Dobozi Eszter

 

 

 

 

 

Készítette : Varga Istvánné

        II.évf. könyvtár kieg. szak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Életrajz

2. Kronológia

3. A szerző eddig megjelent önálló kötetei.

4. Gyűjteményes kötetekben megjelent művei.

5. Folyóiratokban megjelent versei.

6. Interneten online folyóiratokban megjelent versei.

7. Publikációi.

8. Róla szóló irodalom.

 

1. Életrajz

 

DOBOZI Eszter. Cegléden született 1956. ápr. 30-án. Költő, tanár, szerkesztő. A JATE-BTK magyar-történelem szakán végzett 1979-ben. Középiskolai tanár. Előbb Cegléden, majd Kecskeméten tanít. A Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimn. és Zeneműv. Szakközépiskola tanára 1981-től, majd 1995. aug. 1-től az igazgatója. A Forrás szerkesztője 1989-től. A Katona József Társaság tagja 1982-től. Versei 1978-tól jelennek meg különböző folyóiratokban, a Tiszatájban, a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, a Napjainkban és a Kortársban, a Komárom megyében megjelenő Új Forrásban, továbbá a Hitelben és a Magyar Naplóban. Néhány versét olvashattuk a nagyváradi Kelet-Nyugat c. irodalmi folyóiratban is.

„Munkássága során – mint alkotó ember - nemcsak a líra világa érdekli, hanem rendszeresen elemzi esztétikai, irodalomtörténeti szempontból mások költő termését is. A forrás című folyóirat Nyelvünk és Kultúránk rovatában különböző könyvekről írt ismertetőket, és ugyancsak a Forrás közölt a tollából pályarajzot, esszé stílusban készített tanulmányt Szilágyi Domokosról, Nádas Péterről, Lászlóffy Aladárról és másokról.

 A "Homokfúvás" c. verseskötetben 1986-ban jelentek meg versei. a "Látó" 1991-ben, a Tíz körömmel c. szociográfiája 1994-ben jelent meg.

Kitüntetései : Bács-Kiskun Megye Művészeti díj (1989.), Pilinszky János-díj (1992.), Forrás-ösztöndíj (1993), Az Év Könyve jutalom (1995), Kölcsey-díj (2000), Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói támogatása (2001-2002)

1.      Művei: Az Egy (1986), "Csak a napnyugtát néztük ..." (1991), Látó (1991), Tíz körömmel (1994), Kettőztető (2001) Címe : Kecskemét, Győzelem u. 7. IV/12. Tel.: 76 / 481-710 E-mail: kodaly-tit @ matavnet . hu

Adatforrás: Ki kicsoda a hírközlésben .- 85. p. Új magyar irodalmi lexikon .- 1 .- 450. p. Magyar és nemzetközi ki kicsoda .- 1996 .- 242. p.
Beszélgetés a Ceglédi Pszichével / lejegyezte Kósik Lajos. In.: Ceglédi Hírmondó.
1990.2.évf. 09.sz. 6.p.

 

 

2. Kronológia
1981.
A Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimn. és Zeneműv. Szakközépiskola tanára.

1982. A Katona József Társaság tagja 1982-től.

1984. Versmondók könyve: Válogatás a mai magyar költészetből / [szerk. Dobozi Eszter]

1986. "Az Egy" c. verseskötetének megjelenése. "Homokfúvás" c. verseskötetben jelennek meg verse.

1987.   "Fiatalok, 80-as évek" c.antológiában jelennek meg versei. Dobozi Eszter 1987 óta tagja a Magyar Írók Szövetségének.

 

1989. A Forrás szerkesztője 1989-től. Bács-Kiskun Megye Művészeti díj. 1989-ben Móricz Zsigmond ösztöndíjas.

1990. A Forrás antológia, 1979-1989  megjelenése.

1991. A "Látó" c. verseskötete megjelenik. "Csak a napnyugtát níztük ..." szociográfia megjelenése.

1992. Pilinszky János-díj

1993. Forrás-ösztöndíj

1994. Tíz körömmel c. szociográfiája

1995. A Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimn. és Zeneműv. Szakközépiskola igazgatója 1995. aug. 1-től. Az Év Könyve jutalom.

1996

1997 Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek : Óvodapedagógusok Konferenciája : 1997. július 1-4. "Magyar költőnők antológiája" c. könyv megjelenése.

1998 A "Fehér" c. verseskötet megjelenése.

1999

2000 Kölcsey-díj.

2001 Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói támogatása. Kettőztető c. verseskötet megjelenése.

 

3. A szerző eddig megjelent önálló kötetei:

 

 

Az Egy / Dobozi Eszter. - Bp. : Magvető, 1986 (Győr : Széchényi) . - 135 p. ; 19 cm

  Versek

 ISBN 963-14-0691-1 kötött  894.511-14

 

 

Látó / Dobozi Eszter . - Budapest : orpheusz Kv. : Mandatum, 1991 ([Budapest]

: Méhecske Kft.) . - 91, [4] p. ; 21 cm Versek ISBN 963-7971-10-6 fűzött : 80,- Ft

894.511-14Dobozi E., 894.511-14

 

 

"Csak a napnyugtát niztük..," : Elhurcolt magyar nők a Donyecben / Dobozi Eszter . - Debrecen : Csokonai, 1991 (Debrecen : TIFF Studio : Kinizsi)                                . - 159 p. ; 19 cm

ISBN 963-260-042-8 fűzött : 85,- Ft

343.813(47)"194", 323.282(47)"194"

 

 

Tíz körömmel : Izsák 1993-ban / Dobozi Eszter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 1994 ([S.l.] ; Solymár : Windor Bt : Pénzes K.). - 149 p. ; 20 cm
ISBN 963-8277-28-9 fűzött : 180,- Ft
*Izsák
308(439-2Izsák)
894.511-92

 

 

 

Fehér / Dobozi Eszter. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 1998 ([Baja] : Arculat Ny.). - 102 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9101-23-0 fűzött : 498,- Ft
894.511-14

 

Kettöztetö / Dobozi Eszter. - Lakitelek : Antológia Kiadó (Lakitelek), 2001

 

 

4. Gyűjteményes kötetekben megjelent művei

 

  

8:

Alkotó energiák felszabadítása a kommunikáció sajátos helyzetében / Dobozi Eszter 1956- // p. 70-78.

 

In.:

Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek : Óvodapedagógusok Konferenciája : 1997. július 1-4. / [főszerk. Janurik Tamás] ; [fel. szerk. Szászné Virányi Katalin]. - [Kecskemét] : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1998] (Kecskemét : Kecskeméti Tanítók. Főisk.). - 97 p. : ill. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Rend., közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7294-23-6 fűzött : ár nélkül
  Mt.: Janurik Tamás (szerk.) - Szászné Virányi Katalin (szerk.) - Kecskeméti Tanítóképző Főiskola (rend., közread.) - Óvodapedagógusok Konferenciája, (1997) (Kecskemét) (mt.)
373.213
061.3(439-2Kecskemét)
Tartalom: 10 részmű

Tartalom:

 

 

 

  Fiatalok, 80-as évek. - Debrecen : Hajdú M. Lapk. Váll., 1987 (Debrecen : Alföldi Ny.). - 115 p. : ill. ; 24 cm
Alföld, ISSN 0401-3174 ; 38. évf. 12. (1987)
ISBN 963-7259-00-7 * fűzött : 16,- Ft
894.511-822
894.511(091)"198"(082)
Tartalom: 23 részmű

 

1: Debreczeny György 2: Kezdet és hagyomány / Mészáros Sándor 1959- // p. 53-60. 3: Dramatis personae Drámaírók pályakezdése a nyolcvanas években. / Tarján Tamás 1949- // p. 61-68. 4: Értelem és remény / Csapody Miklós 1955- // p. 69-86. 5: Vázlat az újabb csehszlovákiai magyar irodalomról / Elek Tibor 1962- // p. 86-94. 6: A lebegés iróniája / Pomogáts Béla 1934- // p. 94-98. 7: Bárdos László 8: Háy János 9: Bagossy László 10: Marton László 11: Kurdi Fehér János 12: Dobozi Eszter 1956- 13: Kun Ágota 1963- 14: Babics Imre 15: Petőcz András 1959- 16: Kemény István 1961- 17: Belányi György 1954- 18: Behátrálás az irodalomba Első kötetes költők szemléje, 1985-87. / Deák László K. // p. 104-111. 19: Pályakezdők Első kötetes prózaírók. / Horpácsi Sándor // p. 112-116. 20: A kétely demonstrációja, a széthullott evidenciák költészete / Keresztury Tibor 1962- // p. 43-53. 21: Garaczi László 22: Kukorelly Endre 1951- 23: A második nemzedék / Sándor László 1909- // p. 98-103.

 

 

Forrás antológia, 1979-1989 / szerk. Füzi László, Pintér Lajos, szekér Endre] . - Kecskemét : [vár. Tcs.]. 1990 (Kecskemét : Petőfi) . - 325 p., [16] t. : ill, ; 24 cm

Versek, elbeszélések, tanulmányok. - Közread. a Kecskeméti városi Tanács. ~ Példányszám: 2000

ISBN 963-03-3139-X füzött : 100,- Ft , 894.511-822, 82:05(439)"1979/1989"

Mt.: Füzi László (1955-) (szerkesztő) . - Pintér Lajos (1940-) (szerkesztő) . -Szekér Endre (1935-) (szerkesztő) . - Kecskemet Tanacs (közreadta)

AN: Dobozi Eszter (1956-)

 


  Homokfúvás / [szerk. és az előszót írta Buda Ferenc] / [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Tanács ...] / [írta] Agócs Sándor [et al.]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun m. Tcs., 1986 (Kecskemét : Petőfi Ny.). - 125 p. : ill. ; 23 cm
Versek
ISBN 963-03-2440-7 * fűzött : 20,- Ft (hibás ISBN 963-01-6693-3)
  Mt.: Buda Ferenc (1936-) (szerk.) - Bács-Kiskun. Tanács (közread.)
894.511-14(082)
Tartalom: 6 részmű

AN: Dobozi Eszter (1956-)

Magyar költőnők antológiája / összeáll. s. sárdi Margit, Tóth László ; szerk. F. Almási Éva ; a fotókat kész. Gottl Egon] . - Budapest : Enciklopédia, 1997 (Kalocsa : Kaloprint) . - 372 p., [16] t. : in., szines ; 20 cm

ISBN 963-8477-20-2 fűzött : 80,-  894.511-14(082)

Mt-: Sárdi Margit, S. (1947-) (összeá'nitotta) . - Tóth László (1949-) (összeánitotta) . ~ Almási Éva, F. (szerkeszto) . - Gottl Egon (1933-) (fotó)

AN: Dobozi Eszter (1956-)

 

 

 

Versmondók könyve: Válogatás a mai magyar költészetből / [szerk. Dobozi Eszter]

Monografikus művek

Nevek Népművelési Intézet (közread.)
Dobozi Eszter (szerk.)
Méretadatok X; 222 p.
ISBN 963 651 232 9
Kiadás [Bp.] : [NI], 1984

 

 

 

 

5. Folyóiratokban megjelent versek

 

Apokrif ének, Jeremiáda / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Hitel: irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat / főszerk. Csoóri Sándor
15. évf. 2. sz. (2002. febr.)
Nevek Dobozi Eszter (tárgya)
Kecskemét (tárgya)
Méretadatok p. 3., 4.

Ars poetica Nagycsütörtök, megint / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Hitel: irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat / főszerk. Csoóri Sándor
Hitel 13. évf. 7. sz. (2000. júl.) - 13. évf. 12. sz. (2000)
13. évf. 12. sz. (2000. December )
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Kecskemét (tárgya)
Méretadatok p.41-42.
Kivonat A kecskeméti költő versei.

Beatrice Dantéhoz / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Holmi / felelős kiadó Réz Pál
Holmi 12. évf. 7. sz. (2000. júl.) - 12. évf. 12. sz. (2001. dec.)
12. évf. 11. sz. (2000. November )
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Kecskemét (tárgya)
Méretadatok p.1356.
Kivonat Kecskeméti költő verse.

 

Borszéki vázlatok: (Szénrajz : Akvarell : Rézkarc) / Dobozi Eszter. In.: Élet és Irodalom. 1996.nov.22. 40.évf.35.sz. 22.p.

Ezer világ, Paleontológia / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Műhely: kulturális folyóirat / főszerk. Villányi László
Műhely 23. évf. 1. sz. (2000) - 23. évf. 6. sz. (2000)
23. évf. 1. sz. (2000)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.35.
Kivonat A kecskeméti költő verse

Helyett; Izisz / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Hitel: irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat / főszerk. Csoóri Sándor
Hitel 12. évf. 1. (1999. jan.) - 12. évf. 6. (1999. jún.)
12. évf. 4. sz. (1999. ápr.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Kecskemét (tárgya)
Méretadatok p. 15-16.
Kivonat Kecskeméti költő verse.

 

Lételem / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Holmi / felelős kiadó Réz Pál
Holmi 12. évf. 7. sz. (2000. júl.) - 12. évf. 12. sz. (2001. dec.)
12. évf. 11. sz. (2000. November )
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.1356-1357.
Kivonat Kecskeméti költő verse.

 

Marcus Aurelius elveszejtett jegyzeteiből / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Látó: szépirodalmi folyóirat / főszerk. Markó Béla
12. évf. 3. (2001. márc.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.36.
Kivonat A kecskeméti költőnő verse.

Mélykörök/Dobozi Eszter

In.: Forrás. 1988.ápr.  20.évf. 4.sz. 17-19.p.

 

Cím

A negyedik kötet versei : " Nem önismétlés, amit írok " / Dobozi Eszter. - Fotó

Folyóirat cikk

Forrás Jelenvaló :a Kecskeméti Lapok kulturális melléklete
1. évf. 9. sz. (2000. júl. 13.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző és tárgya)
Katona József Megyei Könyvtár (rend.)
Méretadatok p. 1.
Kivonat A Katona József Megyei Könyvtár könyvheti rendezvényeként mutatták be a költő Kettőztető című kötetétA por szaga / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Tekintet: kulturális szemle / kiadja a Tekintet Alapítvány
Tekintet 13. évf. 1. sz. (2000) - 13. évf. 6. sz. (2000)
13. évf. 1. sz. (2000)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.23-29.
Kivonat A kecskeméti szerző novellája

 

Satumalia Christiana / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Műhely: kulturális folyóirat / főszerk. Villányi László
26. évf. 1. sz. (2003)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.40.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.

Visszafelé s elölről / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Helikon: szépirodalmi hetilap
12. évf. 7. = (331.) sz. (2001. ápr. 10.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.21.
Tárgyszavak Kecskemét
Cikk 2001. április
Magyar irodalom
Szépirodalom
Vers


 

 

6. Interneten megjelent versek

 

Ahogy ő néz, ahogy ő lát [ESŐ]

http://www.vfmk.hu/vfek/Irodalom/Irodalom/dobozi/dobozi03.htm    ESŐ 5. évf. 4. sz.

 

 

Ankus panasza / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Kortárs: irodalmi és kritikai folyóirat
46. évf. 2/3. sz. (2002. febr./ márc.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Kecskemét (tárgya)
Méretadatok p.124.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.
Tárgyszavak Kecskemét
Magyar irodalom
Szépirodalom
Vers

http://www.elender.hu/kortars/0202/dobozi.htm

 

 

Dobozi Eszter: Egy mozdulat, mely visszaránt

 

In.: Kortárs 1999. 3. sz.

 

 http://www.elender.hu/kortars/9903/dobozi.html  Kortárs

 

 

Észak és dél között ; Valamikor / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
Forrás 32. évf. 1. sz. (2000. jan.) - 32. évf. 6. sz. (2000. jún.)
32. évf. 5. sz. (2000. máj.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)

http://www.rkk.hu/forras/0005/dobozi.html

 

 

Házi áldás - tükörrel [ESŐ]

http://www.vfmk.hu/vfek/Irodalom/Irodalom/dobozi/dobozi01.htm  ESŐ 4. évf. 3-4. sz.

 

Ismét / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
33. évf. 1. sz. (2001. jan.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.63.
Kivonat Kecskeméti költő verse

http://www.rkk.hu/forras/0101/dobozi.html

 

 Dobozi Eszter: Iszkáz fölött

 

In.: Kortárs 2003. 1. sz.

 

 http://www.kortarsonline.hu/0301/dobozi.htm

 

 

 Dobozi Eszter: Karszt

 

In.: Forrás 2002. 1. sz.

 

 http://forras.rkk.hu/0201/dobozi.html

 

A kereszt / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Árgus: irodalmi és kulturális folyóirat / kiadja az Árgus Irodalmi és Kulturális Alapítvány
2002. 10. sz.
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.18-19.
Kivonat A kecskeméti költőnő verse.

http://www.argus.hu/2002_10/i_dobozi.html

"Kísérlet és kísértet" / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Kortárs: irodalmi és kritikai folyóirat
46. évf. 2/3. sz. (2002. febr./ márc.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.124-125.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.

http://www.elender.hu/kortars/0202/dobozi.htm

Mesternő és hangszere / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
Forrás 31. évf. 1. (1999. jan.) - 31. évf. 6. (1999. jún.)
31. évf. 3. sz. (1999. márc.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Kecskemét (tárgya)
Méretadatok p. 58.
Kivonat Kecskeméti költő verse.

http://www.rkk.hu/forras/9903/dobozi.html

 

Mint a pingvinek, mint a fókák / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Tiszatáj: irodalmi folyóirat / felelős kiadó Tiszatáj Alapítvány
56. évf. 8. (2002. aug.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.25.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/02-08/tartalom.pdf


Nyelvtan / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
33. évf. 1. sz. (2001. jan.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.63.
Kivonat Kecskeméti költő verse.

http://www.rkk.hu/forras/0101/dobozi.html

 

Rég volt rajzfüzet lapjaira / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Új forrás: irodalom, művészet, társadalomtudomány
Új forrás 32. évf. 1. sz. (2000. jan.) - 32. évf. 5. sz. (2000. máj.)
32. évf. 4. sz. (2000. ápr.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.16-18.
Kivonat A kecskeméti költő verse

http://www.jamk.hu/ujforras/0004_07.htm

Cím

San Diegóban Márai... / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Kortárs: irodalmi és kritikai folyóirat
45. évf. 2-3. sz. (2001. febr-márc.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.75.
Kivonat Kecskeméti költő verse

http://www.elender.hu/kortars/0102/dobozi.htm

 

Szemközt / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Tiszatáj: irodalmi folyóirat / felelős kiadó Tiszatáj Alapítvány
56. évf. 8. (2002. aug.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.24.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/02-08/tartalom.pdf

 

Sziget / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
33. évf. 11. sz. (2001. nov.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p. 53.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.

http://www.rkk.hu/forras/0111/dobozi.htmlTárgyak az időben / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Eső: Irodalmi lap / kiadja Új Szinházért Alapítvány
5. évf. 1. sz. (2002. Tavasz)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.20-21.
Kivonat Kecskeméti költőnő versciklusa.

http://www.vfmk.hu/vfek/Irodalom/Irodalom/dobozi/dobozi02.htm ESŐ 5. évf. 1. sz.

 

Tengert játszó / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Tiszatáj: irodalmi folyóirat / felelős kiadó Tiszatáj Alapítvány
56. évf. 8. (2002. aug.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.24.
Kivonat Kecskeméti költőnő verse.

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/02-08/tartalom.pdf

 

 

Cím

Tenohtikuakánban / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Tiszatáj: irodalmi folyóirat / felelős kiadó Tiszatáj Alapítvány
55. évf. 9. (2001. szept.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.6.
Kivonat A kecskeméti költőnő verse.
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/01-09/9.pdf

 

 

Cím

Tükröződések / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
33. évf. 7/8. sz. (2001. júl./aug.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.134.
Kivonat A kecskeméti költőnő verse.

http://www.rkk.hu/forras/0107/dobozi.html

 

 

 

 

 

 

7. Publikációk

 

 

Dobozi Eszter: Szemelgető (a hazai és a külföldi pedagógiai szakirodalombólIn.: DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/1. (1991/1. sz.)

 

Dobozi Eszter: Játék - alkotás - megismerés. In.: DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN/2. (1991/2. sz.)

 

 http://www.drama.hu/magazin9194.html

 

"A szem örömei" - vagy a szem csapdái: Orosz István grafikáiról / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
34. évf. 2. sz. (2002. febr.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Orosz István (tárgya)
Kecskemét (tárgya)
http://www.rkk.hu/forras/0202/dobozi.html

 

9: A játék Szilágyi Domokos költészetében / Dobozi Eszter // p. 68-75. In.:

 

Tematikus szám a játékról. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Lapk. Váll., 1985 (Kecskemét : Petőfi Ny.). - 96 p. : ill. ; 24 cm
A Forrás, ISSN 0133-056X, 17. évf. 1985. 10. száma
ISBN 963-02-4065-3 fűzött : 16,- Ft
130.2:394.3(082)
394.3(082)
793.4/794(082)
Tartalom: 16 részmű

 

 

Iskolakultúra

Kommunikáció és iskolavezetés / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Iskolakultúra: pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata / kiad. a Janus Pannonius Tudományegyetem
Iskolakultúra 10. évf. 8. sz. (2000. aug.) - 10. évf. 12. sz. (2000. dec.)
10. évf. 9. sz. (2000. szept. )
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.16-27.
Kivonat A kecskeméti Kodály Iskola igazgatójának tanulmánya.
http://193.6.52.66/iskolakultura/2000/9/t20009.pdf

 

 

 

 

8. Róla szóló irodalom

Az Egy verseskötetről

 

1.      NYILASY Balázs, Az elpusztíthatatlan Egy, ÉI 1986. 31. sz. ;

 

Élet és Irodalom   1986../...,aug. 1., ??.o. ... /

- Méltatja a ceglédi születésú Dobozi Eszter: Az egy címmel megjelent új verseskötetét. / irodalom, (biográfia), költészet, könyvismertetés,

 

Az Egy c. verseskötete 1986-ban jelent meg. „Tulajdonképpen az „egy”-et kulcsfogalomnak szántam….A kötetben – úgy gondoltam – ennek az „egy”-ségnek, ami nagyon hiányzik világunkból, az életünkből, tehát az „egység” érzetnek vagy a hiányát, vagy az újraálmodását szándékoztam megfogalmazni. Erre törekedtem a versek elrendezésével.”

 

2. KONCZ Virág, Két Verseskötetről, Kr 1987. K. V-Ba. M. 

 

Látó

 

3. Egy verseskötet margójára : Dobozi Eszter: Látó / Surányi Dezső. In.: PMH.   1992.36/24.,jan.29., 6.0. - Ismerteti a most megjelent verseskötetet. (Felidézi, amikor a cikk írója a Városi Könyvtárban - 1990. június 4-én

- a Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság rendezvényén beszélgetett az írónóvel.) / könyvismertetés, rendezvény, irodalom,

 

  Fiatalok, 80-as évek. - Debrecen : Hajdú M. Lapk. Váll., 1987 (Debrecen : Alföldi Ny.). - 115 p. : ill. ; 24 cm
Alföld, ISSN 0401-3174 ; 38. évf. 12. (1987)
ISBN 963-7259-00-7 * fűzött : 16,- Ft
894.511-822
894.511(091)"198"(082)
Tartalom: 23 részmű

 

1: Debreczeny György 2: Kezdet és hagyomány / Mészáros Sándor 1959- // p. 53-60. 3: Dramatis personae Drámaírók pályakezdése a nyolcvanas években. / Tarján Tamás 1949- // p. 61-68. 4: Értelem és remény / Csapody Miklós 1955- // p. 69-86. 5: Vázlat az újabb csehszlovákiai magyar irodalomról / Elek Tibor 1962- // p. 86-94. 6: A lebegés iróniája / Pomogáts Béla 1934- // p. 94-98. 7: Bárdos László 8: Háy János 9: Bagossy László 10: Marton László 11: Kurdi Fehér János 12: Dobozi Eszter 1956- 13: Kun Ágota 1963- 14: Babics Imre 15: Petőcz András 1959- 16: Kemény István 1961- 17: Belányi György 1954- 18: Behátrálás az irodalomba Első kötetes költők szemléje, 1985-87. / Deák László K. // p. 104-111. 19: Pályakezdők Első kötetes prózaírók. / Horpácsi Sándor // p. 112-116. 20: A kétely demonstrációja, a széthullott evidenciák költészete / Keresztury Tibor 1962- // p. 43-53. 21: Garaczi László 22: Kukorelly Endre 1951- 23: A második nemzedék / Sándor László 1909- // p. 98-103.

 

 

 

Forrás antológia, 1979-1989 / szerk. Füzi László, Pintér Lajos, szekér Endre] . - Kecskemét : [vár. Tcs.]. 1990 (Kecskemét : Petőfi) . - 325 p., [16] t. : ill, ; 24 cm

Versek, elbeszélések, tanulmányok. - Közread. a Kecskeméti városi Tanács. ~ Példányszám: 2000

ISBN 963-03-3139-X füzött : 100,- Ft , 894.511-822, 82:05(439)"1979/1989"

Mt.: Füzi László (1955-) (szerkesztő) . - Pintér Lajos (1940-) (szerkesztő) . -Szekér Endre (1935-) (szerkesztő) . - Kecskemet Tanacs (közreadta)

AN: Dobozi Eszter (1956-)

 

 

 

 

"Csak a napnyugtát níztük…"

 

4. Tűnődés olvasás közben/ Friss Panián Iván. In.: Jelen 2000. 04. 29-30.

http://nyugatijelen.com

 

5. Szörnyűségek gyűjteménye : Ceglédi származású költőnő műve /

Surányi Dezső. In.: Ceglédi Hírlap PMH.   1991.35/180.,aug. 2., 5.o.

- Dobozi Eszter: Csak a napnyugtát néztük című kötetéról. / könyvkritika, biográfia, irodalom,

 

 

6. Tíz körömmel

-         Az Év könyve-jutalom bírálóbizottsága kispróza kategóriában Dobozi Eszter: Tíz körömmel (Széphalom) címú művét itélte a legjobbnak. (Dobozi Eszter Cegléden született.). irodalom, kitüntetés,

-         In.: Magyar Napló 1996. 8.évf. 1.sz.jan. 45.p.

 

 

 

Kettőztető

 

7. Kettöztetö / Dobozi Eszter. - Lakitelek : Antológia Kiadó (Lakitelek), 2001 Ismert.: Visszafelé, aztán újra elölröl / Ekler Andrea In: Kortars ISSN 0023-415X. - 46. évf. 2/3. sz. (2002. febr./márc.), p. 160-163.

 Ekler Andrea : Visszafelé, aztán újra elölről

    Dobozi Eszter: Kettőztető

    In.: Kortárs 2002. 2. sz.

 http://www.elender.hu/kortars/0202/ekler.htm

verselemzés Dobozi Eszter

8. Kettöztető / Dobozi Eszter. - Lakitelek : Antológia Kiadó (Lakitelek), 2001 Ismert.: "magamat adorn a semmi ellen" / Vasy Geza In: Forras ISSN 0133-056X. - 34. évf. 1. sz. (2002. Jan.), p. 106-108.

http://www.rkk.hu/forras/0201/vasy.html

verselemzés Dobozi Eszter

 

9.

Rejtőzködő ? Megmutatkozó ? / Dobozi Eszter

Folyóirat cikk

Forrás Forrás: Irodalom - Művészet - Tudomány / Felelős szerkesztő : Varga Mihály
33. évf. 7/8. sz. (2001. júl./aug.)
Nevek Dobozi Eszter (szerző)
Méretadatok p.134-136.
Kivonat A kecskeméti költőnő Tükröződések c. versének történetéről.
http://www.rkk.hu/forras/0107/dobozi.html 

10.  "Fohász és megtestesülés" avagy Dobozi Eszter / Csiki László In: Kalligram ISSN 1335-1826 1/2. sz. (1998. jan./febr.), p. 95-97.

Dobozi Eszter

 

11.Zeneszerető vagy zenész : Merre tovább, melyik úton? : Egy épületben három iskola / Szathmári Gabriella -Oláh Andrea felv. In.: Családi Lap   1997.46/3.,márc., 22-24.0.

-         Beszélgetés a ceglédi születésű Dobozi Eszterrel, a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenemúvészeti Szakközépiskola igazgatójával. fotósorozat.  zeneoktatás, zeneművészet, (biográfia),

 

12. A ceglédi Psyche vallatása: Látogatás a szülővárosban / Surányi Dezsó In.: Ceglédi Hírlap PMH.   1990.34/141.,jún.18., 5.o.

-         A Városi Könyvtárban 1990. június 4-én a Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság vendége volt Dobozi Eszter író-költő. / könyvismertetés, rendezvény, irodalom,

 

13.Beszélgetés a Ceglédi Pszichével / lejegyezte Kósik Lajos. In.: Ceglédi Hírmondó. 1990.2.évf. 09.sz. 6.p.

-         Surányi Dezső beszélgetése Dobozi Eszter költőnővel a Ceglédi Városi Könyvtárban 1990. június 4-én a Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság vendégeként

 

14. Dobozi Eszter Kölcsey-díjas. In.: Ceglédi Kék Újság. 2000.ápr.19. 8.évf.16.sz. 3.p.

 

15. Diáklányok / Kohlmayer Adam. In. : Ceglédi Hírlap PMH.   1973.17/122.,máj.27., 7.0.

- Bemutatja az egri diáknapokon részt vevő Joó Ágnest és Dobozi Esztert, a ceglédi "Április 4." Közgazdasági Szakközépiskola tanulóit. / biográfia, középiskolák, ifjúsági mozgalom,

Dobozi Eszter 1974-ben érettségizett Cegléden a Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol Koltói Ádám volt az irodalomtanára.