NÁDASDY ÁDÁM

NÁDASDY ÁDÁM: A betegség-metafora. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A nyelv változása nem jelent romlást. Nyelvváltozások.

NÁDASDY ÁDÁM: A boldogító igen. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A nyelv informatív és performatív funkciója. Informatív igék. Performatív igék.

NÁDASDY ÁDÁM: A bögre. [Vers. 200200]
Élet és Irodalom, 2002/49. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: A burjánzó vonatkozó. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az "ami" és "amely" használata. Nyelvhelyesség. A nyelv változásai.

NÁDASDY ÁDÁM: A foghúzás módján. [Vers. 199901]
Élet és Irodalom, 1999/01. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: A gépradír. [Vers. 200200]
Élet és Irodalom, 2002/49. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: A joghurt és a foghúzás. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Kiejtésbeli változások zöngés és zöngétlen mássalhangzók találkozásánál. Kiejtés és helyesírás.

NÁDASDY ÁDÁM: A két primadonna. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az igekötök és a tagadószók együttes viselkedése. Igekötő. Tagadószó.

NÁDASDY ÁDÁM: A kultúr mögött. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: A lexikalizáció. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Mire van szava egy nyelvnek? Lexikalizáció. Szókincs.

NÁDASDY ÁDÁM: A logika. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A -suk, -sük rag használatáról. Vulgáris igeragozás.

NÁDASDY ÁDÁM: A médiumok. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Nincs objektív nyelvhelyesség. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: A metonimikus szemétláda. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Metaforák, metonímiák a köznyelvben. Metafora. Metonímia.

NÁDASDY ÁDÁM: A nagy király mamája. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az asszír írás megfejtése. Óperzsa írás. Asszír írás.

NÁDASDY ÁDÁM: A nagy pancsolás. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: A név előtti névelő. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Névelő a tulajdonnevek előtt. Névelő.

NÁDASDY ÁDÁM: A paraméteres gyerek. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A nyelv tanulásáról egy gyerek mondata kapcsán. Nyelvtanulás.

NÁDASDY ÁDÁM: A rágondolás tárgya. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az utalószavak használata. Nyelvhelyesség. Utalószavak.

NÁDASDY ÁDÁM: A sín. [Vers. 200200]
Élet és Irodalom, 2002/49. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: A szittya legényke. [Vers. ]
Litera, Első nyilvánosság.
Magyarország EU-csatlakozásának alkalmára.

NÁDASDY ÁDÁM: A szuppletivizmus. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Egy igeragozási soron belül előforduló alakváltozás. Szuppletivizmus. Alakcsere.

NÁDASDY ÁDÁM: A termékeny lebeszélés. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az igekötős igék fajtái és viselkedésük. Igekötős igék. Szabályosság.

NÁDASDY ÁDÁM: A zárójelezés. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A nyelv hierarchiája, szerkezete és az élő beszéd. Nyelvi hierarchia.

NÁDASDY ÁDÁM: A zöldséges gusztusos tökje. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A ragok váltakozása. Nyelvtani váltakozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Aki meg akarja úszni. [Vers. 200000]
Élet és Irodalom, 2000/51-52. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Alanyban gondolkodni. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az alany és állítmány lehetnek szócsoportok is. Mondatrészek. Mondatelemzés.

NÁDASDY ÁDÁM: Alanyban gondolkodni. [Esszé. ]
Magyar Narancs,
Az alany és állítmány lehetnek szócsoportok is. Mondatrészek. Mondatelemzés.

NÁDASDY ÁDÁM: Amit nem szabad megkérdezni. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Hosszú és rövid "u"-k az unió szó kiejtése kapcsán. Kiejtés.

NÁDASDY ÁDÁM: Angol keringő. [Próza. ]
Öt Kenyér Közösség. Olvasóterem: Teázó.
Novella.

NÁDASDY ÁDÁM: Az agglutináció. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Különbségek a szintetikus és analitikus nyelvek között. Ragozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Az alapján. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az "az alapján" használata. Nyelvhelyesség. Vulgarizmus.

NÁDASDY ÁDÁM: Az angol rövid u. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az angol rövid "u" kiejtése. Kiejtés.

NÁDASDY ÁDÁM: Az archaizmus. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Mi számít archaizmusnak? Stílus. Archaizmus.

NÁDASDY ÁDÁM: Az idő. [Vers. 199800]
Élet és Irodalom, 1998/37. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Az ikes igék értelme. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Mire valók az ikes igék? Ikes igék.

NÁDASDY ÁDÁM: Az örömtelen eretnekek. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A "buzi" szó története. Etimológia.

NÁDASDY ÁDÁM: Az Úr hegedűje. [Próza. ]
Öt Kenyér Közösség. Olvasóterem: Teázó.

NÁDASDY ÁDÁM: Ban-ban az igazság?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A -ban, -ben rag kikopása a nyelvből. Nyelvváltozások.

NÁDASDY ÁDÁM: Belföld és külviszony. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Belviszony- és külviszonyragok. Ragozás. Helyragok.

NÁDASDY ÁDÁM: Besír, beröhög. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A "be" igekötő új használata. Nyelvtani változások.

NÁDASDY ÁDÁM: Büszkén, önérzetesen. [Esszé. ]
Öt Kenyér Közösség. Olvasóterem: Homoszexualitás.
Válasz egy olvasói levélre az andol "Gay Pride" kifejezés fordításáról. Meleg önérzet. Homoszexualitás.

NÁDASDY ÁDÁM: Családi album. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: Edeszeretet. [Vers. 200000]
Élet és Irodalom, 2000/45. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Egy mancsista vallomásai. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az -ista képző viselkedése. Ragozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Egy nyelvtani kacsintás. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Mi a szleng? Stílus. Szleng.

NÁDASDY ÁDÁM: Engedjétek hozzám a bunkókat. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az igazi bunkóság nem műveltségi kérdés. Bunkóság.

NÁDASDY ÁDÁM: Ennyi sebet. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: Ezer szálon. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: Főnök Hugó. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A reklámok szövegének magyarításáról szóló törvény tervezetéről. Idegen nyelvi hatások.

NÁDASDY ÁDÁM: Fővárosunk, Bjúdöpeszt. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az idegen helynevek kiejtése. Idegen helynevek.

NÁDASDY ÁDÁM: Gatunk, getünk. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A -gat, -get képző viselkedése. Ragozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Használjunk minél több idegen szót! [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az idegen szavak használata. Idegen nyelvi hatások.

NÁDASDY ÁDÁM: Háztartás. [Vers. 200401]
Új Forrás, 2004. január.

NÁDASDY ÁDÁM: Hogy mindent egyszer mond, egyszer mond. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Pleonazmus helyett nyelvi ellipszis, és annak módja. Nyelvi ellipszis. Kihagyás.

NÁDASDY ÁDÁM: Hol a rosszaság mostanában?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Nincs objektív nyelvhelyesség. Rosszaság. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: Indokolatlanságainkat. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Ragozás, többesszám- és birtokosjel egymás után. Ragozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Jövés-menés. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A jön és megy igék használata. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: Kabátban, állva. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: Kinek lexikon a feje?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A szókincsben, a szótárban nincsenek szabályok. Szókincs. Nyelvtan. Lexikális tudás.

NÁDASDY ÁDÁM: Konformista és viharmadár. [Esszé. ]
Debreceni Egyetem. A nyelvművelés hatékonyságáról és ármánykodásáról.
Nincs objektív nyelvhelyesség. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: Konformista és viharmadár. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Nincs objektív nyelvhelyesség. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: Közöm helye. [Vers. ]
Litera, Első nyilvánosság.

NÁDASDY ÁDÁM: Lady Dachbauer. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Kiejtésbeli változások zöngés és zöngétlen mássalhangzók találkozásánál. Kiejtés.

NÁDASDY ÁDÁM: Látszódik. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az ikes igék szenvedő ragozása, a "látszódik" példáján. Ragozás. Ikes igék. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: Le a kalappal. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A "durva" szó használata. Vulgarizmus.

NÁDASDY ÁDÁM: Levél odaföntről. [Vers. 199800]
Élet és Irodalom, 1998/37. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Megfőzök és kigombolok. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az igekötős igék fajtái és viselkedésük. Igekötős igék.

NÁDASDY ÁDÁM: Melegnek lenni elsősorban titok. [Esszé. 200106]
Népszabadság, 2001. június 30.
A homoszexualitás magánügy. Homoszexualitás.

NÁDASDY ÁDÁM: Mér és mos. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Hangok lekopása, kiesése. Nyelvváltozások.

NÁDASDY ÁDÁM: Mi a baj a nyelvműveléssel?. [Esszé. ]
Debreceni Egyetem. A nyelvművelés hatékonyságáról és ármánykodásáról.
Miért nincs szükség a nyelvművelésre? Nyelvművelés.

NÁDASDY ÁDÁM: Mi az angol. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Az idegen szavak eredete. Idegen nyelvi hatások.

NÁDASDY ÁDÁM: Mi hát a nyelvtan?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A nyelvtan leíró tudomány. Nyelvtan. Szabályosság.

NÁDASDY ÁDÁM: Mielőtt átszakította a célszalagot. [Vers. 200000]
Élet és Irodalom, 2000/35. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Miért változik a nyelv?. [Esszé. 200311]
Origo, Mindentudás Egyeteme.
Előadás. Nyelvváltozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Mit kötsz kis hang?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A többesszám jele előtti kötőhang. Kötőhang.

NÁDASDY ÁDÁM: Mit utáljunk?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Nyelvi hibákról szubjektív hangnemben. Nyelvhelyesség. Nyelvi hibák.

NÁDASDY ÁDÁM: Nádasdy Ádám válaszol a fel nem tett kérdésekre. [Interjú. 200312]
Origo, Mindentudás Egyeteme.
Rövid válaszok nyelvtannal és nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdésekre. Nádasdy Ádám.

NÁDASDY ÁDÁM: Rámcsörgő. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Egy vulgáris nyelvi jelenség elemzése. Vulgarizmus.

NÁDASDY ÁDÁM: Rechtsre perdül. Gondolatok a reklámnyelv-törvény tervezetéről. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A reklámok szövegének magyarításáról szóló törvény tervezetéről. Idegen nyelvi hatások.

NÁDASDY ÁDÁM: Róma, kötelesség. [Vers. 200401]
Új Forrás, 2004. január.

NÁDASDY ÁDÁM: Rovarirtóval a szavak erdejében. [Esszé. ]
Debreceni Egyetem. A nyelvművelés hatékonyságáról és ármánykodásáról.
Vélemény a nyelvtörvényről. Idegen nyelvi hatások.

NÁDASDY ÁDÁM: Se kultúra, se történelem. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Hangváltozások az egymással rokonságban levő nyelvek szavaiban. Hangváltozás. Nyelvrokonság.

NÁDASDY ÁDÁM: Szabadna, kérem?. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A nyelv nem logikus. Nyelv logikátlansága. Rendhagyóságok.

NÁDASDY ÁDÁM: Számháború. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A számnevek használata a magyar nyelvben. Számnevek.

NÁDASDY ÁDÁM: Szonett a szüzességről. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: Teremtés. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM: Tizenkét képaláírás. [Vers. 200100]
Élet és Irodalom, 2001/24. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Tőfeltuningolás. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Idegen szavak magyar ragozása. Idegen nyelvi hatások. Ragozás.

NÁDASDY ÁDÁM: Úgymond. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Mi helyes egy nyelvben? És az "úgymond" szó használata. Nyelvhelyesség.

NÁDASDY ÁDÁM: Ültél és fáztál. [Vers. 200000]
Élet és Irodalom, 2000/35. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Üres gyomorral. [Vers. 200000]
Élet és Irodalom, 2000/51-52. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: Válasz Dr. Hende Csaba, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára levelére. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
A reklámok szövegének magyarításáról szóló törvény tervezetéről. Idegen nyelvi hatások.

NÁDASDY ÁDÁM: Vendégség, első ünnepen. [Vers. 199800]
Élet és Irodalom, 1998/51-52. szám.

NÁDASDY ÁDÁM: VVCC. [Esszé. ]
ELTE BTK. Department of English Linguistics. Publications.
Rövid és hosszú hangok. Hanghosszúság.

NÁDASDY ÁDÁM: Zsidótemető. [Vers. ]
DOKK - irodalmi kikötő,

NÁDASDY ÁDÁM

MARGÓCSY ISTVÁN: A rend és a gyanú. [Kritika. 200200]
Élet és Irodalom, 2002/23. szám.
Nádasdy Ádám A rend, amit csinálok c. verseskötetének kritikája. Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok.

ORSÓS LÁSZLÓ JAKAB: Beszélő versek. [Kritika. 199800]
Élet és Irodalom, 1998/23. szám.
Nádasdy Ádám Elkezd a dolgok végére járni c. verseskötetének kritikája. Nádasdy Ádám: Elkezd a dolgok végére járni.

[SZ.N.]: Nádasdy Ádám. [Dokumentum. ]
Origo, Mindentudás Egyeteme.
Nádasdy Ádám rövid életrajza. Nádasdy Ádám életrajza.

MALECZKI JÓZSEF: Nyomul a nyelvészeti darwinizmus. [Kritika. ]
Gondola. Levelek a gondolának.
Nádasdy Ádám a nyelvváltozásokról alkotott nézeteinek kritikája. Nádasdy Ádám nézetei.

MIHANCSIK ZSÓFIA: Régens, gáláns, elefáns. Nádasdy Ádám költő-nyelvész-tanárral Mihancsik Zsófia beszélget. [Interjú. 199806]
Beszélő, Beszélő.1998. 06.
Nádasdy Ádám beszél nyelvészetről, a verseiről, homoszexualitásról és vallásról. Nyelvészet. Versek. Homoszexualitás. Vallás.

NÁDASDY ÁDÁM

DEREK JARMAN: Áttetszőség. [Vers. 199703]
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet. Metropolis.

NÁDASDY ÁDÁM: Hamlet monológja. [Vers. 199900]
Élet és Irodalom, 1999/27. szám.
William Shakespeare és Nádasdy Ádám fordítása egymás mellett.

DEREK JARMAN: Irizáló színek. [Vers. 199703]
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet. Metropolis.

DEREK JARMAN: Remény. [Vers. 199703]
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet. Metropolis.