halnak meg hogyan viselkednek a szülők; mit jelent a család egészének a hosszú, gyógyíthatatlan betegség. Milyen feszültségek, konfliktusok lépnek fel; milyenek a patológiás és normális gyászreakciók. Az egyes esszék különböző időkben íródtak, átfedések előfordulnak, mindegyik önmagában is olvasható. Továbbá tükröződik az írás éveinek halálszemlélete is – ami egyúttal halálszemléletünk alakulásának is az útja.

 

http://www.sote.hu/magtud/konyv_hospice.htm

 

 

Asszony a fronton (dok.reg., 1991.)

 

Polcz Alaine 19 éves korában férjhez megy egy férfihoz, akit szeret, de akiről soha sem sikerült megtudnia, hogy viszontszereti-e őt vagy sem, és mivel az elbeszélő kolozsvári református családból származik, a román csapatok közeledtével 1944 őszén elmenekül Kolozsvárról; két év múlva tér vissza, a háború befejezése után. A fiatal asszony a front poklából , erőszakos cselekedetek egész sorának áldozataként tér vissza Kolozsvárra, egy nyugodt városba. Ha elolvassuk a könyvet, feleszmélünk, mi mindent kibírt ez a naiv, erényes alig húszéves nő, hogyan maradhatott életben, erkölcsileg egészségesen. Polcz Alaine könyve felkavaró önvallomás, ugyanakkor szokatlan tisztaságú művészi alkotás. A könyv már megjelent oroszul, románul, folyamatban van megjelenése holland és német nyelven is.

 

http://www.muveszetek.com/napsziget/akt-137.htm

 

 

 

 

 

Meghalok én is? A halál és a gyermek (1993)

 

Ez a lebilincselően érdekes könyve páratlan segítség a gyermek haláltudatának megismeréséhez, saját félelmeink leküzdéséhez: hogy a kérdező gyermek szemébe nézhessünk; hogy felismerjük, mit mondhatunk, mit tehetünk,

 

 

Macskaregény (1995)

 

 

Éjjeli lámpa (1996)

 

Polcz Alaine esszéiben, elmélkedéseiben , történeteiben az író beszél, közvetlenül magáról. Úgy, ahogyan ő látja a világot. A mondatok mögött nagyon személyes tapasztalatok vannak. Egyszerű mondatfűzése, tiszta, barátságos hangja lelket gyönyörködtető olvasmánnyá teszi e könyvét.

 

http://www.jelenkor.com/Mag/Polcz1.htm

http://epa.oszk.hu/alfold/alf9701/tothcsaba.html

 

 

Ideje a meghalásnak (1998)

 

A halál hosszú ideig tabu volt. Orvosegyetemen sem tanították a haldoklók ellátását. Orvos, nővér, családtagok sem tudnak segíteni a szenvedő problémájának megoldásában. A különböző történelmi koroknak megvolt a halál-és gyászrítusa, pszichológiai feldolgozásmódja. A mai, modern gondolkodó ember keresi az utat, hogyan tudná elfogadni, feldolgozni a halál problémáját, megadni méltóságát a halálhoz vezető útnak. E könyvben vizsgálja a múlt emberének halálviszonyát, azt is kutatjuk, hogy mi az oka annak, hogy a mai ember annyira zavart, tanácstalan a halállal szemben.

 

 

Főzzünk örömmel! (1998)

 

Polcz Alaine szakácskönyve egészséges, ízletes ételek receptjeit tartalmazza, egyszerű alapanyagokból is készíthetünk „fejedelmi lakomát”, ha gondossággal, szeretettel készítjük el.

 

http://www.pestiszinfolt.hu/fozzunk_orommel.html

http://cgi.axelero.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=2308

 

 

Világjáték (1999)

 

A világjáték konstruktív, projektív módszer. A gyermek a valóságos környezet, az élet különböző területeinek, jelenségeinek kicsinyített elemeiből álló játékot kap - házakat, embereket, stb. – és egy tálcán, ami a tengert jelképezi, felépíti a világot, úgy, ahogyan megéli… A Világjátékot haszonnal forgathatja pedagógus, szülő, aki a megértés és a segítés szándékával fordul a játékban feltárulkozó gyermeki lélek felé.

 

 

Az életed, Bíró Berta (2000)

 

Két idős asszony beszélget. Gyerekkoruk óta mély barátságukat semmi sem ingatta meg. Eltelnek évek, hogy személyesen nem is találkoznak. A helyszín Kide, egy csodálatos kis falu, ahol Bíró Berta leélte az életét, és ahova gyerek- és ifjúkori élményeihez, barátnőjéhez hat évtizede visszatér Polcz Alaine. A pusztuló környezetben (a könyv megrendítő fotókat közöl) az élettel és az elmúlással néz szembe a meghitten beszélgető két idős asszony.

 

 

Leányregény (2000)

 

Egy fiatal nő a 60-as években Romániába, a Fekete- tengerhez utazik nyaralni. Felidézi emlékeiben a hajdani időket, a hétköznapokat, félelmeket, túlélni akarásukat. Ezek az események Kelet-Európa más országaiban ugyanúgy megtörténtek,, mint gyermekkora színhelyén.

 

http://www.jelenkor.com/Mag/Polcz2.htm

 

 

Gyászban lenni (2000)

 

A PONT Kiadó Polcz Alaine eddig elszórtan megjelent tanulmányait foglalta össze egy kötetben. A „Napfogyatkozás" munkacsoporttal végzett tanulmányokat is olvashatjuk, illetőleg feleleveníti azokat az élményeket, amelyeket ő maga átélt a haldoklókkal, a gyászolókkal a hozzátartozójuk halála után is.

 

http://www.kontextus.hu/konyvmoly/ujd_48.html

 

 

 

 

Élet és halál titkai (2001)

 

Felnőtteknek szóló halállal kapcsolatos könyv már van bőven Magyarországon, a gyermekeknek szóló irodalom nagyon kevés. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ezzel a két könyvecskével. Az egyik 5-6 éveseknek szól, amikor még fel kell olvasni Nekik a szöveget, a másik pedig a nagyobb gyerekeknek, akik maguk tudják böngészni a szöveget., képeket. Kérdezni fognak, és nekünk válaszolni kell.

 

http://magazin.ujember.katolikus.hu/Archivum/2000.04/09.html

http://magazin.ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.12/15.html

 

 

Gyermek a halál kapujában (2001)

 

Harminc évvel ezelőtt meghalt egy kisfiú, az édesanyjával váratlanul közölték a hírt. Az anya olyan állapotba került, hogy öngyilkosságot akart elkövetni. Hogyan viszonyulnak az orvosok, az ápolók a haldoklóhoz, a családtagokhoz? Fel lehet-e dolgozni egy gyermek elvesztését? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a könyv.

 

http://www.pontkiado.com/magyar/proza.php?kategoria=gyermek&id=88&nyelv=magyar

 

 

Karácsonyi utazás (2002)

 

Egy utazás története a 70-es években egy erdélyi temetésre. Három nap története családi viszállyal, örömteli találkozásokkal Vízakna és Kolozsvár között.

 

http://www.litera.hu/primor/index_primor_00000218.html

http://www.jelenkor.com/Mag/Polcz3.htm

 

 

Kit siratok? Mit siratok? (2003)

 

Vallomásfüzér, melyben egy közeli családtag, egy nagy szerelem, a kedvenc kutya, egy jó állás elvesztésének fájdalmáról olvashatunk. Maga is vall férje, Mészöly Miklós elvesztéséről.

 

http://www.jelenkor.com/Mag/Polcz.htm

 

 

Interneten olvasható cikkei, tanulmányai:

 

 

Együtt a halálban és a gyászban, a gyász szerepe és hagyományai

 

Megismerkedhetünk a különböző népek szokásaival, hogyan gyászolják a halottukat. A gyász fázisaival, illetve a gyászolás lélektanával. Útmutatást kaphatunk, hogyan engedhetjük el szerettünket a leggyengédebb módon. Foglalkoznunk kell a gyász kérdésével, hiszen meg kell tanulnunk a veszteségeinket feldolgozni.

 

http://www.pararadio.hu/010226_192/alaine.html

 

 

Csodálkozás és ajándék

 

Emlékek, élmények, visszaemlékezés egész eddigi életének érdekes momentumaira.

 

http://www.inaplo.hu/na/200006/02_polcza.html