Bereményi Géza


író, drámaíró, dalszövegíró, dramaturg, színházi- és filmrendezõ • Életrajza

 • Alkotói díjai

 • Mûvei
 • Önálló kötetben
 • Antológiában
 • Forgatókönyvek
 • Hanglemezek
 • Bemutatott dámái  

 • Rendezõi munkássága

 • Film szereplője

 • Bereményi Gézáról szóló irodalom
 • Tanulmányok, kritikák
 • Interjúk
 • Egyéb

 • Bereményi Géza mûveirõl szóló irodalom
 • Könyv
 • Film
 • Színház

 • Impresszum


  Életrajza


  Bereményi Géza a mai magyar irodalom és filmmûvészet igen sokoldalú alakja. Budapesten született 1946. január 25-én. Az ELTE BTK olasz-magyar szakán végzett 1970-ben. Ezután egy évig reklámpropagandista volt a Mûvelt Nép Könyvterjesztõ Vállalatnál, majd a Pannónia Filmstúdióhoz kerül szinkrondramaturgként. 1978-tól szabadfoglalkozású. 1995- ben a szolnoki színházhoz szerzõdött rendezõnek, majd 1997-tõl a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulatának mûvészeti vezetõje. Bereményi mûveiben a „nagy generációként” emlegetett nemzedék életérzéseit fejezi ki. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy minden irodalmi mûfajt kipróbált, kiemelkedõek filmjei, színpadi mûvei, valamint dalszövegei is.
  Alkotói díjai:

 • József Attila - díj 1984,
 • Balázs Béla - díj 1989,
 • SZOT - díj 1986,
 • Filmkritikusok díja, Filmszemle fõdíja (rendezõi és írói 1989),
 • A legjobb európai film díja 1989.
 • Magyar Mûvészetért díj 1992,
 • Déry János - díj 1993,
 • Huszka Jenõ díj (1997),
 • Zala Megyei Alkotói-díj 1998,
 • Komárom-Esztergom megye millennium drámapályázatán I. díj az
 • Arany ára címû piaci játékáért (1998),
 • Kossuth-díj 2000.

  Megjelent kötetei:

  Kötetei:

  Bereményi Géza: A svéd király. Próza (novellák). Budapest, Magvetõ, 1970.

  Bereményi Géza: Legendárium. Próza (regény) Budapest, Magvetõ, 1978.
  Címlap

  Bereményi Géza: Trilógia. Drámák. Budapest, Magvetõ, 1983.
  Címlap

  Bereményi Géza: Dalok (1992)
  Címlap

  Bereményi Géza: Kelet-nyugati pályaudvar. Próza. Budapest, T-Twins, 1993.
  Címlap

  Bereményi Géza: A feltûrt gallér. Próza (novella) Budapest, Seneca, 1994.
  Címlap

  Bereményi Géza: Dalok Cseh Tamás zenéjére. Vers (dalszövegek) Budapest, Közmûvelõdés Háza 1994.

  Bereményi Géza: A telihold dalai. Vers (dalszövegek) Budapest, Kulturtrade, 1997.

  Az arany ára. Dráma (Piaci játék) Budapest, Neprológus, 1998.
  Online szöveg

  Shakespeare királynõje Dráma (Történelmi játék) Budapest, Pufi Press, 2001.
  Online szöveg

  A Hídember. A Széchenyi-film irodalmi forgatókönyve. Budapest, Válasz, 2002.

  Azt meséld el, Pista. Örkény István az életérõl. Összeáll. Bereményi Géza és Mácsai Pál. Budapest, :Palatinus, 2002.


  Antológiákban megjelent mûvei:

  A svéd király = Naponta más (1969) = Naponta más. Fiatal prózaírók antológiája Budapest :Magvetõ,1969

  A svéd király = Fénytestû szerelmesek Novellák Budapest :Kozmosz Kv.,1974

  Halmi = Korok és kulisszák. Dráma. Magvetõ, Budapest, 1985.

  Halmi = Three contemporary Hungarian Boston - Budapest, Forest Books Corvina Books,1992.

  Légköbméter = Rivalda 78-79. Budapest, magvetõ,1980.

  Halmi, vagy a tékozló fiú = Rivalda 79-80. Budapest, Magvetõ, 1981.

  The Turned-up Collar = The kiss. Próza (novella) Corvina, Budapest, 1998.

  Csendõrök = Novelláskönyv. Budapest, Academia Ludi et Artis. 56-59. p.  Filmforgatókönyvei és rendezései


  Filmek forgatókönyvírója:

  Romantika (1971)

  A kedves szomszéd (1972)

  Veri az ördög a feleségét (1977)

  Megáll az idõ (1981)

  Bereményi Géza - Grünwalsky Ferenc - Hernádi Gyula: Utolsó elõtti ítélet. (Technikai forgatókönyv) Mafilm, Budapest,1978.

  András Ferenc - B. G.: A nagy generáció. (Forgatókönyv) Budapest, Mafilm, 1985.

  Bereményi Géza: A tanítványok. (Technikai forgatókönyv). Budapest, Bp. Stúdió – Mafilm, 1985.

  Bereményi Géza: Eldorádó. (Forgatókönyv) Budapest, Hunnia Filmstúdió, 1987.

  Hallgass kicsit (1988)

  Szürkület (1988)

  Bereményi Géza – Mész András: Malacka kisasszony. (Technikai forgatókönyv) Budapest, Hunnia Filmstúdió, 1988

  Bereményi Géza – Mész András: Meteo. (Technikai forgatókönyv) Budapest, Hunnia Filmstúdió, 1988

  Bereményi Géza: Potyautasok (Irodalmi forgatókönyv) Budapest, Mafilm, 1989.

  Bereményi Géza – Fehér György: Utak. (Technikai forgatókönyv)Bp. Filmstúdió, Budapest, 1988

  Vörös Vurstli (1991)

  A turné (1993)

  Hídember (2002.)


  Film forgatókönyvírója és rendezõje:

  A tanítványok (1985)

  Eldorádó (1988)

  A turné (1993)

  Hídember (2002.)  Film szereplõje:

  Cseh Tamás – film (2000)  Dalok és dalszövegek szerzõje:


  Levél nõvéremnek (1974)

  Antoine és Désiré (1978

  Fehér babák takarodója (1979)

  Mûcsarnok (1981)
  Online szöveg: Arthur Rimbaud elutazik

  Nyugati pályaudvar (1993)
  Frontátvonulás (1983)
  Online szöveg

  Jóslat (1984)
  Online szöveg: A hetvennégyes év

  Utóirat (1987)

  Cseh Tamás – Bereményi Géza (1990)
  Új dalok (1990)
  Online szöveg: Születés

  Sose halunk meg. Filmzenék (1993)

  Levél nõvéremnek 2. (1994)
  Online szöveg

  Jóslat 2. (1995)

  A telihold dalai (1997)  Színházakban bemutatott drámái:

  Légköbméter (Pesti Színház, 1977)

  Halmi vagy a tékozló fiú (József Attila Színház,1980; Kaposvár, 1981)

  Az arany ára (Zalaegerszeg, 1998)

  Shakespeare királynõje (Zalaegerszeg, 2001)


  Színházban bemutatott mûvek társszerzõje:


  Katharina Blum elvesztett tisztessége/ Heinrich Böll – Bereményi Géza (Zalaegerszeg, 1999)

  Ifipark / Várkonyi Mátyás – Bereményi Géza (Zalaegerszeg, 2002)


  Színházi rendezései:


  Bereményi Géza: Az arany ára/ (Zalaegerszeg, 1998)

  Ray Lawler: A tizenhetedik baba nyara (Zalaegerszeg 1999)

  Shakespeare: Lear király (Zalaegerszeg 2002)

  Sándor Indul a bakterház (Zalaegerszeg, 2002)


  Bereményi Gézáról megjelent irodalom:  Tanulmányok, kritikák Tanulmányok, kritikák:


  Alexa Károly: Bereményi Géza. Pályakép. = Mozgó Világ, 1977. 3. sz. 37-42. p.

  Alexa Károly: Bereményi Géza. = Fiatal magyar prózaírók. Tanulmányok. Szerk. Kulin Ferenc. Budapest, Akad. K. 1980. 36-46. p.

  Balassa Péter: A családfa-vágás nehézségei = Balassa Péter: A színeváltozás. 1982.

  Csengey Dénes: „És mi most itt vagyunk..” Bereményi Géza és Cseh Tamás. = Valóság, 1981 3. sz. 76-85. p.

  Ézsiás Erzsébet: Bereményi Géza. = Ézsiás Erzsébet: Mai Magyar dráma. Budapest, Kossuth, 1986. 232-237. p.

  Müller Péter: A drámai cselekménymozgatás dilemmái. Egy formaprobléma és megoldás Bereményi, Nádas, Spiró és Kornis drámáiban = Jelenkor. 1989.

  Radnóti Zsuzsa: Cselekvésnosztalgia = Hiánydramaturgia. Fiatal magyar drámaírók. Budapest, NPI, 1982. 130-143. p.

  Szajbély Mihály: Bereményi Gézáról, avagy csellengõ hõsök nyomában az irodalommtól a történetig = Szajbély Mihály: Álmok álmodói. Irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest, Magvetõ, 1997. 198-214. p.

  Tarján Tamás: Bereményi Géza a drámaíró = Életünk, 1982. 1. sz. 78-84. p.

  Tarján Tamás: Bereményi Géza; = Hiánydramaturgia. Fiatal magyar drámaírók. Budapest, NPI, 1982. 19-34. p.

  "Térkép, repedésekkel": A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében. Szerk. Erdõdy Edit, Karafiáth Judit, Veres András. Budapest, Mûvelõdéskutató Intézet, 1982 (Értékvizsgálatok)
  Interjúk:

  Bérczes László: A mezsgyén. Beszélgetõkönyv. Budapest: Cégér, 1993.

  Feyer Zoltán: Írok, tehát vagyok. Beszélgetés Bereményi Gézával hõseirõl, a jelenrõl és regénye jövõjérõl. = Népszabadság, 1983. augusztus 13. 16. p.

  Kovács Dezsõ: A személyiség aranyfedezete. Beszélgetés Bereményi Gézával. = Kritika 1984. 7. 3-4. p.

  Mester Ildikó: Bereményi Géza életmû-interjú. Budapest, Franklin, 1996. (Családi könyvtár. Vallomások; 3.) Bereményi Géza mûveinek bibliográfiája: 202-207. p. Filmográfia: 199-201.

  Tíz év után: Csengei Dénes beszélgetése Cseh Tamással és Bereményi Gézával. = Alföld, 1981. 3. sz. 70-78. p.

  "A Hídemberre ötöst adnék" - Bereményi Géza filmrendezõvel Rádai Eszter készített interjút.
  http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=INTERJU0305&article=2003-0203-1226-52XPVT


  Egyéb:


  A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvészeti vezetõjének életrajza, és fényképe (A színházban bemutatott drámái linkként a szereposztást is közlik)
  http://www.zalaszam.hu/szinhaz/tarsulat/ugykezel/beremenyigeza.htm

  A KonTextus.hu irodalmi portálon a Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) közli a mûvészrõl a legfontosabb információkat vázlatos formában a következõ témakörök szerint: személyi adatok, irodalmi munkásság alkotóterületei, tanulmányok, munkahelyek, megjelent kötetei, mûveirõl megjelent tanulmányokés kritikák, Bemutatott színdarabok, tévéjátékok, forgatókönyvek, díjak.
  http://www.kontextus.hu/kia/kia.php?ID=19&action=full

  A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára 1996-ban 50 születésnapja alkalmából idõszaki kiállítást rendezett. Életrajzot fényképet közöl a mûvészrõl. Felsorolja mûveit, forgatókönyveit.
  http://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/beremenyi/beremenyi.html


  Tanulmányok, kritikák Bereményi Géza mûveirõl


  Könyv


  A telihold dalai
  Sajó László: Háromnegyed kilenc van. = Magyar Narancs online
  http://www.narancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=9729kritika1  Film

  Varga Balázs: Kétfelé húzó év. BereményiGéza filmjeirõl
  http://beszelo.c3.hu/99/10/21varga.htm

  Tanítványok, Eldorádó, A turné
  http://www.filmkultura.iif.hu:8080/articles/filmography/beremenyi.hu.html

  Megáll az idõ. (Rövid ismertetõ)
  http://www.filmkultura.iif.hu:8080/articles/filmography/beremenyi.hu.html

  Eldorádó –(Rövid ismertetõ)
  http://www.filmkultura.iif.hu:8080/articles/filmography/beremenyi.hu.html

  Eldorádó - az arany hatalma - filmelemzés
  http://www.extra.hu/aronbarta/mozgokep/elemzes/eldorado/eldorado.htm

  A Hídember – ismertetõk, kritikák
  http://www.mozinet.hu/display.php?tablename=mozifilm&film_id=735
  http://www.necc.hu/kult/film_5.html
  http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.04.14/0303.html
  http://www.filmkultura.hu/2002/articles/films/hidember.hu.html
  http://www.dunaujvaros.com/tallozo/kultura/020505_hidember.htm
  http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.06.02/0701.html
  http://www.keleten.hu/cikk/325.php
  http://emc.elte.hu/~metropolis/9701/GMU1.html
  http://www.sopron.hu/intranet/iskolak/szechenyi/folyoshow/csapo.html
  http://www.yfchun.ngo.hu/jelige16/jelige16_hidember.htm
  http://www.fono.hu/records/eloadok/hidember/hidemb.html
  http://uj.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=2106®i=1

  Nyaranta Aranka - Telente Levente: Vágólap
  http://beszelo.c3.hu/02/05/16nyaranta.htm

  Tóth Péter Pál: A Hídember
  http://www.szochalo.hu/kritika/kritika2002toth05.htm

  Réz András: Hídpénz
  http://www.rezandras.hu/mozi_hid.htm

  Székhely Gabriella: A Széchenyi terve. Beszélgetés Bereményi Gézával. = Filmvilág, 2000. 9. sz.
  http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0009/szekely.htm

  Interjú Másik Jánossal, a Hídember zeneszerzõjével.
  http://www.muveszetek.com/napsziget/akt-139.htm

  A Hídember c. film honlapja:
  http://www.hidember.hu

  Cseh Tamás film – ismertetõ (Bereményi Géza szereplõje a filmnek)
  A filmmel kapcsolatos Internet források gyûjteménye
  http://www.geocities.com/firka2003/cseht.html

  Reményi József Tamás: Dalkor. Cseh Tamás film
  http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0105/remenyi.htm


  Színház

  A Schakespeare királynõje –ismertetõ
  http://www.kontextus.hu/hirvero/szin_01_50.html
  http://www.zalamedia.hu/egerszeg/011106/ku.html
  http://sugo.hu/s_bemutato/bemutato_shakespearekiralynoje.html
  http://www.lap.szinhaz.hu/html/2002januar/beremenyi.shtml


  Indul a bakterház – ismertetõ
  http://www.zalamedia.hu/egerszeg/021210/ku.html

  Katharina Blum elvesztett tisztessége
  Tarján Tamás kritikája
  http://www.c3.hu/~criticai_lapok/2000/01/000103.htm

  Lear király
  Peti Péter: Lear király – rendezõ: Bereményi Géza.
  http://uj.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=1656 • Készítette:

  Sebestyénné Horváth Margit
  könyvtár kiegészítő szakos egyetemi hallgató